Byta till Publisher 2013

Översikt

Byta till Publisher 2013 Kom igång med att byta till Publisher 2013. Ta reda på hur du väljer en mall, använder menyfliksområdet, sparar publikationer som mallar, hittar dina mallar efter att du har sparat dem och använder bilder.

Observera SkyDrive är nu OneDrive och SkyDrive Pro är nu OneDrive för företag. Läs mer om förändringarna på Från SkyDrive till OneDrive.

Kursinnehåll:

Använda, spara och hitta mallar (2:49)
Skapa nya publikationer från mallar, spara en publikation som en mall och hitta mallen för senare användning.

Bekanta dig med menyfliksområdet (3:54)
Hitta välbekanta kommandon och nya verktyg i menyfliksområdet.

Arbeta med filer i Backstage (2:48)
Hantera dina filer, anslut till onlinetjänster, skriv ut och ange alternativ med Backstage.

Arbeta med bilder (3:40)
Lägg till och byt bilder, ändra storlek på dem och använd dem med text.

Kurssammanfattning
En kort genomgång av kursens viktigaste punkter.

Fler kurser finns tillgängliga på Microsoft Office-utbildning.

Feedback

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×