Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft Office Access 2007 använder en ny säkerhetsmodell som är enklare att använda än tidigare versioner. I Access 2007 kan du ange om du litar på en databas eller inte och sedan tas alla säkerhetsbeslut automatiskt, med ditt tillförlitlighetsbeslut som grund. Den här artikeln innehåller en översikt över hur tillförlitligheten fungerar i Access 2007, hur den skiljer sig från säkerheten i tidigare versioner och vilka faktorer du bör ha i åtanke när du bestämmer om du ska lita på en databas eller inte.

I den här artikeln förklarar inte användning av digitala signaturer i förtroendebeslut. Mer information finns i Visa förtroende genom att lägga till en digital signatur.

I den här artikeln

Översikt

Att tänka på när du bestämmer om du ska betrakta en databas som betrodd

Hur du kan ange en databas som betrodd

Översikt

Om du ville använda säkerhetsfunktionerna i tidigare Access-versioner var du tvungen att göra en rad val. Du var exempelvis tvungen att välja säkerhetsnivå (Låg, Medel eller Hög) samt om potentiellt osäker kod skulle köras. Nu behöver du inte längre ta sådana beslut när du öppnar en databas i Access 2007. Som standard inaktiveras nämligen all kod och alla komponenter som eventuellt inte är säkra i Access 2007 oavsett vilken Access-version databasen har skapats i.

När innehåll inaktiveras visas meddelandefältet i Access.

Meddelandefältet

Om meddelandefältet visas kan du välja om du vill betrakta det inaktiverade innehållet som tillförlitligt eller inte på två sätt:

 • Betrakta databasen som betrodd endast under den aktuella sessionen (alltså medan databasen är öppen)    Klicka på Alternativ i meddelandefältet. I dialogrutan som visas anger du sedan att databasen är betrodd. Den här metoden måste upprepas varje gång du öppnar databasen.

 • Betrakta alltid databasen som betrodd    Placera databasen på en betrodd plats, det vill säga i en mapp på en betrodd enhet eller i ett betrott nätverk. Om du väljer den här metoden visas inte längre meddelandefältet och du behöver aldrig mer ta förtroendebeslut om innehållet så länge databasen finns i den betrodda mappen.

Om du inte har förtroende för databasen kan du välja att ignorera eller stänga meddelandefältet. Du kan då fortfarande visa informationen i databasen och använda alla komponenter som inte har inaktiverats.

Överst på sidan

Att tänka på när du bestämmer om du ska betrakta en databas som betrodd

Innan du bestämmer om du ska betrakta en databas som betrodd eller inte, bör du ha följande faktorer i åtanke.

 • Din egen säkerhetspolicy    Du eller ditt företag kan ha infört en säkerhetspolicy för hur Access-databasfiler ska hanteras. Du kan till exempel ha installerat ett mycket kraftfullt säkerhetskopieringssystem och bestämmer därför att du är beredd att lita på de flesta databasfiler, om du inte har särskilda skäl att inte göra det. Men du kan även befinna dig i den omvända situationen där du inte har ett bra säkerhetskopieringssystem och kanske därför vill vara extra försiktig i ditt förtroendebeslut.

 • Ditt mål    När innehållet inaktiveras i en Access-databas som inte är betrodd så blockeras inte tillgången till uppgifterna i den databasen. Om du bara vill titta på uppgifterna i en databas och inte utföra några åtgärder som skulle kunna vara osäkra, som att köra en redigeringsfråga eller använda vissa makroåtgärder, behöver du inte lita på databasen. Om du inte är säker på vilka åtgärder som anses som osäkra kan du försöka utföra åtgärden medan databasinnehållet har spärrats i inaktivt läge. Om åtgärden skulle kunna vara osäker kommer den då att spärras.

 • Från vem kommer databasen?    Om du själv skapat databasen, eller om du vet att den kommer från en källa som du kan lita på, kan du välja att betrakta den som betrodd. Om databasen kommer från en otillförlitlig källa kanske det är bäst att lämna den som icke betrodd tills du har försäkrat dig om att innehållet i den är säkert.

 • Innehållet i en databasfil    Om du inte kan ta ditt förtroendebeslut med någon annan information som grund, kan det vara en god idé att noggrant gå igenom databasinnehållet för att kontrollera om det finns något osäkert innehåll i den. När du har genomfört kontrollen och är säker på att innehållet är tillförlitligt, kan du välja att lita på databasen.

 • Säkerheten på platsen där databasen är sparad    Även om du vet att innehållet i en viss databas är tillförlitligt men filen har sparats på en plats som inte är helt säker, finns det en risk att någon för in osäkert innehåll i databasen. Du bör vara försiktig med att betrakta databasfiler som betrodda när de har sparats på platser som eventuellt inte är säkra.

Överst på sidan

Hur du kan ange en databas som betrodd

När du har bestämt dig för att lita på en databas, kan du antingen ange den som betrodd en gång , och aktivera databasinnehållet för en session , eller så kan du ange den som alltid betrodd genom att placera databasfilen på en tillförlitlig plats.

Aktivera databasinnehåll för en session

Om du vill aktivera databasinnehållet för endast en session använder du meddelandefältet.

Meddelandefältet

Meddelandefältet visas precis under menyfliksområdet och är en del av användargränssnittet i Microsoft Office Fluent.

Använda meddelandefältet för att aktivera innehåll

Om du inte ser meddelandefältet kan det vara dolt eller inaktiverat. Om du vill använda det måste du först öppna eller aktivera det.

Visa meddelandefältet

Om du redan ser meddelandefältet kan du hoppa över detta steg.

 • Markera kryssrutan Meddelandefält på fliken Databasverktyg i gruppen Visa/dölj.

  Om kryssrutan Meddelandefält är inaktiverad kan du aktivera den.

Aktivera meddelandefältet

Om kryssrutan Meddelandefältet är aktiverat kan du hoppa över det här steget.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter i rutan till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Klicka på Inställningar för Säkerhetscenter i den högra rutan, under Säkerhetscenter för Microsoft Office Access.

 4. Klicka på Meddelandefält i rutan till vänster i dialogrutan Säkerhetscenter.

 5. I den högra rutan klickar du på Visa meddelandefältet i alla program när innehåll har blockerats. Klicka sedan på OK.

 6. Använd den ändrade inställningen genom att stänga databasen och öppna den på nytt.

När meddelandefältet är synligt och aktiverat kan du använda det för att aktivera innehåll.

Aktivera innehåll med hjälp av meddelandefältet
 1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

 2. I dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office markerar du Aktivera innehålletoch klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Aktivera en databas som standard

Om du vill ange att en viss databas är betrodd och ska aktiveras som standard, måste du kontrollera att databasfilen finns på en betrodd plats. Betrodda platser är mappar eller filsökvägar på datorn eller platser i intranätet som anses säkra att köra kod från. Betrodda standardplatser är bland andra mapparna Mallar, Tillägg och Autostart. Du kan också ange egna betrodda platser.

Tips: Om du vill veta sökvägen till den aktuella databasen klickar du på Microsoft Office-knappen, klicka på Hantera och klicka sedan på Databasegenskaper. Den fullständiga sökvägen till den aktuella databasen plats visas på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för databas.

Flytta en databasfil till en betrodd plats

 • Öppna den mapp där databasfilen finns och kopiera sedan databasfilen till den önskade betrodda platsen.

Ange en betrodd plats

 1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

 2. Klicka på Öppna Säkerhetscenter längst ned i dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office.

 3. Klicka på Betrodda platser i rutan till vänster i dialogrutan Säkerhetscenter.

 4. Om du vill lägga till en nätverksplats markerar du kryssrutan Tillåt betrodda platser i nätverket i den högra rutan.

 5. Klicka på Lägg till ny plats.

 6. Gör något av följande i dialogrutan Microsoft Office betrodd plats:

  • Skriv den fullständiga sökvägen till den plats som du vill lägga till i rutan Sökväg.

  • Bläddra till platsen genom att klicka på Bläddra.

 7. Om du vill ange att undermappar till de nya betrodda platserna också ska vara betrodda markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 8. Om du vill kan du också ange en beskrivning av den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×