Office
Logga in

Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Access 2007 används en ny säkerhetsmodell som är enklare än tidigare versioner. I Access 2007 anger du om en databas är betrodd och alla andra säkerhetsrelaterade beslut görs åt dig automatiskt, baserat på dina förtroendebeslut. I den här artikeln innehåller en översikt över hur förtroenden fungerar i Access 2007, hur de skiljer sig från säkerhet i tidigare versioner och vilka faktorer du bör tänka på när du fattar förtroendebeslut för en databas.

I den här artikeln förklarar inte användning av digitala signaturer i förtroendebeslut. Mer information finns i Visa förtroende genom att lägga till en digital signatur.

I den här artikeln

Översikt

Att tänka på när du bestämmer om du ska betrakta en databas som betrodd

Hur du kan ange en databas som betrodd

Översikt

Om du har använt säkerhetsfunktionerna i tidigare versioner av Access var du tvungen att göra ett antal alternativ när du har öppnat en databas. Till exempel var du tvungen att välja mellan säkerhetsnivåer (låg, mellan eller hög) och om du vill köra potentiellt skadlig kod eller inte. Du behöver inte längre välja dessa typer av beslut när du öppnar en databas i Access 2007. Som standard nämligen Access 2007 potentiellt skadlig kod och alla komponenter i en databas, oavsett vilken version av Access som du använde för att skapa databasen.

När innehåll inaktiveras visas meddelandefältet i Access.

Meddelandefältet

Om du ser meddelandefältet kan välja du om du vill lita på det inaktiverade innehållet i databasen. Om du väljer att lita på innehåll som inaktiverats kan göra du det på två sätt:

 • Betrakta alltid databasen endast för den aktuella sessionen (när databasen är öppen)    Klicka på Alternativ i meddelandefältet. En dialogruta visas där du kan välja att lita på databasen. När du väljer det här alternativet måste du upprepa proceduren varje gång du öppnar databasen.

 • Betrakta alltid databasen som betrodd    Placera databasen på en betrodd plats, det vill säga i en mapp på en betrodd enhet eller i ett betrott nätverk. Om du väljer den här metoden visas inte längre meddelandefältet och du behöver aldrig mer ta förtroendebeslut om innehållet så länge databasen finns i den betrodda mappen.

Om du inte har förtroende för databasen kan du välja att ignorera eller stänga meddelandefältet. Du kan då fortfarande visa informationen i databasen och använda alla komponenter som inte har inaktiverats.

Överst på sidan

Att tänka på när du bestämmer om du ska betrakta en databas som betrodd

Innan du bestämmer om du ska betrakta en databas som betrodd eller inte, bör du ha följande faktorer i åtanke.

 • Din egen säkerhetspolicy    Du eller ditt företag kan ha infört en säkerhetspolicy för hur Access-databasfiler ska hanteras. Du kan till exempel ha installerat ett mycket kraftfullt säkerhetskopieringssystem och bestämmer därför att du är beredd att lita på de flesta databasfiler, om du inte har särskilda skäl att inte göra det. Men du kan även befinna dig i den omvända situationen där du inte har ett bra säkerhetskopieringssystem och kanske därför vill vara extra försiktig i ditt förtroendebeslut.

 • Ditt mål    När innehåll i en databas som du inte har betrodd åtkomst inaktiveras blockerar inte din åtkomst till data i databasen. Om du vill granska data i en databas och inte vill att utföra åtgärder som kan vara farlig, till exempel köra en redigeringsfråga eller med hjälp av vissa makroinstruktioner, behöver du inte anger databasen som betrodd. Om du inte är säker på om en åtgärd anses osäkra, du kan prova för att utföra åtgärden medan databasinnehållet spärras i inaktivt läge. Om åtgärden som kan vara farlig, blockeras i dessa fall.

 • Vem kommer databasen?    Om du skapade databasen eller om du vet att det kommer från en betrodd källa kan du även välja att lita på databasen. Om databasen kommer från en eventuellt inte tillförlitlig källa, kanske du vill lämna den databas som inte är betrodda tills du kan vara säker på att innehållet är säkert.

 • Innehållet i en databasfil    Om du inte kan ta ditt förtroendebeslut med någon annan information som grund, kan det vara en god idé att noggrant gå igenom databasinnehållet för att kontrollera om det finns något osäkert innehåll i den. När du har genomfört kontrollen och är säker på att innehållet är tillförlitligt, kan du välja att lita på databasen.

 • Säkerheten på platsen där databasen lagras    Även om du vet att innehållet i en databasfil är säkra om filen är lagrad på en plats som inte är helt säker är det möjligt att någon kan införa osäkert innehåll i databasen. Du bör vara försiktig när du väljer att lita på databasfiler som lagras på platser som inte kanske är säker.

Överst på sidan

Hur du kan ange en databas som betrodd

När du väljer att lita på en databas kan du ange det antingen en gång, och aktivera databasinnehållet för en session, eller du kan lita på den obegränsat genom att placera databasfilen på en betrodd plats.

Aktivera databasinnehållet för en session

Om du vill aktivera databasinnehållet för en session, kan du använda meddelandefältet.

Meddelandefältet

Meddelandefältet visas precis under menyfliksområdet och är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

Använda meddelandefältet för att aktivera innehåll

Om du inte ser meddelandefältet kan den dolda eller inaktiverad. Om du vill använda den måste du först visa eller aktivera den.

Visa meddelandefältet

Om du ser meddelandefältet kan du hoppa över det här steget.

 • Markera kryssrutan Meddelandefältet i gruppen Visa/Dölj på fliken Databasverktyg.

  Om kryssrutan Meddelandefältet är inaktiverad kan aktivera du den.

Aktivera meddelandefältet

Om kryssrutan Meddelandefältet är aktiverat kan du hoppa över det här steget.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter i rutan till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Klicka på Inställningar för Säkerhetscenter i den högra rutan, under Säkerhetscenter för Microsoft Office Access.

 4. Klicka på Meddelandefält i rutan till vänster i dialogrutan Säkerhetscenter.

 5. I den högra rutan klickar du på Visa meddelandefältet i alla program när innehåll har blockerats. Klicka sedan på OK.

 6. Använd den ändrade inställningen genom att stänga databasen och öppna den på nytt.

När meddelandefältet är synligt och aktiverat kan du använda det för att aktivera innehåll.

Aktivera innehåll med hjälp av meddelandefältet
 1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

 2. Klicka på Aktivera innehållet i dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office, och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Aktivera en databas som standard

Om du vill ange att en viss databas är betrodd och ska aktiveras som standard, måste du kontrollera att databasfilen finns på en betrodd plats. Betrodda platser är mappar eller filsökvägar på datorn eller platser i intranätet som anses säkra att köra kod från. Betrodda standardplatser är bland andra mapparna Mallar, Tillägg och Autostart. Du kan också ange egna betrodda platser.

Tips: Om du vill veta sökvägen till den aktuella databasen klickar du på Microsoft Office-knappen, klicka på Hantera och klicka sedan på Databasegenskaper. Den fullständiga sökvägen till den aktuella databasen plats visas på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för databas.

Flytta en databasfil till en betrodd plats

 • Öppna den mapp där databasfilen finns och kopiera sedan databasfilen till den önskade betrodda platsen.

Ange en betrodd plats

 1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

 2. Klicka på Öppna Säkerhetscenter längst ned i dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office.

 3. Klicka på Betrodda platser i rutan till vänster i dialogrutan Säkerhetscenter.

 4. Om du vill lägga till en nätverksplats markerar du kryssrutan Tillåt betrodda platser i nätverket i den högra rutan.

 5. Klicka på Lägg till ny plats.

 6. Gör något av följande i dialogrutan Microsoft Office betrodd plats:

  • Skriv den fullständiga sökvägen till den plats som du vill lägga till i rutan Sökväg.

  • Bläddra till platsen genom att klicka på Bläddra.

 7. Om du vill ange att undermappar till de nya betrodda platserna också ska vara betrodda markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 8. Om du vill kan du också ange en beskrivning av den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×