Blockerade bifogade filer i Outlook

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

För att skydda din dator tillåter inte Microsoft Outlook 2010 att du tar emot vissa bifogade filer (till exempel EXE-filer) eftersom de skulle kunna smitta datorn med virus. Outlook blockerar dessa filer som standard. I avsnittet Bilagefiltyper som blockeras i Outlook finns en lista över de filtyper som blockeras.

I den här artikeln

Dela filer på ett säkert sätt

Ändra vilka filtyper som blockeras

Bifogade filtyper som är blockerade i Outlook

Dela filer på ett säkert sätt

Om du vill ta emot en fil av en typ som blockeras i Outlook kan du be avsändaren att antingen göra filen tillgänglig utan att använda Outlook, eller minska risken att den blockeras av Outlook. Här följer några säkra sätt att dela filer med personer du litar på:

Använd en delad server    Du kanske vill be avsändaren spara filen på en server eller en FTP-plats som du kan komma åt. Du kan ta en säker nätverksserver dela som SharePoint. Avsändaren kan skicka en länk till den bifogade filen på servern eller FTP-plats. Du kan klicka på länken om du vill få tillgång till filen och spara den på datorn.

Använd ett filkomprimeringsverktyg    Med hjälp av ett komprimeringsverktyg, till exempel WinZip, skapar en komprimerad arkivfil som har ett annat filnamnstillägg. Outlook känner inte dessa filnamnstillägg som potentiella hot. Därför blockerar den inte ny bifogad fil. Det finns många program från tredje part komprimeringsverktyg.

Byta namn på filen    Du kan begära att avsändaren byta namn på den bifogade filen för att använda ett filnamnstillägg som Outlook inte känner igen som ett hot. En körbar fil som har filnamnstillägget .exe gick till exempel att byta namn som en Word 2010-fil som har filnamnstillägget .docx.

Be avsändaren att skicka bifogade till dig. Om du vill spara den bifogade filen och byta namn på den om du vill använda det ursprungliga filnamnstillägget, gör du följande:

  1. Leta rätt på den bifogade filen i e-postmeddelandet.

  2. Högerklicka på bilagan och klicka sedan på Kopiera.

  3. Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Klistra in.

  4. Högerklicka på den inklistrade filen och klicka sedan på Byt namn.

  5. Byt namn på filen till det ursprungliga filnamnstillägget, t.ex. EXE.

Överst på sidan

Ändra vilka filtyper som blockeras

Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto och Exchange Server-administratören har konfigurerat Outlooks säkerhetsinställningar kan administratören kanske hjälpa dig. Be administratören att justera säkerhetsinställningarna för inkorgen så att du kan ta emot den typ av bilagor som Outlook har blockerat.

Om du inte använder ett Exchange Server-konto är en avancerad procedur som du kan använda för att tillåta vissa filtyper. Den här proceduren handlar om att redigera registret i Windows. Mer information om avblockera bifogade filtyper finns i Microsoft Support-artikeln på blockerade bifogade filer i Outlook.

Överst på sidan

Bifogade filtyper som är blockerade i Outlook

Filnamnstillägg

Filtyp

ADE

Access-projekt (Microsoft)

ADP

Access-projekt (Microsoft)

APP

Körbart program

ASP

Active Server Page

BAS

BASIC-källkod

BAT

Satsvis bearbetning

CER

Internetsäkerhetscertifikat

CHM

Kompilerad HTML-hjälp

CMD

Kommandofil i DOS CP/M, kommandofil i Windows NT

COM

Kommando

CPL

Kontrollpaneltillägg i Windows (Microsoft)

CRT

Certifikatfil

CSH

CSH-skript

DER

DER-kodad X509-certifikatfil

EXE

Körbar fil

FXP

Kompilerad FoxPro-källfil (Microsoft)

GADGET

Windows Vista-gadget

HLP

Hjälpfil i Windows

HTA

Hypertextprogram

INF

Informations- eller installationsfil

INS

Internetkommunikationsinställningar för IIS (Microsoft)

ISP

Internetleverantörsinställningar för IIS (Microsoft)

ITS

Internetdokumentuppsättning, Internetöversättning

JS

Källkod i JavaScript

JSE

Jscript-skriptfil

KSH

UNIX-skalskript

LNK

Genväg i Windows

MAD

Genväg till Access-modul (Microsoft)

MAF

Access (Microsoft)

MAG

Genväg till Access-diagram (Microsoft)

MAM

Genväg till Access-makro (Microsoft)

MAQ

Genväg till Access-fråga (Microsoft)

MAR

Genväg till Access-rapport (Microsoft)

MAS

Lagrade procedurer i Access (Microsoft)

MAT

Genväg till Access-tabell (Microsoft)

MAU

Media Attachment Unit

MAV

Genväg till Access-vy (Microsoft)

MAW

Dataåtkomstsida i Access (Microsoft)

MDA

Tillägg till Access (Microsoft), MDA Access 2-arbetsgrupp (Microsoft)

MDB

Access-program (Microsoft), MDB Access-databas (Microsoft)

MDE

Access MDE-databasfil (Microsoft)

MDT

Data för tillägg till Access (Microsoft)

MDW

Arbetsgruppinformation i Access (Microsoft)

MDZ

Access-guidemall (Microsoft)

MSC

Styrfil för snapin-modul till Microsoft Management Console (Microsoft)

MSH

Microsoft Shell

MSH1

Microsoft Shell

MSH2

Microsoft Shell

MSHXML

Microsoft Shell

MSH1XML

Microsoft Shell

MSH2XML

Microsoft Shell

MSI

Windows Installer-paket (Microsoft)

MSP

Windows Installer-uppdateringsfil

MST

Installationstransformskript för Windows SDK

OPS

Office-profilinställningar

PCD

Visual Test (Microsoft)

PIF

Programinformationsfil i Windows (Microsoft)

PLG

Logg för Developer Studio-build

PRF

Systemfil i Windows

PRG

Programfil

PST

Adressboksfil för MS Exchange, Personlig mapp i Outlook (Microsoft)

REG

Registreringsinformation/nyckel för W95/98, registerdatafil

SCF

Kommando i Utforskaren

SCR

Skärmsläckare för Windows

SCT

Windows-skriptkomponent, Foxpro Screen (Microsoft)

SHB

Genväg till ett dokument

SHS

Shell Scrap-objektfil

PS1

Windows PowerShell

PS1XML

Windows PowerShell

PS2

Windows PowerShell

PS2XML

Windows PowerShell

PSC1

Windows PowerShell

PSC2

Windows PowerShell

TMP

Temporär fil/mapp

URL

Internetgenväg

VB

VBScript-fil eller Visual Basic-källkod

VBE

VBScript-skriptfil

VBS

VBScript-skriptfil, skript i Visual Basic for Applications

VSMACROS

Binärt makroprojekt för Visual Studio .NET (Microsoft)

VSW

Visio-arbetsyta (Microsoft)

WS

Windows Script-fil

WSC

Windows Script-komponent

WSF

Windows Script-fil

WSH

Windows Script Host-inställningsfil

XNK

Genväg till gemensam Exchange-mapp

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×