Byta till Access 2010

Översikt

Byta till Access 2010 från en tidigare version Om du är en erfaren Access-användare är den här kursen till för dig.Kursen förklarar hur du byter till Access 2010 från en tidigare version. Du lär dig hur du utför vanliga uppgifter i Access 2010, till exempel att använda befintliga databaser, skapa nya databaser, bygga tabeller och skapa eller redigera formulär och rapporter.

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

 • Använda Backstage-vyn för att öppna befintliga databaser och skapa nya databaser.

 • Spara en befintlig databas som en Access 2010-fil.

 • Använda menyfliksområdet för att starta designvyn för tabeller, formulär, rapporter och frågor.

 • Använda layoutvyn för att redigera formulär och rapporter.

 • Använda layoutvyn för att gruppera data i rapporter.

Den här kursen omfattar:

 • En lektion som du gör i din egen takt.

 • Ett kort prov i slutet av lektionen. Provet kommer inte att poängsättas.

 • I slutet av kursen visas en Snabbreferens som du kan skriva ut.

Den här kursen förutsätter att du har minst genomsnittlig erfarenhet av Access. Du har byggt några databaser och förstår grunderna i databasdesign och tabellrelationer. Om du inte har använt Access tidigare bör du läsa Komma igång med Access 2010.

Offlineversion (71,1 MB)

Komma igång med Access 2010

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Starta med navigeringsfönstret

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bekanta dig med menyfliksområdet

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Använda filer från tidigare versioner av Access

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Komma igång snabbt med mallar och webbdatabaser

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Designa snabbt och enkelt med Layout-vyn

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Förslag på övningssteg

Om du har viss erfarenhet av Access 2003 eller tidigare – ett par små databaser eller så – är det här kusren för dig. Här visas förslag på hur du kan öva på vad du såg i kursen.

Viktigt!    För att kunna följa de här stegen måste Access 2010 vara installerat på datorn och du måste vara ansluten till Internet.

Skapa en ny, tom databas

Du kan använda ett av dina egna databasscheman när du följer stegen.

 1. Starta Access 2010. Programmet öppnas automatiskt i Backstage-vyn.

 2. Klicka på fliken Nytt. Mallen Tom databas är redan markerad.

 3. Till höger på fliken skriver du in ett namn på den nya databasen i rutan Filnamn.

 4. Du kan också klicka på mappikonen till höger om rutan Filnamn.

  Då aktiveras dialogrutan Ny databas och med den kan du välja en ny plats för databasen.

 5. Klicka på Hämta.

  Databasen öppnas och i databladsvyn visas en tom tabell där du kan lägga till fält.

Lägga till fält i en tabell

I Access kan fält läggas till i tabeller på flera sätt. Här visas några av de vanligaste sätten.

 1. När tabellen är öppen i databladsvyn kontrollerar du att du befinner dig på fliken Fält (klicka annars på den).

 2. Öppna listan Fler fält i gruppen Lägg till och ta bort.

 3. Klicka på Namn längst ned i listan, under Snabbstart.
  Listan Fler fält

 4. Klicka på den tomma fältrubriken till höger om de nya fälten (orden Klicka för att lägga till) och upprepa sedan steg 4 för att lägga till fälten AdressochTelefoni tabellen.

 5. Högerklicka på den tomma fältrubriken (orden Klicka för att lägga till) och välj PM i listan som visas.

  Det anger datatyp för fältet och gör att det går att skriva i fältrubriken.

 6. Skriv Kommentarer i fältrubriken och klicka sedan utanför rubriken för att bekräfta ändringarna.

Navigera i navigeringsfönstret

Obs!    Du måste vara ansluten till Internet för att kunna följa de här stegen. Starta med att hämta exempeldatabasen Northwind. Det gör du genom att klicka på fliken Nytt och sedan på Exempelmallar. Bekräfta att databasen är betrodd (klicka på Aktivera innehåll i det gula meddelandefältet) och logga in i databasen.

 1. I den här mallen är navigeringsfönstret stängt. Du öppnar det genom att klicka på den dubbla pilen.

  Knappen för att stänga eller öppna navigeringsfönstret

 2. Klicka på fältet Rapporter i fönstret så visas den gruppen.

  Observera att en uppsättning genvägar till databasobjekten visas i gruppen. På så sätt vet du att det är en egen kategori eller grupp som visas.

 3. Klicka på det översta fältet i fönstret (det står Northwind Traders) och klicka på Objekttyp. Nu visas en lista med objekten i databasen.

 4. Klicka på Formulär och högerklicka sedan på formuläret Kundlista och på Layoutvy.

 5. Klicka på gruppen Tabeller så att den visas och dubbelklicka sedan på tabellen Kunder.

 6. Högerklicka på det översta fältet i fönstret och klicka på Sökfält.

  Upprepa det här steget om du vill visa sökfältet.

 7. När sökfältet är synligt visar du alla grupper och skriver långsamt in kund. Lägg märke till hur objektlistan filtreras i Access medan du skriver.

Navigera i menyfliksområdet

Prova de här stegen med en databas som Northwind.

 • Öppna en tabell i databladsvyn och lägg märke till vilka sammanhangsbaserade flikar som visas. Titta närmare på flikarna och de kommandon som finns på dem.

 • Öppna en fråga i designvyn och lägg märke till vilka sammanhangsbaserade flikar som visas. Titta närmare på flikarna och de kommandon som finns på dem.

 • Öppna ett formulär i layoutvyn och lägg märke till vilka sammanhangsbaserade flikar som visas. Titta närmar även på dessa flikar.

Bonussteg!

 1. Öppna ett databasobjekt, vilket som helst, och visa fliken Start. Tryck sedan på ALT-tangenten.

  Då visas en uppsättning Tangenttips.

  Tangenttips

  I Access finns ett tangenttips för varje menyflik och ett tangenttips för de kommandon som finns på varje flik.

 2. Tryck på ALT-tangenten igen och lägg märke till att tangenttipsen försvinner.

 3. Tryck på ALT+K om du vill gå till fliken Skapa.

  Eftersom du navigerade till fliken Skapa från fliken Start visas i Access en uppsättning tangenttips för alla kommandon på fliken Skapa.

 4. Tryck på ALT igen så försvinner tangenttipsen.

 5. Tryck nu på ALT+K och lägkg märke till hur tangenttipsen för de olika kommandona visas igen.

  Om du råkar stänga tangenttipsen för en viss flik kan du trycka på ALT och på bokstaven för den fliken så visas tangenttipsen på nytt.

 6. Tryck på QD om du vill starta frågedesignern.

 7. När frågedesignern är öppen trycker du på ALT+W så kommer du till fliken Start.

  Lägg märke till att tangenttipsen för inaktiverade (grå) kommandon också är inaktiverade.

Publicera en webbdatabas

Börja med att hämta en av webbdatabasmallarna, exempelvis mallen för webbdatabasen Tillgångar. Det gör du genom att klicka på fliken Nytt och sedan på Exempelmallar. Bekräfta att databasen är betrodd (klicka på Aktivera innehåll i det gula meddelandefältet) och logga in i databasen.

 1. Klicka på fliken Spara och publicera i Backstage-vyn.

 2. Klicka på Publicera till Access Services.

 3. Klicka på Kör kompatibilitetskontroll.

 4. Klicka på Ja så stängs öppna objekt och kompatibilitetskontrollen kan köras.

  Om inga problem hittas i kompatibilitetskontrollen, eller om bara varningar hittas, är databasen klar att publiceras.

 5. Ange serverns URL och webbplatsens namn. URL:en får du från systemadministratören.

 6. Klicka på Publicera till Access Services.

  Du måste vänta tills publiceringsprocessen är klar och servern har bearbetat den nya webbplatsen.

 7. Starta webbläsaren, gå till webbplatsen, öppna formuläret Omsättningstillgångar och ange data.

Ändra en webbdatabas och spara ändringarna på webben

 1. Öppna webbdatabasen Tillgångar i Access.

 2. Öppna formuläret Huvud i layoutvyn.

 3. Högerklicka på fliken Komma igång i formuläret och klicka på Ta bort. Spara sedan ändringarna genom att trycka på CTRL+S.

 4. Gå till Backstage-vyn genom att klicka på fliken Arkiv.

 5. Klicka på Synkronisera alla på fliken Info om du vill skriva (spara) ändringarna till webben.

  Knappen Synkronisera alla

Testa dig själv

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.

Du kan använda designvyn om du vill ändra formulär och rapporter i en webbdatabas.

Stämmer.

Fel. Du kan endast använda designvyn för formulär och rapporter som du inte publicerar i Access Services. För en webbdatabas använder du layoutvyn om du vill skapa och ändra formulär och rapporter.

Felaktigt.

Bra jobbat! Du kan använda layoutvyn om du vill ändra formulär och rapporter i en webbdatabas, men inte designvyn.

Du öppnar en Access 97-databas i Access 2010. Nu anger du data och gör designändringar.

Stämmer.

Försök igen. Du kan bara läsa data när du öppnar en Access 97-databas i Access 2010.

Felaktigt.

Rätt! Du kan bara läsa data. Om du vill göra mer måste du spara filen i Access 2010-filformatet.

Du kan publicera en webbdatabas på vilken webbplats som helst.

Stämmer.

Stämmer inte. Du kan bara publicera webbdatabaser på en SharePoint-server med Access Services.

Felaktigt.

Bra! SharePoint 2010-servern måste ha Access Services.

I navigeringsfönstret öppnar du ett formulär för datainmatning genom att:

Högerklicka på formuläret och klicka på Designvy.

Stämmer inte. Om du gjorde det skulle du öppna formuläret för designändringar, men inte för vanlig användning.

Dubbelklicka på formuläret.

Ge dig själv två poäng. Du kan även högerklicka på ett objekt och klicka på Öppna.

Du använder inte navigeringsfönstret. Du använder kommandot Öppna på fliken Start i menyfliksområdet.

Försök igen. Du kan använda navigeringsfönstret om du vill öppna objekt för användning.

När du sparar en MDB-fil i det nya filformatet (som en ACCDB-fil) kan du öppna den nya filen i Access 2003.

Stämmer.

Försök igen. Det går inte att öppna ACCDB-filer i Access 2003.

Felaktigt.

Bra! Det går bara att öppna ACCDB-filer i Access 2007 eller 2010. Tänk även på att funktioner som är unika för 2010 inte fungerar i 2007.

Feedback

Snabbreferens

Mer utbildning

Först i en serie för nybörjare.

Designa tabellerna för en ny databas

Se även

Anpassa menyfliksområdet

Arbetsbok med avbildningar för menyfliksområdet i Access

Visa eller dölja navigeringsfönstret

Dialogrutan Navigeringsalternativ

Konvertera en Access 2010-databas till ett tidigare filformat

Vilken vy bör jag använda: layoutvy eller designvy?

Flytta i Backstage-vyn

 • Access 2010 öppnas i Backstage-vyn. Gå till och från Backstage-vyn genom att klicka på fliken Arkiv.

 • Du kan öppna en databas genom att klicka på dess namn under Arkiv eller genom att klicka på fliken Senaste.

 • På fliken Nytt kan du skapa en ny databas, inklusive tomma databaser och mallar:

 • På fliken Spara och skicka kan du spara en databas i ett annat filformat, paketera och signera en databas, kompilera den till en körbar fil och publicera en databas på en SharePoint 2010-server med Access Services.

 • Klicka på Alternativ om du vill öppna dialogrutan Access-alternativ och ange alternativ för databaser och Access.

Skapa en ny, tom databas

 1. Dubbelklicka på den mall du vill använda.

 2. Godkänn standardnamnet eller ange ett bättre namn.

 3. Klicka på Skapa.

Använda navigeringsfönstret

 • Dubbelklicka på ett objekt om du vill öppna det för användning.

 • Högerklicka på ett objekt om du vill göra designändringar i objektet, exportera det, byta namn på det eller öppna egenskapssidan för det valda objektet.

Ändra hur objekt kategoriseras i fönstret

 1. Klicka på fältet längst upp i fönstret. Då öppnas en lista med kategorier och grupper.

 2. Välj en kategori i den övre halvan av listan eller en grupp i den nedre halvan.

Ange alternativ för fönstret

 • Högerklicka på fältet längst upp i fönstret och klicka på Navigeringsalternativ.

Söka efter objekt

 1. Om sökfältet inte visas högerklickar du på fältet längst upp i navigeringsfönstret och klickar på Sökfältet.

 2. Ange en del av eller hela namnet på ett objekt i rutan Sök. Listan med objekt filtreras när du skriver.

Hindra att databasobjekt skymmer varandra

 1. Klicka på Alternativ i Backstage-vyn.

 2. Klicka på Aktuell databas.

 3. Välj Flikdokument och Visa dokumentflikar.

 4. Stäng och öppna databasen igen om du vill se ändringarna.

Använda menyfliksområdet

 • Menyfliksområdet är inte statiskt – det ändras beroende på vilket objekt som har fokus eller vilken uppgift du utför.

 • I menyfliksområdet placeras kommandon på en uppsättning flikar och flikarna delas in i grupper.

 • Fliken Start innehåller de kommandon du använder mest.

 • Dessutom innehåller verktygsfältet Snabbåtkomst i det övre vänstra hörnet i Access-fönstret de vanligaste kommandona. Verktygsfältet Snabbåtkomst ser likadant ut oavsett vilken flik du använder.

 • Du kan anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst och menyfliksområdet.

Använda tangenttips

 • Tryck på ALT-tangenten om du vill visa tangenttips för varje menyflik. Om du trycker på ALT och bokstaven för en flik öppnas den fliken.

 • När du använder tangenttips för att gå till en flik visas även tangenttipsen för varje kommando på den fliken. Om du vill använda ett kommando trycker du på siffran, bokstaven eller bokstäverna. Om tangenttipsen för kommandona på en flik försvinner trycker du på ALT och bokstaven för fliken.

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på pilen till höger i verktygsfältet så öppnas en meny med kommandon.

 2. Välj det kommando som du vill lägga till i verktygsfältet.

 3. Om du inte ser kommandot du letar efter klickar du på Fler kommandon. Då öppnas dialogrutan Access-alternativ.

 4. Lägg till kommandon från fönstret till vänster i fönstret till höger.

Anpassa menyfliksområdet

När du anpassar menyfliksområdet gäller ändringarna för Access, inte en enskild databas.

Viktigt!    När du placerar ett kommando på en anpassad flik eller grupp i menyfliksområdet tar du bort länken mellan det kommandot och dess F1-hjälpavsnitt.

 1. Klicka på fliken Arkiv för att gå till Backstage-vyn och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet.

 3. Under fönstret till vänster klickar du på Ny flik, Ny grupp eller Byt namn, beroende på vad du vill göra.

 4. I fönstret till vänster anger du ett namn på fliken eller gruppen.

 5. Om du skapar en ny flik eller grupp väljer du ett kommando i fönstret till vänster och dubbelklickar på kommandot eller klickar på Lägg till för att flytta kommandot till fönstret till höger.

Regler för att använda filer från tidigare versioner av Access

 • Databaser som skapats i Access 2000, Access 2002 och Access 2003 kan köras i Access 2010, men vissa funktioner fungerar inte, inklusive databasfönstret och replikering.

 • Access 97-filer öppnas i Access 2010, men du kan bara visa objekt och lägga till poster. Det går inte att spara designändringar om du inte konverterar databasen till Access 2010-filformatet.

 • När du sparar en äldre databas som en ACCDB-fil kan du bara använda den i Access 2007 eller 2010.

 • Om du öppnar en Access 2010-databas i Access 2007 fungerar inte funktioner som är unika för Access 2010.

Använda mallar och webbdatabaser

Access innehåller två typer av mallar, lokala och online. Lokala mallar installeras på datorn när du installerar Access. Onlinemallarna är tillgängliga om du har en Internetanslutning.

Så här använder du onlinemallar

 1. I Backstage-vyn går du till fliken Nytt och klickar på Exempelmallar eller dubbeklickar på en av mallkategorierna under Office.com-mallar.

 2. Ge den nya databasen ett namn, välj en plats om det behövs och klicka på Skapa när du vill hämta och öppna mallen.

 3. Aktivera eventuellt blockerat innehåll och börja ange data eller ändra mallen så att den passar dig.

Så här publicerar du en webbdatabas

 1. I Backstage-vyn klickar du på fliken Spara och publicera om den inte är vald och sedan på Publicera till Access Services.

 2. Klicka på Kör kompatibilitetskontroll.

 3. Klicka på Ja så stängs öppna objekt och kompatibilitetskontrollen kan köras.

 4. Om inga problem hittas kan du publicera databasen.

 5. Ange serverns URL och webbplatsens namn.

 6. Klicka på Publicera till Access Services.
  När publiceringsprocessen är klar blir tabellerna i databasen SharePoint-listor och formulären ser ut och fungerar som i Access.

Använda layoutvyn

Layoutvyn är ett visuellt designverktyg för formulär och rapporter i Access 2010. Det är även det enda designverktyget för formulär och rapporter i en webbdatabas.

Så här använder du layoutvyn

 • I navigeringsfönstret högerklickar du på ett fomulär eller en rapport och klickar på Layoutvy.
  - eller -
  Högerklicka på dokumentfliken för ett öppet formulär eller rapport och klicka på Layoutvy.

Några snabba ändringar du kan göra i layoutvyn

 • Markera en kontroll eller etikett och dra den för att ändra storlek på alla kontroller eller etiketter i den kolumnen.

 • Markera en etikett, klicka på fliken Format och använd kommandona där för att ändra teckensnitt, teckenfärg eller textjustering.

 • Tryck på CTRL, markera flera etiketter och formatera dem.

 • Om du vill göra globala ändringar i en layout klickar du på layoutväljaren, krysset i det övre vänstra hörnet i layouten. Markera till exempel hela layouten. På fliken Design klickar du på Egenskapssida så att egenskaperna för formuläret öppnas och anger en annan höjd för kontrollerna.

Så här flyttar eller placerar du kontroller genom att lägga till tomma kolumner och rader i en layout

 1. På fliken Design klickar du på Lägg till befintliga fält.

 2. Dra de fält som du vill använda till layouten.

 3. Dra enskilda kontroller från deras etiketter och släpp dem på önskad plats. Ett orange fält anger platsen.

Så här grupperar och sorterar du data i rapporter

 1. På fliken Design klickar du på Gruppera/sortera.

 2. I fönstret Gruppera, sortera och summera klickar du på Lägg till en grupp och sedan på det fält som du vill gruppera data runt. Ändringen visas direkt.
  Du kan lägga till upp till sju grupperingsnivåer.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×