Byta färg på en bild eller ändra färg och genomskinlighet

Du kan ställa in färgens intensitet (mättnad) och ton (temperatur) på en bild, ändra bildens färg eller ändra transparens på en av färgerna. Du kan använda flera färgeffekter på bilden.

Bild av rosa blommor
Originalbild av rosa blommor

Bild av rosa blommor med ändrad färgmättnad

Samma bild med färgmättnaden ändrad till 66 %

Bild med blågrön färgändringseffekt

Samma bild med turkos färgändringseffekt

Bild med röd färgändringseffekt

Samma bild med röd färgändringseffekt

Vad vill du göra?

Ändra en bilds färgintensitet

Ändra en bilds färgton

Byta färg på en bild

Ändra en färgs transparens

Ändra en bilds färgintensitet

Mättnad är färgens intensitet. En högre mättnad gör så att en bild ser levande ut, eftersom en lägre mättnad gör färgerna gråare.

 1. Klicka på bilden som du vill ändra färgintensiteten för.

 2. Under Bildverktyg, på fliken Format, går du till gruppen Justera och klickar på Färg.

  Bild av menyfliksområde i PowerPoint
  Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

  Om du inte ser flikarna Format eller Bildverktyg, ska du se till att du har markerat en bild. Eventuellt måste du dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Om du vill välja en av de vanligaste inställningarna i Färgmättnad klickar du på Förval och klickar sedan på den miniatyr du vill ha.

  Tips: Du kan flytta muspekaren över en av effekterna och använda Dynamisk förhandsgranskning, om du vill se hur bilden kommer att se ut med effekten innan du klickar på den du vill använda.

 4. Om du vill finjustera intensiteten klickar du på Färgalternativ för bild.

  Mer hjälp om dessa alternativ finns i Formatera bild (rutan Bildfärg).

Överst på sidan

Ändra en bilds färgton

När färgtemperaturen inte mäts korrekt av en kamera, visas eventuellt en färgförskjutning (för mycket av en färg som dominerar bilden) på bilden, vilket gör att bilden ser för blå eller orange ut. Du kan justera detta genom att öka eller minska färgens temperatur för att förbättra detaljerna i bilden och göra bilden ännu bättre.

 1. Klicka på bilden som du vill ändra färgtonen för.

 2. Under Bildverktyg, på fliken Format, går du till gruppen Justera och klickar på Färg.

  Bild av menyfliksområde i PowerPoint
  Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

  Om du inte ser flikarna Format eller Bildverktyg, ska du se till att du har markerat en bild. Eventuellt måste du dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Om du vill välja en av de vanligaste inställningarna i Färgton klickar du på Förval och klickar sedan på den miniatyr du vill ha.

  Tips: Du kan flytta muspekaren över en av effekterna och använda Dynamisk förhandsgranskning, om du vill se hur bilden kommer att se ut med effekten innan du klickar på den du vill använda.

 4. Om du vill finjustera intensiteten klickar du på Färgalternativ för bild.

  Mer hjälp om dessa alternativ finns i Formatera bild (rutan Bildfärg).

Överst på sidan

Byta färg på en bild

Du kan snabbt använda en inbyggd stiliserad effekt, t.ex. gråskala eller sepia, på bilden.

 1. Klicka på bilden som du vill ändra färgen för.

 2. Under Bildverktyg, på fliken Format, går du till gruppen Justera och klickar på Färg.

  Bild av menyfliksområde i PowerPoint
  Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

  Om du inte ser flikarna Format eller Bildverktyg, ska du se till att du har markerat en bild. Eventuellt måste du dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Om du vill välja en av de vanligaste inställningarna i Ändra färg klickar du på Förval och klickar sedan på den miniatyr du vill ha.

  Tips: Du kan flytta muspekaren över en av effekterna och använda Dynamisk förhandsgranskning, om du vill se hur bilden kommer att se ut med effekten innan du klickar på den du vill använda.

 4. Om du vill använda ytterligare färger, inklusive variationer av temafärger, färger på fliken Standard eller egna färger, klickar du på Fler variationer. Effekten Ändra färg används med färgvariationen.

  Tips: Om du vill ta bort en färgändringseffekt, men behålla alla andra ändringar i bilden, klickar du på den första effekten: Ingen färgändring.

Överst på sidan

Ändra en färgs transparens

Du kan göra en del av en bild transparent om du vill göra det lättare att se text ovanpå bilden, om du vill placera bilder ovanpå varandra eller om du vill ta bort eller dölja en del av en bild för betoning.

Transparenta områden i bilder har samma färg som papperet de skrivs ut på. På en elektronisk skärm, t.ex. en webbsida, har transparenta områden samma färg som bakgrunden.

Du kan inte göra mer än en färg transparent i en bild. Områden som verkar bestå av en färg (t.ex. en blå himmel) kan faktiskt bestå av flera olika diskreta färgvariationer. Därför visas färgen som du väljer eventuellt bara i ett litet område. På grund av detta kan det vara svårt att se den transparenta effekten.

Du kan göra mer än en färg i en bild transparent med hjälp av ett annat redigeringsprogram. Spara bilden i ett format som bevarar informationen om transparens, t.ex. en Portable Network Graphics-fil (PNG) och infoga sedan filen i Office-dokumentet.

 1. Klicka på bilden som du vill skapa transparenta områden i.

 2. Under Bildverktyg, på fliken Format, går du till gruppen Justera och klickar på Färg.

  Bild av menyfliksområde i PowerPoint
  Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

  Om du inte ser flikarna Format eller Bildverktyg, ska du se till att du har markerat en bild. Eventuellt måste du dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Klicka på Ställ in transparent färg och klicka sedan på färgen i bilden som du vill göra transparent.

  Du kan inte göra en hel bild transparent eller delvis transparent med hjälp av alternativet Ställ in transparent färg. Om du vill göra en hel bild transparent eller delvis transparent, infogar du en form som en rektangel i Office-dokumentet, ger formen en bildfyllning med den bild som du vill ha och ändrar sedan bildfyllningens inställning för Transparens.

  Alternativet Ställ in transparent färg är tillgängligt för bitmapp-bilder som inte redan är transparenta och vissa ClipArt. Du kan inte skapa transparenta områden i animerad GIF-bilder. Du kan dock ändra transparensen i redigeringsprogram för animerade GIF och sedan infoga filen i Office-dokumentet igen.

  Meddelanden: 

  • Om du vill ta bort färgändringar och alla andra effekter i bilden, klickar du på Återställ bild i gruppen Justera.

  • Du kan även lägga till andra effekter som en konstnärlig effekt, skuggor, reflektioner och ljussken eller ändra ljusstyrkan eller kontrasten i bilden.

  • Du kan endast använda en effekt åt gången men du kan använda Hämta format om du snabbt vill använda samma format på flera bilder. Om du vill kopiera samma ändringar till flera bilder, klickar du på bilden som du precis infogade en effekt i, dubbelklickar på Hämta format på fliken Start och klickar sedan på bilderna som du vill använda de här effekterna i. Tryck på ESC när du är klar.

   Hämta format i gruppen Urklipp

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×