Byta namn på din offentliga SharePoint Online-webbplatsadress för att använda din egen domän

Obs!: Informationen om offentliga webbplatser i SharePoint Online i den här artikeln gäller endast om organisationen köpte Office 365 före den 9 mars 2015. Om du köpte Office 365 efter den 9 mars 2015 använder du en webbhotellpartner för Office 365.

Din offentliga Office 365-webbplats har en initial adress som liknar www.contoso-public.sharepoint.com, där contoso är det namn du väljer när du registrerar dig. Om du vill ändra namnet måste du först lägga till en domän till Office 365, och sedan kan du ändra din Office 365-webbplatsadress till ett bättre namn.

Varför ska jag byta namn på Office 365-webbplatsen? Det är för att kunderna ska kunna hitta webbplatsen genom ett bekant domännamn som du redan äger eller genom en ny domän som du har valt och köpt till ditt företag. Se till att designa och konfigurera den offentliga webbplatsen innan du ändrar URL-adressen till domännamnet – du kan till exempel lägga till företagets namn, logotyp och annan allmän information.

De steg du måste följa för att byta namn på den offentliga webbplatsen beror på två saker:

 • Vilket Office 365-abonnemang du har.    Om du har ett Office 365 Small Business-abonnemang (går inte längre att köpa) finns det en separat uppsättning steg att följa. Om du har ett annat Office 365-abonnemang ska du följa anvisningarna i den här artikeln.

 • Om du eller Office 365 hanterar din domäns DNS-poster.    I den installationsguide där du lägger till din domän kan du välja om du vill att Office 365 ska hantera din domäns DNS-poster, eller om du vill fortsätta att hantera DNS-posterna på egen hand hos din DNS-värd. Du följer olika steg i den här artikeln beroende på vilket alternativ du valde. (Läs mer om hur din domäns Office 365-poster hanteras.)

De här stegen ändrar inte namnet på din gruppwebbplats eftersom det inte går att ändra namn på en gruppwebbplats i Office 365. Gruppwebbplatsens namn förblir dittföretag.sharepoint.com.

Välj något av följande:

Steg för att byta namn på webbplatsen: När Office 365 hanterar din domäns DNS-poster

Steg för att byta namn på webbplatsen: När du hanterar din domäns DNS-poster hos en annan värd än Office 365

Några saker att tänka på

Steg för att byta namn på webbplatsen: När Office 365 hanterar din domäns DNS-poster

 1. Konfigurera din domän med Office 365 om du inte redan har gjort det. Börja genom att gå till sidan Admin i Office 365. Klicka där på Domäner. Klicka sedan på Lägg till domän. Följ anvisningarna i installationsguiden.

  Klicka på Lägg till domän på sidan Office 365-domäner
 2. Gå nu tillbaka till sidan Admin. Klicka på Offentlig webbplats och klicka sedan på Komma igång under Hantera din befintliga offentliga SharePoint-webbplats.

  Välj Offentlig webbplats på sidan för Office 365-partners
 3. Välj Starta nu.

  Välj Starta nu på sidan Designa en ny offentlig webbplats
 4. Välj antingen Ja eller Nej (det spelar ingen roll vad du väljer här) när du tillfrågas om du redan använder en offentlig webbplats. Välj sedan Nästa.

  Ditt företag har redan en webbplats så välj Nästa
 5. Välj steg 4: Ändra din webbadress till www.dittföretag.com.

  Välj Steg 4 på sidan Designa en ny offentlig webbplats
 6. Vid frågan Vill du ändra adressen till den webbplats som du skapade i Office 365? väljer du Ja. Klicka sedan på Nästa.

  På sidan Ändra webbplatsens adress, välj Nästa
 7. I den nedrullningsbara listrutan Välj en domän väljer du den domän som du vill använda och klickar sedan på Nästa.

  Välj webbplatsadressen och välj sedan Nästa
 8. Gå till administrationscentret för SharePoint.

  Du gör det i en ny flik i webbläsaren, där du även byter namn på den offentliga webbplatsen.

  1. Välj rätt offentlig webbplats, till exempel contoso-public.sharepoint.com.

  2. Klicka på Byt namn på webbplatsen i menyfliksområdet.

   I SharePoints administrationscenter väljer du Byt namn på webbplats
  3. Välj din domän i dialogrutan Byt namn på webbplatsen i listrutan Ny domän. Exempel: http://www.contoso.com.

   Klicka på OK.

   Välj din domän och välj OK
 9. På fliken där guiden körs klickar du på Nästa.

  Välj Nästa i Office 365

Nu kan du gå till webbplatsen med den anpassade domänen (t.ex. http://www.contoso.com/) i stället för din tillfälliga Office 365-domän (t.ex. http://www.contoso-public.sharepoint.com/).

Steg för att byta namn på webbplatsen: När du hanterar din domäns DNS-poster hos en annan värd än Office 365

 1. Konfigurera din domän med Office 365, om du inte redan har gjort det. Börja genom att gå till sidan Admin i Office 365. Klicka där på Domäner. Klicka sedan på Lägg till domän. Konfigurera domänen genom att följa anvisningarna i installationsguiden.

  Klicka på Lägg till domän på sidan Office 365-domäner
 2. Gå till sidan Admin. Klicka på Offentlig webbplats. Klicka på Komma igång under Hantera din befintliga offentliga SharePoint-webbplats.

  Välj Offentlig webbplats på sidan för Office 365-partners
 3. Välj Starta nu.

  Välj Starta nu på sidan Designa en ny offentlig webbplats
 4. Välj antingen Ja eller Nej (det spelar ingen roll vad du väljer här) när du tillfrågas om du redan använder en offentlig webbplats. Välj sedan Nästa.

  Ditt företag har redan en webbplats så välj Nästa
 5. Välj steg 4: Ändra din webbadress till www.dittföretag.com.

  Välj Steg 4 på sidan Designa en ny offentlig webbplats
 6. Vid frågan Vill du ändra adressen till den webbplats som du skapade i Office 365? väljer du Ja. Klicka sedan på Nästa.

  På sidan Ändra webbplatsens adress, välj Nästa
 7. I den nedrullningsbara listrutan Välj en domän väljer du den domän som du vill använda och klickar sedan på Nästa.

  Välj webbplatsadressen och välj sedan Nästa
 8. Gå till administrationscentret för SharePoint.

  Du gör det i en ny flik i webbläsaren, där du även byter namn på den offentliga webbplatsen.

  • Välj rätt offentlig webbplats, till exempel contoso-public.sharepoint.com.

  • Klicka på Byt namn på webbplatsen i menyfliksområdet.

   I SharePoints administrationscenter väljer du Byt namn på webbplats
  • Välj din domän i dialogrutan Byt namn på webbplatsen i listrutan Ny domän. Exempel: http://www.contoso.com.

   Klicka på OK.

   Välj din domän och välj OK
 9. På fliken där guiden körs klickar du på Nästa.

  Välj Nästa i Office 365
 10. På sidan Lägg till de här DNS-posterna visas en CNAME-post som du ska lägga till för din domän hos din DNS-värd. Använd följande värden för CNAME-posten (de här värdena överensstämmer kanske inte med de som visas på sidan i guiden):

  Lägg till dessa DNS-poster för att ändra din webbplatsadress
  • Värdnamn: Använd www

  • Pekar på adressen: Använd namn.sharepoint.com där namn är namnet på din anpassade domän. Du kan t.ex. använda contoso.sharepoint.com.

  • TTL: Använd 1 timme

  Om du behöver hjälp med att lägga till posten kan du använda länken till steg-för-steg-anvisningarna och sedan välja din DNS-värd i listan.

  Under Ändra din webbplatsadress väljer du steg-för-steg-länken
 11. Vänta cirka 15 minuter och klicka sedan på Klart, kontrollera nu.

  Lägg till de här DNS-posterna och välj sedan klart, kontrollera nu

Nu kan du gå till webbplatsen med den anpassade domänen, till exempel http://www.contoso.com/, istället för din tillfälliga Office 365-domän, till exempel http://www.contoso-public.sharepoint.com/.

Några saker att tänka på

Tänk på följande om du ändrar din webbplats så att den använder ditt anpassade domännamn:

 • Om du vill behålla din nuvarande offentliga webbplats som ligger utanför Office 365 i stället för att använda en offentlig webbplats som använder din domän på Office 365 kan du göra det.

 • Om du byter namn på Office 365-webbplatsen kan du ändra webbplatsens namn till ett annat anpassat domännamn senare, eller byta tillbaka till den ursprungliga URL:en, till exempel contoso-public.sharepoint.com. Det gör du genom att ändra CNAME-posten (som beskrivs i tidigare steg) så att den pekar på ett annat domännamn, till exempel den ursprungliga domänen, exempelvis contoso-public.sharepoint.com.

 • Med stegen ovan kan användare se din webbplats när de skriver, t.ex. www.contoso.com. Om du vill att de ska se webbplatsen även om de bara skriver rotdomänen, contoso.com, kan du kontakta din DNS-värd och fråga om de har en URL-omdirigeringstjänst för direkttrafik från contoso.com till www.contoso.com. De flesta leverantörer erbjuder omdirigering och har instruktioner för hur du konfigurerar inställningarna.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×