Bevarandeprinciper i Outlook på webben för företag

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd inställningarna för Bevarandeprinciper för att visa och göra ändringar i listan över de bevarande- och arkiveringsprinciper som du kan tillämpa på dina meddelanden. Bevarandeprinciperna styr hur länge meddelandena sparas, medan arkiveringsprinciperna styr hur länge meddelandena ligger kvar i en e-postmapp innan de flyttas till ett arkiv.

Du kan lägga till eller ta bort alternativa bevarandeprinciper och arkivera principer som konfigurerades av personen som hanterar din e-postlåda. Obligatoriska principer kan inte tas bort.

Obs!: Det kan hända att du inte kan hantera bevarandeprinciperna för kontot eftersom det är en valfri funktion.

Artikelinnehåll

Hantera lagringsprinciper

Tilldela bevarande- och arkiveringsprinciper

Vad händer med meddelanden som tas bort?

Behöver jag veta något mer?

Hantera lagringsprinciper

Så här hanterar du listan över bevarandeprinciper som du kan använda:

 1. Använd en webbläsare och logga in på Outlook Web App via webblänken du fått av den som hanterar din organisations e-post. Ange användarnamn samt lösenord och klicka på Logga in.

 2. Välj Outlook högst upp på sidan. Eller välj appfönstret Office 365-startprogramsikon > Outlook.

 3. Högst upp på sidan väljer du Inställningar Inställningar-ikon >Alternativ.

 4. Välj Ordna e-postmeddelanden > Bevarandeprinciper i Alternativ. Alternativt välj E-POST >Automatisk bearbetning > Bevarandeprinciper i Alternativ.

I tabellen här nedanför finns det information om de principer som du kan tillämpa på objekten i meddelandemapparna. Om du vill lägga till fler principer väljer du nytt . Om du vill ta bort en princip från listan markerar du den och väljer sedan ta bort ta bort .

Kolumn

Beskrivning

Namn

Principens namn, oftast beskrivande.

Bevarandeåtgärd

Det som händer med ett meddelande när lagringstiden är slut. Ett meddelande kan arkiveras eller tas bort.

Lagringstid

Hur länge ett meddelande ligger kvar i postlådan innan motsvarande princip tillämpas.

Välj en bevarandeprincip om du vill se all information om den. Rutan med detaljerad information visar om principen är obligatorisk, hur länge ett meddelande hålls kvar, vart meddelandet hamnar efter lagringstiden och eventuella kommentarer.

Överst på sidan

Tilldela bevarande- och arkiveringsprinciper

De tillgängliga bevarandeprinciperna visas bland Outlook Web App-alternativen. Välj Ordna e-postmeddelanden > Bevarandeprinciper i Alternativ. Alternativt välj E-POST >Automatisk bearbetning > Bevarandeprinciper i Alternativ.

Om du vill tilldela en bevarandeprincip till ett meddelande eller en mapp måste du gå till dina meddelanden.

 1. Använd en webbläsare och logga in på Outlook Web App via webblänken du fått av den som hanterar din organisations e-post. Ange användarnamn samt lösenord och klicka på Logga in.

 2. Välj Outlook högst upp på sidan. Eller välj appfönstret Office 365-startprogramsikon > Outlook.

 3. I mappfönstret högerklickar du på meddelandet eller mappen som du vill tillämpa en princip på och väljer Tilldela princip.

 4. Markera den princip som du vill tilldela. Du kan även markera Använd huvudmappsprincip. Vilka principer som är tillgängliga bestäms av din organisation.

Överst på sidan

Vad händer med meddelanden som tas bort?

Bevarandeprinciper kan ta bort meddelanden permanent, eller flytta dem till mappen Borttaget. Om beskrivningen för bevarandeprincipen innehåller Ta bort (kan återställas tillfälligt) kan du återställa meddelandena med hjälp av Återställ borttagna objekt. Hur länge objekten kan återställas bestäms av din organisations administratör. Standardtiden är 30 dagar. Se Återställa ett objekt som inte längre finns kvar i mappen Borttaget i Återskapa borttagna objekt eller e-post i Outlook Web App.

När du återställer ett objekt som tagits bort av en bevarande- eller arkiveringsprincip, så måste du antingen lägga den i en mapp som inte har en tillhörande princip eller ta bort principen från objektet när du återställer det. I annat fall kan objektet komma att tas bort igen.

Överst på sidan

Behöver jag veta något mer?

 • Du kan inte hantera bevarandeprinciper för kalendern.

 • Bevarandeprinciper skapas och hanteras av organisationens administratör.

 • Bevarandeprinciper behandlas en gång i sju dagar.

 • Du kan läsa mer om hantering av mappar i Outlook Web App i Arbeta med e-postmappar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×