Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft Office Access 2010 använder en ny säkerhetsmodell som är enklare att använda än i tidigare versioner. I Access 2010 kan du ange om du har förtroende för en databas eller inte och sedan tas alla säkerhetsbeslut automatiskt, med ditt förtroendebeslut som grund. Processen är densamma som i Access 2007, men nu fungerar den smidigare.

I den här artikeln innehåller en översikt över hur förtroenden fungerar i Access 2010, hur de skiljer sig från säkerhet i tidigare versioner av Access och vilka faktorer du bör tänka på när du fattar förtroendebeslut för en databas. I den här artikeln förklarar inte användning av digitala signaturer i förtroendebeslut. Mer information finns i Visa förtroende genom att lägga till en digital signatur.

I den här artikeln

Översikt

Att tänka på när du bestämmer om du vill ange en databas som betrodd

Olika sätt att ange en databas som betrodd

Översikt

Om du ville använda säkerhetsfunktionerna i Access före 2007-versionen var du tvungen att göra en rad val. Du var exempelvis tvungen att välja säkerhetsnivå (Låg, Medel eller Hög) samt om potentiellt osäker kod skulle köras. Nu behöver du inte längre ta sådana beslut när du öppnar en databas i Access 2010. Som standard inaktiveras nämligen all kod och alla komponenter som eventuellt inte är säkra i Access 2010, oavsett i vilken Access-version databasen skapades.

Ändringar sedan Access 2007

I Access 2007 visas också ett förtroendealternativ när du öppnar en databas från en icke-betrodd plats, men när du klickar på knappen i meddelandefältet visas fler alternativ. I Access 2010 är alternativen effektivare, och du behöver bara klicka en gång för att visa att databasen är betrodd.

Hur du anger att en databas är betrodd i Access 2010

När innehåll inaktiveras visas meddelandefältet i Access.

Meddelandefältet

Om meddelandefältet visas kan du välja om du vill betrakta det inaktiverade innehållet som betrott eller inte på två sätt:

 • Använda meddelandefältet    Klicka på Aktivera innehåll i meddelandefältet. Om du väljer det här alternativet måste du upprepa proceduren om databasen ändras.

 • Betrakta alltid databasen som betrodd    Placera databasen på en betrodd plats, det vill säga i en mapp på en betrodd enhet eller i ett betrott nätverk. Om du väljer den här metoden visas inte längre meddelandefältet och du behöver aldrig mer ta förtroendebeslut om innehållet så länge databasen finns i den betrodda mappen.

Om du inte har förtroende för databasen kan du välja att ignorera eller stänga meddelandefältet. Du kan då fortfarande visa informationen i databasen och använda alla komponenter som inte har inaktiverats.

Överst på sidan

Att tänka på när du bestämmer om du ska betrakta en databas som betrodd

Innan du bestämmer om du ska betrakta en databas som betrodd eller inte, bör du ha följande faktorer i åtanke.

 • Din egen säkerhetspolicy    Du eller ditt företag kan ha infört en säkerhetspolicy för hur Access-databasfiler ska hanteras. Du kan till exempel ha installerat ett mycket kraftfullt säkerhetskopieringssystem och bestämmer därför att du är beredd att lita på de flesta databasfiler, om du inte har särskilda skäl att inte göra det. Men du kan även befinna dig i den omvända situationen där du inte har ett bra säkerhetskopieringssystem och kanske därför vill vara extra försiktig i ditt förtroendebeslut.

 • Ditt mål    När innehållet inaktiveras i en Access-databas som inte är betrodd så blockeras inte tillgången till uppgifterna i den databasen. Om du bara vill titta på uppgifterna i en databas och inte utföra några åtgärder som skulle kunna vara osäkra, som att köra en redigeringsfråga eller använda vissa makroåtgärder, behöver du inte lita på databasen. Om du inte är säker på vilka åtgärder som anses som osäkra kan du försöka utföra åtgärden medan databasinnehållet har spärrats i inaktivt läge. Om åtgärden skulle kunna vara osäker kommer den då att spärras.

 • Från vem kommer databasen?    Om du själv skapat databasen, eller om du vet att den kommer från en källa som du kan lita på, kan du välja att betrakta den som betrodd. Om databasen kommer från en obetrodd källa kanske det är bäst att lämna den som icke betrodd tills du har försäkrat dig om att innehållet i den är säkert.

 • Innehållet i en databasfil    Om du inte kan ta ditt förtroendebeslut med någon annan information som grund, kan det vara en god idé att noggrant gå igenom databasinnehållet för att kontrollera om det finns något osäkert innehåll i den. När du har genomfört kontrollen och är säker på att innehållet är tillförlitligt, kan du välja att lita på databasen.

 • Säkerheten på platsen där databasen är sparad    Även om du har förtroende för innehållet i en viss databas, men filen har sparats på en plats som inte är helt säker, finns det en risk att någon för in osäkert innehåll i databasen. Du bör vara försiktig med att betrakta databasfiler som betrodda när de har sparats på platser som eventuellt inte är säkra.

Överst på sidan

Hur du kan ange en databas som betrodd

När du väljer att lita på en databas kan du ange det antingen med hjälp av Meddelandefältet eller genom att placera databasfilen på en betrodd plats.

Aktivera innehåll med hjälp av meddelandefältet

Meddelandefältet visas precis under menyfliksområdet.

Meddelandefältet

 • Klicka på Aktivera innehåll i meddelandefältet.

Om du inte ser i Meddelandefältet men innehållet har inaktiverats ska du se till att i Meddelandefältet är aktiverat.

Aktivera meddelandefältet

 1. Klicka på fliken Arkiv. Backstage-vyn öppnas.

 2. Till vänster under Access klickar du på Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter i rutan till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 4. Klicka på Inställningar för Säkerhetscenter i den högra rutan, under Säkerhetscenter för Microsoft Office Access.

 5. Klicka på Meddelandefält i rutan till vänster i dialogrutan Säkerhetscenter.

 6. I den högra rutan klickar du på Visa meddelandefältet i alla program när aktivt innehåll, till exempel ActiveX-kontroller och makron, har blockerats och klicka sedan på OK.

 7. Använd den ändrade inställningen genom att stänga databasen och öppna den på nytt.

När meddelandefältet är synligt och aktiverat kan du använda det för att aktivera innehåll.

Flytta en databasfil till en betrodd plats

Om du vill ange att en viss databas är betrodd och ska aktiveras som standard, måste du kontrollera att databasfilen finns på en betrodd plats. Betrodda platser är mappar eller filsökvägar på datorn eller platser i intranätet som anses säkra att köra kod från. Betrodda standardplatser är bland andra mapparna Mallar, Tillägg och Autostart. Du kan också ange egna betrodda platser.

Tips: Om du vill ta reda på sökvägen för den aktuella databasen öppnar du Backstage-vyn genom att klicka på fliken Arkiv. Den fullständiga sökvägen för den aktuella databasens plats visas på fliken Info.

 • Öppna den mapp där databasfilen finns och kopiera sedan databasfilen till den önskade betrodda platsen.

Ange en betrodd plats

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Säkerhetscenter till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Klicka på Inställningar för Säkerhetscenter till höger, under Säkerhetscenter för Microsoft Office Access.

 4. Klicka på Betrodda platser i rutan till vänster i dialogrutan Säkerhetscenter.

 5. Om du vill lägga till en nätverksplats markerar du kryssrutan Tillåt betrodda platser i nätverket i den högra rutan.

 6. Klicka på Lägg till ny plats.

 7. Gör något av följande i dialogrutan Betrodd plats i Microsoft Office:

  • Skriv den fullständiga sökvägen till den plats som du vill lägga till i rutan Sökväg.

  • Bläddra till platsen genom att klicka på Bläddra.

 8. Om du vill ange att undermappar till de nya betrodda platserna också ska vara betrodda markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 9. Om du vill kan du också ange en beskrivning av den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×