Byt till PowerPoint 2010

Översikt

PowerPoint 2010 Den här kursen är avsedd för dig som uppgraderar från en tidigare version av PowerPoint, framför allt om du uppgraderar från PowerPoint 2003 eller tidigare versioner. Bekanta dig med gränssnittsändringarna i PowerPoint 2010, till exempel menyerna och verktygsfälten i det nya "menyfliksområdet", och ta reda på hur du utför de åtgärder som du brukar utföra när du skapar en presentation.

Av Shellie Tucker

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

 • Använda det nya gränssnittet i menyfliksområdet.

 • Utföra grundläggande åtgärder, t.ex. skapa bilder, använda bildformgivning och infoga bildelement.

 • Hantera filer med hjälp av fliken Arkiv.

 • Dra nytta av de nya vyerna, verktygsfälten och kortkommandona.

 • Arbeta med nya och gamla PowerPoint-versioner.

Den här kursen omfattar:

 • En lektion som du gör i din egen takt, och en övning för att få praktisk erfarenhet. För övningen krävs PowerPoint 2010.

 • Ett kort prov i slutet av lektionen. Provet kommer inte att poängsättas.

 • I slutet av kursen visas en Snabbreferens som du kan skriva ut.

Innan du börjar:

 • Den här kursen är avsedd för dig som uppgraderar till PowerPoint 2010 från PowerPoint 2003 eller tidigare versioner.

 • Om du uppgraderar från PowerPoint 2007 kanske du bara behöver läsa om de nya funktionerna i PowerPoint 2010. Det kan du göra i den här artikeln: Nyheter i PowerPoint 2010

Offlineversion (87 MB)

Bekanta dig med menyfliksområdet

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Skapa bilder, formatera text

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Infoga bildelement

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Designa, animera, granska

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Titta närmare på Backstage-vyn

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Spara eller ångra med verktygsfältet Snabbåtkomst

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Använda gamla eller nya kortkommandon

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Växla mellan olika PowerPoint-versioner

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Övning

Powerpoint 2010: övning

Hämtningsstorlek: 46 kB.

Övning i PowerPoint 2010

Bekanta dig med menyfliksområdet med hjälp av en övning. Du kommer att arbeta i PowerPoint 2010, utföra vanliga åtgärder och ha lite roligt under tiden.

När du klickar på Övning i PowerPoint hämtas en övningspresentation till datorn. Presentationen öppnas i PowerPoint och ett separat fönster med övningsinstruktioner visas.
Obs!    PowerPoint 2010 måste vara installerat på datorn.

Testa dig själv

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.

Du vill infoga en ny bild och välja en layout för den. Vad ska du göra först?

Klicka på bildikonen på fliken Start.

Nära, men det är inte helt rätt. Om du vill välja en layout ska du först klicka på något annat.

Klicka på pilen under bildikonen på fliken Start, bredvid Ny bild.

Rätt! När du klickar på pilen visas galleriet Layout där du kan välja den layout som ska användas för den nya bilden.

Klicka på bildikonen på fliken Infoga.

Nej. Det finns ingen bildikon på fliken Infoga.

Du vill skydda din presentation med ett lösenord. Vad ska du göra först?

Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.

Nej. Du lösenordsskyddar filen innan du kan skicka eller dela med dig av filen. Försök med ett annat svar.

Klicka på Info på fliken Arkiv.

Lysande! Fortsätt med att klicka på Skydda presentation i området Behörigheter och välja bland alternativen.

Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

Fel. Fönstret Alternativ innehåller allmänna inställningar för hela PowerPoint, inte inställningar för enskilda presentationer. Försök igen.

Hur öppnar du utskriftsalternativen?

Klicka på Skriv ut på fliken Arkiv.

Det är rätt, men det finns ett ännu bättre svar. Försök igen.

Tryck på ALT+A+K.

Ja, men det finns ett svar som är mer heltäckande. Försök igen.

Klicka på ikonen Förhandsgranska som du har lagt till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Ja, det fungerar, men det finns ett ännu bättre svar.

Samtliga ovanstående alternativ

Helt rätt! Det kanske var lite omständligt, men nu vet du att utskriftsalternativen kan öppnas på flera olika sätt.

Du har skapat en presentation och vill köra stavningskontrollen. Var i menyfliksområdet finns den funktionen?

På fliken Start.

Det är ett logiskt svar, men det är inte rätt. Kan du tänka dig någon annan placering?

Fliken Bildspel.

Nej, det stämmer inte. Försök igen.

Fliken Granska .

Bingo!

Du noterar att fliken Ritverktyg i menyfliksområdet inte har funnits där tidigare. Vad kan du använda den till?

Den gör det lättare att arbeta med figurer.

Rätt. Fliken Ritverktyg innehåller fliken Format, och verktygen blir tillgängliga när du klickar inuti en figur, t.ex. en textruta eller en listplatshållare. Använd fliken Format under Ritverktyg när du vill infoga eller ändra figurer, redigera den aktuella figuren, använda ett figurformat, lägga till WordArt eller placera alla figurer i bilden.

Den gör det lättare att arbeta med bilder.

Nära, men det är inte rätt. Det finns särskilda verktyg för att arbeta med bilder, men de kallas Bildverktyg. Där finns en formatflik som blir tillgänglig när du infogar och markerar en bild. Försök med ett annat svar.

Den gör det lättare att arbeta med SmartArt-grafik, till exempel organisationsscheman.

Nära, men det är inte rätt. Den här beskrivningen stämmer bättre in på SmartArt-verktyg som innehåller flikarna Design och Format. De här verktygen blir tillgängliga när du markerar SmartArt-grafik, till exempel ett organisationsschema.

Feedback

Snabbreferens

Se även

Huvudflikar i menyfliksområdet

Följande flikar visas alltid i menyfliksområdet:

 • Fliken Arkiv: Skapa en ny fil, spara en fil eller använd Spara som, öppna en fil, visa de senast använda filerna, skydda filer genom att ange ett lösenord, ta bort personlig information från en fil, förbered delning av en fil och använd fönstret Alternativ för att ändra PowerPoint-inställningar.

 • Fliken Start: Kopiera eller klistra in information, lägg till bilder, formatera text och stycken, arbeta med figurer, hitta och ersätt text.

 • Fliken Infoga: Infoga tabeller, bilder, skärmbilder, Microsoft® SmartArt™-grafik, diagram, figurer, hyperlänkar, filmer, ljud, filer från andra program, med mera.

 • Fliken Design: Ange bakgrundsdesign, färger, teckensnitt och specialeffekter för hela presentationen.

 • Fliken Övergångar: Ange om övergångar ska användas mellan bilder, och ange tidsinställningar för övergångar och bilder.

 • Fliken Animeringar: Använd enkla och anpassade animeringar och ändra inställningar för effekter.

 • Fliken Bildspel: Förbered visningen genom att bläddra igenom bilderna, skapa ett anpassat bildspel, spela in en berättarröst.

 • Fliken Granska: Kontrollera stavning, lägg till och granska kommentarer, använd referensinformationstjänster eller synonymordlistan.

 • Fliken Visa: Växla till vyer, t.ex. anteckningssidan och översiktsvyn, visa rutnätet, ordna fönster.

Specialflikar

De här färgade flikarna visas när du arbetar med ett objekt i en bild, t.ex. en tabell eller en bild, och du har markerat objektet.

 • Tabellverktyg (flikarna Design och Layout): Välj en tabelldesign, ändra antalet rader och kolumner, ändra textplacering och storlek för kolumner och rader.

 • Ritverktyg (fliken Format): Ändra format, urval och placering för figurer, platshållare och textrutor. Använd WordArt-objekt och annan formatering för text.

 • Bildverktyg (fliken Format): Lägg till effekter som skuggor eller ljussken för bilder, eller beskär, komprimera och ändra storlek.

 • SmartArt-verktyg (flikarna Design och Format): Använd ett SmartArt-grafikobjekt, t.ex. ett organisationsschema, och formatera figurerna i grafikobjektet.

 • Diagramverktyg (flikarna Design, Layout och Format): Använd ett diagram, redigera detaljerna i diagrammet och formatera figurerna i det.

 • Videoverktyg (flikarna Format och Uppspelning): Lägg till effekter i videobildrutan och välj inställningar för videouppspelning.

 • Ljudverktyg (flikarna Format och Uppspelning): Formatera ljudkontrollen och välj inställningar för ljuduppspelning.

Fler alternativ och gallerier i menyfliksområdet

 • Alternativ: Klicka på den lilla diagonala pilen (dialogruteikonen) längst ned till höger i en grupp. Pilen visas när du markerar något i en bild som du kan behöva visa fler alternativ för, t.ex. text eller en platshållare.

 • Gallerier: Klicka på bläddringspilarna eller på knappen Mer till höger om en grupp om du vill visa fullständiga gallerier med teman, figurformat, färger, teckensnitt, animeringar, effekter o.s.v.

Dölja kommandon i menyfliksområdet tillfälligt

Du kan:

 • Dubbelklicka på den flik som visas. Klicka på valfri flik när du vill visa hela menyfliksområdet igen.
  Eller:

 • Högerklicka på valfri flik eller valfritt kommando i menyfliksområdet och klicka på Minimera menyfliksområdet. Om du vill visa hela menyfliksområdet igen högerklickar du på valfri flik och avmarkerar alternativet Minimera menyfliksområdet genom att klicka på det igen.

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Det finns två sätt att snabbt lägga till ett kommando eller en knapp: genom att använda en meny i själva verktygsfältet, eller genom att högerklicka på något av kommandona i menyfliksområdet. Om du inte hittar det kommando som du vill använda med någon av de här metoderna kan du öppna fönstret PowerPoint-alternativ som innehåller fler kommandon. Samtliga metoder beskrivs mer ingående nedan.

Lägga till kommandon med hjälp av menyn i verktygsfältet Snabbåtkomst:

 • Klicka på pilen till höger i verktygsfältet och klicka sedan på det objekt på menyn som du vill lägga till i verktygsfältet. (Menyn innehåller ett urval med menyflikskommandon.)

Lägga till kommandon genom att högerklicka på ett kommando eller en knapp i menyfliksområdet:

 • Högerklicka på en knapp eller ett kommando i menyfliksområdet och klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Så här tar du bort ett kommando från verktygsfältet:

 • Högerklicka på kommandot och klicka på Ta bort från verktygsfältet Snabbåtkomst.

Lägga till eller ta bort ett kommando som du markerar i fönstret PowerPoint-alternativ:

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på pilen längst till höger i verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka på Fler kommandon längst ned på menyn,
   eller:

  • Högerklicka på en flik eller ett kommando i menyfliksområdet och klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst
   eller:

  • Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka på Verktygsfältet Snabbåtkomst i fönstret PowerPoint-alternativ.

 2. Leta upp listrutan Välj kommandon från högst upp till vänster i fönstret. Det alternativ du markerar här avgör vilka kommandon som visas i listan nedanför listrutan. Om det kommando du vill använda inte visas i listan markerar du ett annat alternativ i listrutan Välj kommandon från.

 3. När du hittar det kommando som du vill lägga till i verktygsfältet markerar du det i listan och klickar på Lägg till.
  Observera att alla kommandon som för tillfället finns i verktygsfältet visas i listan till höger i fönstret.

 4. Om du vill ta bort ett kommando i verktygsfältet markerar du kommandot i listan till höger och klickar på Ta bort.

 5. Om du vill anpassa verktygsfältet för vissa specifika presentationer ändrar du markeringen i listrutan Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst högst upp till höger.

 6. Om du vill återställa verktygsfältet klickar du på knappen Återställ nedanför listan som visar de aktuella kommandona i verktygsfältet. Klicka sedan på Återställ bara verktygsfältet Snabbåtkomst.

 7. Klicka på OK för att spara dina ändringar.

Placera verktygsfältet Snabbåtkomst nedanför menyfliksområdet

 • Klicka på pilen längst till höger i verktygsfältet och klicka på Visa under menyfliksområdet,
  eller:

 • Högerklicka på en knapp eller ett kommando i verktygsfältet och klicka på Visa verktygsfältet Snabbåtkomst under menyfliksområdet.

Om du vill flytta tillbaka verktygsfältet till platsen ovanför menyfliksområdet klickar du på pilen längst till höger i verktygsfältet, eller så högerklickar du på en knapp eller ett kommando i verktygsfältet, och väljer alternativet för att placera verktygsfältet ovanför menyfliksområdet.

Anpassa menyfliksområdet

Det här momentet ingår egentligen inte i kursen, men du kan lägga till nya grupper på flikar i menyfliksområdet och lägga till nya kommandon i grupperna. Så här kan du lägga till kommandot Stavning på fliken Start:

 1. Gör något av följande för att öppna fönstret PowerPoint-alternativ:

 2. Högerklicka på en flik eller ett kommando i menyfliksområdet och klicka på Anpassa menyfliksområdet,

eller:

 • Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka på Anpassa menyfliksområdet i fönstret PowerPoint-alternativ.

 • Om du vill lägga till ett kommando på en flik i menyfliksområdet måste du först skapa en ny grupp för kommandot. Börja med att välja Primära flikar i listrutan Anpassa menyfliksområdet högst upp till höger i fönstret.

 • Markera fliken Start i listan nedanför listrutan.

 • Klicka på Ny grupp längst ned i listan.

 • Välj Ny grupp (anpassad) som visas bland grupperna på fliken Start.

 • Klicka på Byt namn längst ned i listan. Om du vill använda en ikon för gruppen klickar du på den ikon du vill använda och skriver ett nytt namn i rutan Visningsnamn, till exempel Kontrollera stavning.
  Gruppen Kontrollera stavning visas nu i listan med grupper på fliken Start, och gruppen är markerad.

 • Välj Vanliga kommandon i listrutan Välj kommandon från högst upp till vänster i fönstret.

 • I listan med vanliga kommandon nedanför listrutan väljer du Stavning.

 • Klicka på Lägg till.
  Kommandot Stavning läggs till i gruppen Kontrollera stavning. Det här innebär inte att kommandot försvinner från den ursprungliga fliken (Granska).

 • Klicka på OK.
  Den nya gruppen och det nya kommandot visas nu på fliken Start.

Precis som bland alternativen för verktygsfältet Snabbåtkomst visas knappen Ta bort så att du kan ta bort kommandon eller nya flikar från menyfliksområdet. Dessutom visas kommandot Ny flik och knappen Återställ som du kan använda om du vill återställa den ursprungliga konfigurationen för flikar och kommandon i menyfliksområdet.

Använda nya kortkommandon

Så här använder du kortkommandon för flikar i menyfliksområdet, verktygsfältet Snabbåtkomst och fliken Arkiv:

 1. Tryck på ALT. Tangentbeskrivningar visas på flikarna i menyfliksområdet och i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Tryck på bokstaven eller siffran för det alternativ du vill använda:

  • Tryck på tangenten för den flik som innehåller det kommando du vill använda. Tangentbeskrivningar för alla kommandon på fliken visas, och du kan trycka på tangenten för det kommando som du vill använda.

  • Tryck på tangenten för den knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst som du vill använda. Den här åtgärden motsvarar att klicka på knappen.

Använda gamla kortkommandon

 • De kortkommandon som innefattar tangenten CTRL (CTRL+C, CTRL+V o.s.v) fungerar fortfarande, och du kan använda dem som vanligt.

 • De kortkommandon som innefattar tangenten ALT och som används för att komma åt menyer och kommandon fungerar också fortfarande. Du kan t.ex. fortfarande använda ALT+T+E för att öppna dialogrutan Tecken. (Det nya kortkommandot fungerar lika bra: det är ALT+W+FN.)

Hantera och skriva ut filer

Så här sparar du en fil: Klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Så här ångrar du en åtgärd: Klicka på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Så här skapar du en ny presentation, eller öppnar en befintlig presentation:

 1. Klicka på fliken Arkiv och:

  • Klicka på Nytt, välj ett alternativ under Tillgängliga mallar och teman och klicka på Skapa,
   eller:

  • Klicka på Öppna och bläddra till den fil som du vill öppna.

Tips!    Det är enkelt att lägga till de här kommandona i verktygsfältet Snabbåtkomst. Klicka på pilen till höger i verktygsfältet och klicka på Nytt eller Öppna på menyn som visas.

Så här sparar du en fil med ett nytt namn, på en ny plats eller i ett angivet filformat:

 • Klicka på Spara som på fliken Arkiv och ange ett nytt filnamn, bläddra till en ny plats eller välj ett annat filformat.

Så här förhandsgranskar och skriver du ut filer:

 • Klicka på fliken Arkiv och klicka på Skriv ut. Förhandsgranskningen visas till höger i fönstret. Under Inställningar väljer du typ av utskrift, bildorientering och färginställningar. Klicka på länken Redigera sidhuvud och sidfot längst ned i fönstret om du vill ändra sidhuvud eller sidfot.

Ange PowerPoint-alternativ

Så här gör du om du vill aktivera eller inaktivera stavnings- och grammatikkontroll, välja en standardvy eller standardinställningar för utskrift, ändra inställningar för automatisk formatering och ange andra inställningar för hela programmet:

 • Klicka på Alternativ på fliken Arkiv. Klicka på en av kategorierna och ändra PowerPoint-inställningar.

Växla mellan PowerPoint-versioner

Öppna en PowerPoint 2010-fil i PowerPoint 2003 eller tidigare

 1. När du försöker öppna filen visas ett meddelande där du tillfrågas om du vill installera ett Compatibility Pack.

 2. Klicka på Ja .

 3. Klicka på knappen Hämtahämtningssidan för Microsoft Office Compatiblity Pack för Word-, Excel- och PowerPoint-filformat och följ instruktionerna.

 4. När hämtningen har slutförts går du tillbaka till PowerPoint-fönstret och öppnar filen.

Spara en presentation i ett äldre format:

 • Klicka på fliken Arkiv, klicka på Spara och skicka, klicka på Ändra filtyp och klicka på PowerPoint 97-2003-presentation. Klicka sedan på Spara som.
  ELLER:

 • Klicka på fliken Arkiv och klicka på Spara som. I dialogrutan Spara som klickar du på PowerPoint 97-2003-presentation i rutan Filformat. Klicka sedan på Spara.

När du har sparat filen i det här formatet aktiveras kompatibilitetsläget i PowerPoint, vilket visas i namnlisten. Om du senare sparar filen och har använt en funktion som inte kan användas i PowerPoint 2003 eller tidigare versioner visas ett meddelande om i vilken bild funktionen har använts. Om du vill fortsätta och spara i det äldre formatet klickar du på Fortsätt i meddelandet. Några exempel på funktioner som inte kan användas i äldre versioner är SmartArt-diagram och WordArt, och figurformat och effekter som endast finns med i senare versioner än PowerPoint 2003.

Konvertera en PowerPoint 2003-fil (eller en fil från en tidigare version) till PowerPoint 2010-format

 1. Öppna filen i PowerPoint 2010. Programmet öppnas i kompatibilitetsläget, vilket visas i namnlisten.

 2. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Info och klicka på Konvertera. Dialogrutan Spara som öppnas. Klicka på Spara.
  Från och med nu utförs inga kontroller i PowerPoint av att de funktioner som du använder är kompatibla med det äldre formatet.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×