Bevilja åtkomst till portalwebbplatsen

Vad vill du göra?

Mer information om behörighetsgrupper och behörighetsnivåer

Konfigurera grupper

Lägga till användare i grupper

Skapa en ny grupp

Ändra behörighetsnivån för en grupp

Mer information om behörighetsgrupper och behörighetsnivåer

Ett av webbplatsadministratörens grundläggande ansvarsområden är att bestämma vem som ska få åtkomst till portalwebbplatsen, vem som ska få arbeta med innehållet på portalwebbplatsen och vem som ska få ändra sidor och funktioner på portalwebbplatsen. Webbplatsadministratören bestämmer vem som ska ha läs- och skrivrättigheter och vem som endast har läsrättigheter.

Om en webbplats till exempel innehåller anställningsförmåner kanske webbplatsadministratören vill att endast personer på personalavdelningen ska kunna lägga till och uppdatera information på webbplatsen samtidigt som alla i organisationen ska kunna läsa informationen på webbplatsen. Genom att bevilja behörigheter till grupper av personer kan webbplatsadministratören bestämma vem som ska få visa data, vem som ska kunna lägga till eller ändra information och vem som ska få hantera innehållet på webbplatsen.

För att få en effektiv åtkomststyrning måste webbplatsadministratören bestämma vem som ska få åtkomst till webbplatsen, vilken åtkomstnivå de behöver och vilka delar av portalwebbplatsen som ska ingå i deras behörighet. Det finns tre grundläggande behörighetsgrupper med tillhörande standardbehörighetsnivåer:

 • Ägare     Den här gruppen har fullständig behörighet, vilket innebär att gruppmedlemmarna kan göra ändringar i innehåll, sidor och funktioner på webbplatsen. Endast webbplatsadministratörerna bör ha fullständig behörighet.

 • Medlemmar     Den här gruppen har behörighet att delta, vilket innebär att gruppmedlemmarna kan visa sidor, redigera objekt, skicka ändringar för godkännande och ta bort objekt från listor.

 • Besökare     Den här gruppen har läsbehörighet, vilket innebär att gruppmedlemmarna kan visa sidor, listobjekt och dokument.

Utöver de tre grundläggande grupperna kan webbadministratören skapa nya grupper, ändra gruppernas behörighetsnivåer eller använda en kombination av följande grupper för att skapa mer exakta åtkomstnivåer om organisationen är stor och komplex:

 • Godkännare     Medlemmarna i den här gruppen har behörighet att publicera huvudversioner av ett listobjekt (till exempel en sida) från det första utkastet till den slutliga versionen och bevilja anonyma och begränsade användare åtkomst till objektet.

 • Konstruktörer     Den här gruppen har liknande behörigheter som webbplatsadministratörerna. Konstruktörerna kan ändra funktioner och utseende på webbplatsen och lägga till kod i galleriet för huvudsidor. Normalt består gruppen Konstruktörer endast av några få webbutvecklare och webbplatsadministratörer.

 • Hierarkihanterare     Medlemmarna i den här gruppen har behörighet att ändra namn på webbplatser eller flytta webbplatser inom en webbplatssamling om de vill ändra hierarkin i webbplatssamlingen. Hierarkin påverkar webbplatsens navigeringsstruktur, och ändringarna återspeglas på alla sidor på webbplatsen där portalwebbplatsnavigering används. Den här gruppen ersätter gruppen Kanalhanterare i Microsoft Content Management Server (CMS) 2000. Om du uppgraderar från CMS 2000 migreras kanalhanterarna till hierarkihanterare.

 • Snabbdistributionsanvändare     Den här gruppen är avsedd att underlätta snabba innehållsuppdateringar för webbplatser med separata redigerings- och distributionsnivåer. Medlemmarna i den här gruppen kan enkelt schemalägga och sprida data från redigeringsnivå till produktionsnivå.

 • Begränsade läsare     Medlemmarna i den här gruppen har åtkomst till webbplatsen och dess innehåll med läsbehörighet till huvudversioner av listor eller objekt. Vanligtvis tilldelas den här behörigheten till personer som behöver visa och läsa information på en webbplats, men som aldrig själva behöver bidra till den.

Obs!: Enskilda grupper och användare kan ha olika behörighetsnivåer för olika objekt. Du kan till exempel tilldela olika behörighetsnivåer till olika användare och grupper för specifika webbplatser, listor, bibliotek, mappar (i en lista eller bibliotek), listobjekt eller dokument.

Överst på sidan

Konfigurera grupper

Så här tilldelar du en behörighetsgrupp till webbplatsbesökare, webbplatsmedlemmar och webbplatsägare:

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn på portalwebbplatsens startsida. Peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Personer och grupper.

 2. Klicka på Grupper på sidan Personer och grupper i Snabbstart.

 3. Klicka på Konfigurera grupperInställningar-menyn på sidan Personer och grupper: Alla grupper.

 4. På sidan Konfigurera grupper på den här webbplatsen väljer du en behörighetsgrupp för varje uppsättning användare du vill ändra. Du kan också klicka på Skapa en ny grupp om du vill tilldela en anpassad grupp till en uppsättning användare.

Överst på sidan

Lägga till användare i grupper

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder på portalwebbplatsens startsida. Peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Personer och grupper.

 2. Klicka på Grupper på sidan Personer och grupper i Snabbstart.

 3. Klicka på namnet på gruppen du vill lägga till användare i.

 4. Klicka på Lägg till användareNy-menyn och ange sedan kontonamnen du vill lägga till. Du kan även klicka på Bläddra om du vill söka efter användare med hjälp av katalogtjänsten Active Directory.

 5. Kontrollera att Lägg till användare i en SharePoint-grupp har markerats och att rätt grupp visas. Klicka sedan på OK.

  Obs!: I undantagsfall kan du ge en användare enskilda behörigheter genom att klicka på Tilldela användare behörighet direkt. Men att tilldela enskilda behörighetsnivåer till ett stort antal användare blir snabbt svårt och tidskrävande. Vi rekommenderar att du använder grupper i så stor utsträckning som möjligt när du hanterar webbplatsåtkomst.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en ny grupp

Du är inte begränsad till att använda standardgrupperna i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Om du har särskilda krav som en standardgrupp inte uppfyller kan du antingen ändra en befintlig grupp eller skapa en anpassad grupp. Du kan även använda följande anvisningar om du vill blockera specifika grupper från att få åtkomst till webbplatsen:

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder på portalwebbplatsens startsida. Peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Personer och grupper.

 2. Klicka på Ny gruppNy-menyn.

 3. Ange ett namn på gruppen och skriv sedan en kort beskrivning av gruppens attribut.

 4. Om du vill ändra gruppens ägare anger du ett nytt kontonamn. Du kan också klicka på Bläddra och leta reda på en persons kontonamn i Active Directory.

 5. Genom att klicka på alternativen i avsnittet Gruppinställningar kan du bestämma om gruppen ska vara privat eller allmänt tillgänglig och ange vem som får ändra gruppmedlemmar.

 6. I avsnittet Begäran om medlemskap kan du ange om du accepterar att begäranden läggs till eller tas bort från gruppen och lägga till en e-postadress som användarna kan skicka begäranden till. Om du markerar Acceptera begäranden automatiskt läggs användarna till eller tas bort automatiskt när de skickar en begäran.

 7. I avsnittet Ange gruppbehörighet på webbplatsen väljer du en behörighetsnivå för gruppen.

  Om du vill skapa en grupp som inte ska få åtkomst till din webbplats avmarkerar du alla kryssrutor för behörighetsnivåerna.

 8. Klicka på Skapa.

 9. Följ anvisningarna i Lägga till användare i grupper om du vill lägga till enskilda personer i gruppen.

Överst på sidan

Ändra behörighetsnivån för en grupp

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn på portalwebbplatsens startsida. Peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Personer och grupper.

 2. Klicka på Grupper på sidan Personer och grupper i Snabbstart.

 3. På sidan Personer och grupper: Alla grupper klickar du på gruppen vars behörighetsnivå du vill ändra.

 4. Klicka på Inställningar-menyn på sidan Personer och grupper: Gruppnamn och klicka sedan på Gruppinställningar.

 5. I avsnittet Ange gruppbehörighet på webbplatsen på sidan Ändra gruppinställningar markerar du kryssrutan bredvid den behörighetsnivå du vill tilldela gruppen och avmarkerar kryssrutan bredvid behörighetsnivån som du inte längre vill använda för gruppen.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×