Bilder i Power View

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Bilder är ett bra sätt att göra ett Power View-blad i Excel eller Power View i SharePoint visuellt tilltalande. Du kan:

 • Lägga till statiska bilder som bakgrund, till exempel en vattenstämpel, eller som ett designelement, till exempel en företagslogotyp.

 • Lägga till databundna bilder som är kopplade till de data som du visar i rapporten.

Power View-blad med bakgrundsbild
Bilder av idrottsgrenar filtrerar sportevenemang i en behållare med brickor. Flaggbilder i utsnittet filtrerar hela bladet.

Artikelinnehåll

Lägga till statiska bilder i Power View

Lägga till en bakgrundsbild

Lägga till en bild

Använda databundna bilder i Power View

Bilder som flikar i en behållare

Bilder i ett kort

Bilder som värdet i ett utsnitt

Ange bildens egenskaper i Power Pivot för att använda i Power View

Ange en standardbild i PowerPivot

Ange sorteringsordning

Källor för databundna bilder

Bilder på en extern webbplats

Bilder lagrade i datamodellen

Bilder i en SharePoint-mapp

Lägga till statiska bilder i Power View

Du kan lägga till bilder och bakgrundsbilder för att få en snygg design och enklare identifiering. Du behöver inte använda bilderna på alla blad eller i alla vyer i en arbetsbok eller rapport. Du kan använda unika bilder eller använda samma bilder på alla blad och vyer.

Lägga till en bakgrundsbild

 1. Om du arbetar i Excel ser du till att du använder ett Power View-blad. I annat fall: Infoga > Power View.

 2. På fliken Power View > avsnittet BakgrundsbildAnvänd bild.

  Använd Sträck ut, Sida vid sida eller Centrera för att placera bilden.

 3. Ange genomskinlighet. Ju högre procent desto mer genomskinlig (och mindre synlig) bild.

Lägga till en bild

 1. På en tom yta i ett Power View-blad, på fliken Power View > Infoga > Bild.

 2. Gå till filen och klicka på Öppna.

 3. När bilden har lagts till i bladet kan du:

  • Flytta den: markera bilden och för muspekaren över kanten tills en pekande hand visas.

   Pekande hand i Power View

  • Ändra storlek på den: markera bilden och för muspekaren över storlekshandtagen i mitten och i hörnen till en dubbelpil visas.

   Dubbelpil i Power View

Överst på sidan

Använda databundna bilder i Power View

Databundna bilder tillhör informationen i en datamodell. Det kan exempelvis vara bilder på företagets personal eller på produkter.

Du kan använda de här bilderna i Power View för att göra rapporten spännande och intressant :

Du kan behöva Ange egenskaper i Power Pivot så att du kan använda bilder i Power View. Databundna bilder kan vara interna eller externa datamodellen. Källan gör en skillnad i hur du kan använda dem.

Bilder som flikar i en brickbehållare

Brickbehållare med bild av idrottsgren i Power View
Bilderna på idrottsgrenar – i det här fallet skridskoåkning – filtrerar stapeldiagrammet i den här brickbehållaren.

Brickor i Power View är behållare med en dynamisk navigeringsremsa. Brickor act som filter – används för att filtrera innehållet i panelen till värdet som valts i flikområdet. Bilder gör bra flikar i brickor.

 1. Gå till ett blad eller en vy i Power View och skapa en visualisering som ska användas på brickan.

 2. Dra bildfältet till rutan Dela in efter.

Power View skapar brickor med bilderna på flikremsan.

Du kan göra mycket mer med brickor. Läs mer om brickor i Powerview.

Bilder i ett kort

Kort med flaggbilder i Power View
Korten visar en bild av flaggan och antalet medaljer för varje land/region.
 1. Lägg till fälten du vill ha med i kortet på ett Power View-blad.

 2. På fliken Design > Tabell > Kort.

Fälten visas i samma ordning som i rutan Fält i Power View, med två undantag:

 • Standardfältet visas som rubrik.

 • Standardbilden är stor och tydligt framhävd.

Läs om kort i Power View.

Bilder som värdet i ett utsnitt

Utsnitt med bilder filtrerar andra visualiseringar i Power View
Bilderna på olika idrottsgrenar fungerar som filter i utsnittet till vänster. Utsnittet filtrerar alla visualiseringar på bladet för att visa skridskoåkning.
 1. Klicka på en tom yta på ett blad eller i en vy i Power View.

 2. Gå till fältlistan och markera kryssrutan i för det fält som innehåller bilderna.

 3. En tabell med de här bilderna skapas i Power View.

 4. På fliken Design > Utsnitt.

  Tips:  Om Utsnitt är gråtonat ser du efter om du har fler än ett fält i tabellen. Du kan bara göra ett utsnitt från en tabell med ett enda fält.

 5. När du nu klickar på bilderna i utsnittet filtreras bladet med värdena som är kopplade till bilden.

Läs mer om utsnitt i Power View.

Överst på sidan

Ange bildegenskaper i Power Pivot för användning i Power View

Ange en standardbild i Power Pivot

Du kan ange en standardbild i Power Pivot om dina data finns i Excel. Standardbilder är större och har en mer framträdande plats när de läggs till i ett kort. Du kan bara ange en standardbild när bilderna (eller länkar till bilderna) finns i en tabell där de är unika – vilket innebär att olika bilder visas på varje rad.

 1. Gå till fliken Power Pivot i Excel > Hantera datamodell.

  Inte ser fliken Power Pivot ? Aktivera PowerPivot.

 2. Klicka på Avancerat > Tabellbeteende.

 3. Ange en Radidentifierare, exempelvis en kolumn som innehåller ett unikt id. Värdena i kolumnen Radidentifierare måste vara unika.

 4. Ange namnet på bildkolumnen som Standardbild.

Tips: Om du även anger en Standardetikett visas den under bilden i en panelbehållare.

Läs om hur du konfigurerar tabellbeteendeegenskaper för Power View-rapporter.

Ange sorteringsordning

En annan fördel med att ange en standardbild är att du kan bestämma hur bilderna ska sorteras. Bilder i utsnitt och brickor sorteras som standard efter bildens filnamn, men om du anger en bild som standardbild sorteras den efter kolumnen Radidentifierare. Om du anger en annan kolumn som kolumnen Standardetikett sorteras bilderna efter värdena i den kolumnen.

Om dina data finns i Excel och bilderna finns i en tabell där raderna inte är unika, kan du ändå ange sorteringsordningen för ett annat fält.

 1. Gå till fliken Power Pivot > Hantera datamodell.

  Inte ser fliken Power Pivot ? Aktivera PowerPivot.

 2. Klicka i kolumnen som innehåller bilder eller bildernas webbadress.

 3. På fliken Start >Sortera efter kolumn.

 4. Bildkolumnen finns i rutan Sortera.

 5. Välj namnet på kolumnen som bilderna ska sorteras efter i rutan Efter.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Källor för databundna bilder

Bilder i Power View-rapporten kan komma från olika källor:

Bilder på en extern webbplats

Om bilderna ligger på en extern webbplats öppnas de anonymt i Power View vilket innebär att bilderna måste tillåta anonym åtkomst. Det betyder att även om en rapportläsare har behörighet att visa bilderna är det inte säkert att de kan visas.

Bilder på en extern webbplats hanteras på samma sätt som bilder på SharePoint, förutom att webbadressen naturligtvis går till en extern webbplats och inte till en SharePoint-webbplats.

Låt säga att du har åtkomst till en uppsättning bilder på en extern webbplats och du i Excel har en kolumn i en tabell som innehåller bildernas namn. Ett flexibelt sätt att hantera länkar till bilderna är att skapa en beräkningskolumn för att flytta bildnamnet och webbadressen till platsen för bilderna på den externa webbplatsen.

 1. Kopiera webbadressen till den externa webbplatsen.

 2. Gå till fliken Power Pivot i Excel > Hantera datamodell.

  Inte ser fliken Power Pivot ? Aktivera PowerPivot.

 3. Klicka i en tom cell i kolumnen Lägg till kolumn och skriv ett likhetstecken (=), webbadressen inom citattecken (””) och bildkolumnnamnet inom hakparentes ([]). Exempel:

  = ”http://contoso.com/images” & [Bildnamnkolumn]

 4. Varje cell i kolumnen fylls i Power Pivot med webbadressen och namnet på bilden.

 5. Klicka på kolumnrubriken, dubbelklicka, klicka på Byt namn på kolumn och ge kolumnen ett beskrivande namn.

 6. Kontrollera att det fungerar genom att kopiera ett värde och klistra in det i adressfältet i webbläsaren. Då ska bilden visas.

Obs!: Det går inte att visa externa bilder i Power View-blad i Office 365. Bilderna måste vara lagrade i en tabell i datamodellen.

Bilder lagrade i datamodellen

Det finns flera fördelar med att lagra bilderna i datamodellen:

 • Arbetsboken är fullständig. Alla bilder visas även om filen är offline.

 • Bilderna visas i Power View-blad i Office 365.

Bilderna måste ligga i en kolumn med binärdatatypen. Du kan inte se bilderna i Power Pivot utan det står bara "Binära data" i alla fält i kolumnen. Men när du lägger till fältet i Power View visas bilderna där.

Viktigt!: Bilder i en binär kolumn visas bara i fältlistan i Power View om den underliggande tabellen har en rad-ID-kolumn. Läs om hur du konfigurerar tabellbeteendeegenskaper för Power View-rapporter.

Om du har åtkomst till SQL Server kan du hämta bilderna till SQL Server och överföra dem till modellen. Läsa det här Microsoft blogginlägget, att lägga till bilder med Power Pivot: Visa OS med Power View i Excel 2013, mer information.

Obs!:  Power View har inte stöd för OLE-objekt som bilder.

Det innebär att du inte kan importera bilder till datamodellen från Access, eftersom bilder lagras som OLE-objekt i Access.

Bilder i en SharePoint-mapp

Om du använder Power View i SharePoint (inte Power View i Excel) kan du länka till bilder i en SharePoint-mapp på samma sätt som du länkar till dem på en extern webbplats.

Obs!: I Excel kan bilder som är lagrade på en SharePoint-webbplats bara visas i Power View-blad om anonym åtkomst tillåts för bilderna, något de flesta SharePoint-konfigurationer inte tillåter. Så även om du och dina arbetsbokläsare har behörighet att visa bilderna direkt på SharePoint-webbplatsen, är det inte säkert att de kan visas i Power View i Excel.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×