Blockerade bifogade filer i Outlook

För att skydda din dator tillåter inte Microsoft Outlook 2010 att du tar emot vissa bifogade filer (till exempel EXE-filer) eftersom de skulle kunna smitta datorn med virus. Outlook blockerar dessa filer som standard. I avsnittet Bilagefiltyper som blockeras i Outlook finns en lista över de filtyper som blockeras.

I den här artikeln

Dela filer på ett säkert sätt

Ändra vilka filtyper som blockeras

Bifogade filtyper som är blockerade i Outlook

Dela filer på ett säkert sätt

Om du vill ta emot en fil av en typ som blockeras i Outlook kan du be avsändaren att antingen göra filen tillgänglig utan att använda Outlook, eller minska risken att den blockeras av Outlook. Här följer några säkra sätt att dela filer med personer du litar på:

Använd en delad server    Du kan be avsändaren att spara bilagan på en server eller en FTP-plats som du har tillgång till. Detta kan vara en skyddad nätverksresursserver, t.ex. SharePoint. Avsändaren kan skicka en länk till bilagan på servern eller FTP-platsen. Du kan klicka på länken för att komma åt filen och spara den på datorn.

Använd ett filkomprimeringsverktyg    Med ett filkomprimeringsverktyg, som t.ex. WinZip, skapas ett komprimerat arkiv med ett annat filnamnstillägg. Outlook ser inte dessa filnamnstillägg som potentiella hot. Därför blockeras inte den nya bilagan. Det finns många tredjepartskomprimeringsverktyg att välja mellan.

Byt namn på filen    Du kan be avsändaren att byta namn på bilagan till ett filnamnstillägg som Outlook inte ser som ett hot. Exempelvis kan en körbar fil med filnamnstillägget EXE få ett nytt namn som en Word 2010-fil med filnamnstillägget DOCX.

Be avsändaren att skicka om bilagan med det nya namnet. Du sparar bilagan och byter namn så att du kan använda det ursprungliga filnamnstillägget genom att göra som följer:

  1. Sök upp bilagan i e-postmeddelandet.

  2. Högerklicka på bilagan och klicka sedan på Kopiera.

  3. Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Klistra in.

  4. Högerklicka på den inklistrade filen och klicka sedan på Byt namn.

  5. Byt namn på filen till det ursprungliga filnamnstillägget, t.ex. EXE.

Överst på sidan

Ändra vilka filtyper som blockeras

Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto och Exchange Server-administratören har konfigurerat Outlooks säkerhetsinställningar kan administratören kanske hjälpa dig. Be administratören att justera säkerhetsinställningarna för inkorgen så att du kan ta emot den typ av bilagor som Outlook har blockerat.

Om du inte använder ett Exchange Server-konto finns en avancerad procedur som du kan använda för att inaktivera blockering av vissa filtyper. Denna procedur omfattar redigering av registret i Windows. Mer information om inaktivering av blockering av bilagefiltyper finns i Microsoft Support-artikeln om blockerade bilagor i Outlook.

Överst på sidan

Bifogade filtyper som är blockerade i Outlook

Filnamnstillägg

Filtyp

ADE

Access-projekttillägg (Microsoft)

ADP

Access-projekt (Microsoft)

APP

Körbart program

ASP

Active Server Page

BAS

BASIC-källkod

BAT

Satsvis bearbetning

CER

Internetsäkerhetscertifikat

CHM

Kompilerad HTML-hjälp

CMD

Kommandofil i DOS CP/M, kommandofil i Windows NT

COM

Kommando

CPL

Kontrollpaneltillägg i Windows (Microsoft)

CRT

Certifikatfil

CSH

CSH-skript

DER

DER-kodad X509-certifikatfil

EXE

Körbar fil

FXP

Kompilerad FoxPro-källfil (Microsoft)

GADGET

Windows Vista-gadget

HLP

Hjälpfil i Windows

HTA

Hypertextprogram

INF

Informations- eller installationsfil

INS

Internetkommunikationsinställningar för IIS (Microsoft)

ISP

Internetleverantörsinställningar för IIS (Microsoft)

ITS

Internetdokumentuppsättning, Internetöversättning

JS

Källkod i JavaScript

JSE

Jscript-skriptfil

KSH

UNIX-skalskript

LNK

Genväg i Windows

MAD

Genväg till Access-modul (Microsoft)

MAF

Access (Microsoft)

MAG

Genväg till Access-diagram (Microsoft)

MAM

Genväg till Access-makro (Microsoft)

MAQ

Genväg till Access-fråga (Microsoft)

MAR

Genväg till Access-rapport (Microsoft)

MAS

Lagrade procedurer i Access (Microsoft)

MAT

Genväg till Access-tabell (Microsoft)

MAU

Media Attachment Unit

MAV

Genväg till Access-vy (Microsoft)

MAW

Dataåtkomstsida i Access (Microsoft)

MDA

Tillägg till Access (Microsoft), MDA Access 2-arbetsgrupp (Microsoft)

MDB

Access-program (Microsoft), MDB Access-databas (Microsoft)

MDE

Access MDE-databasfil (Microsoft)

MDT

Data för tillägg till Access (Microsoft)

MDW

Arbetsgruppinformation i Access (Microsoft)

MDZ

Access-guidemall (Microsoft)

MSC

Styrfil för snapin-modul till Microsoft Management Console (Microsoft)

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

MSI

Windows Installer-paket (Microsoft)

MSP

Windows Installer-uppdateringsfil

MST

Installationstransformskript för Windows SDK

OPS

Office-profilinställningar

PCD

Visual Test (Microsoft)

PIF

Programinformationsfil i Windows (Microsoft)

PLG

Developer Studio Build Log

PRF

Systemfil i Windows

PRG

Programfil

PST

Adressboksfil för MS Exchange, Personlig mapp i Outlook (Microsoft)

REG

Registreringsinformation/nyckel för W95/98, registerdatafil

SCF

Kommando i Utforskaren

SCR

Skärmsläckare för Windows

SCT

Windows-skriptkomponent, Foxpro Screen (Microsoft)

SHB

Genväg till ett dokument

SHS

Shell Scrap-objektfil

PS1

Windows PowerShell

PS1XML

Windows PowerShell

PS2

Windows PowerShell

PS2XML

Windows PowerShell

PSC1

Windows PowerShell

PSC2

Windows PowerShell

TMP

Temporär fil/mapp

URL

Internetgenväg

VB

VBScript-fil eller VisualBasic-källkod

VBE

VBScript-skriptfil

VBS

VBScript-skriptfil, skript i Visual Basic for Applications

VSMACROS

Binärt makroprojekt för Visual Studio .NET (Microsoft)

VSW

Visio-arbetsyta (Microsoft)

WS

Windows Script-fil

WSC

Windows Script-komponent

WSF

Windows Script-fil

WSH

Windows Script Host-inställningsfil

XNK

Genväg till gemensam Exchange-mapp

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk