Beskrivning av inställningarna för Arkivera automatiskt

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med Arkivera automatiskt kan du hantera utrymmet i postlådan eller på e-postservern som du använder genom att automatiskt flytta objekt till en arkivplats. Beroende på alternativen utförs en av eller båda följande åtgärder:

 • Objekt flyttas från sin ursprungliga plats, normalt en av de aktiva mapparna, till en arkivmapp.

  Vart flyttas mina objekt?

  Arkivfilen är en typ av Outlook-datafil (.pst). Första gången Arkivera automatiskt körs skapas arkivfilen automatiskt. Var filen skapas beror på vilket operativsystem som körs på datorn.

  • Windows 7     C:\Användare\DittAnvändarnamn\Dokument\Outlook-filer\archive.pst

  • Windows Vista     C:\Användare\DittAnvändarnamn\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • Windows XP     C:\Documents and Settings\YourUserName Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

   Jag hittar inte mapparna som finns med i listan i den här artikeln

   Vissa av mapparna kan vara dolda mappar. Om du vill visa dolda mappar i Windows gör du följande:

   • Klicka på knappen Start och sedan på Kontrollpanelen.

   • Klicka på Mappalternativ.

    Om du vill söka efter Mappalternativ i sökrutan överst i fönstret anger du Mappalternativ. I Kontrollpanelen för Windows XP anger du Mappalternativ i rutan Adress.

   • På fliken Visa går du till listan Avancerat, som finns under Filer och mappar, under Dolda filer och mappar, och väljer Visa dolda filer, mappar och enheter.

 • Objekt som har blivit för gamla tas bort permanent.

Obs!  Om du väljer att ta bort objekt arkiveras de inte. Om du väljer att arkivera objekt kan de inte tas bort med Arkivera automatiskt. När objekt har arkiverats kan de bara tas bort manuellt.

Mer information om funktionen Arkivera automatiskt finns i Säkerhetskopiera och ta bort objekt med Arkivera automatiskt.

Livslängd för Outlook-objekt

Alla Outlook-objekt som har överskridit sin livslängd tas med i nästa session av Arkivera automatiskt, om du inte har angett särskilt att objektet inte ska tas med. Standardlivslängden för varje Outlook-mapp är som följer:

Mapp

Livslängd

Inkorgen och Utkast

6 månader

Skickat och Borttaget

2 månader

Utkorgen

3 månader

Kalender

6 månader

Tasks

6 månader

Notes

6 månader

Journal

6 månader

Obs!  De mappar du skapar som innehåller samma typer av objekt som Inkorgen, Kalender, Uppgifter, Anteckningar och Journal har samma standardlivslängd på sex månader, till exempel en e-postmapp som du skapar för statusrapporter från en kollega eller en kontaktmapp som du skapar för personliga kontakter.

Avgöra hur gammalt ett objekt är

Objekttyp

När livslängden börjar

E-postmeddelande

Mottagna tidpunkt eller när du senast ändrade och sparade meddelandet, infaller senare. Om du markerar ett meddelande som läst eller oläst är ett exempel på en meddelandeändring av.

Möte, händelse eller avtalad tid i Kalender

Datumet när du senast ändrade och sparade objektet (beroende på vilket som är senast). Återkommande objekt arkiveras inte automatiskt.

Uppgift

Datumet då uppgiften slutfördes eller när du senast ändrade och sparade uppgiften. Uppgifter som inte har markerats som slutförda arkiveras inte automatiskt. Uppgifter som har tilldelats andra arkiveras endast om de markerats som slutförda.

Anteckning

När du senast ändrade och sparade anteckningen.

Journalpost

Datumet när journalposten skapades eller när du senast ändrade och sparade posten.

Kontakt

Kontakter arkiveras inte som standard, men du kan arkivera dem manuellt.

Överst på sidan

Inställningar och alternativ för Arkivera automatiskt

Nedan följer beskrivningar av de inställningar och alternativ som du kan använda när du anpassar Arkivera automatiskt.

Dialogrutan AutoArchive-inställningar

Arkivera automatiskt var n dag     Välj hur ofta Arkivera automatiskt ska köras. Många objekt arkiveras samtidigt kan din dator långsam. Därför är det bättre att använda Arkivera automatiskt oftare för att minska antalet artiklar som ska bearbetas.

Om du vill inaktivera funktionen Arkivera automatiskt avmarkerar du kryssrutan Arkivera automatiskt var n dag.

Fråga före automatisk arkivering    Välj om du vill att ett meddelande ska visas innan Outlook-objekten bearbetas i Arkivera automatiskt. När frågorna visas kan du klicka på Nej i meddelandet om du vill avbryta arkiveringen.

Ta bort inaktuella objekt (endast e-postmappar)    Det här alternativet är inaktiverat som standard. Markera den här kryssrutan om du vill ta bort meddelanden när deras livslängd har överskridits.

Arkivera eller ta bort gamla objekt    Välj det här alternativet om du vill ange eller ändra inställningarna som följer. Om den här kryssrutan är avmarkerad körs Arkivera automatiskt med standardinställningarna.

Visa arkivmapp i mapplista    Markera den här kryssrutan om du vill att arkivmappen ska visas i en lista tillsammans med andra arbetsmappar i navigeringsfönstret. Om du inte använder det här alternativet kan du ändå öppna arkivmappen – klicka på fliken Arkiv och gå till fliken Öppna där du klickar på Öppna Outlook-datafil.

Ta bort Outlook-objekt äldre än    Ange efter hur lång tid du vill att objekt ska arkiveras, i dagar, veckor eller månader. Du kan konfigurera perioder som är mellan en dag och maximalt 60 månader långa.

Flytta gamla objekt till    Markera den här kryssrutan om du vill arkivera gamla objekt i stället för att automatiskt ta bort dem. Standardmappen visas i rutan. Om du vill använda en annan mapp anger du mappsökvägen i rutan eller klickar på Bläddra. Om du väljer det här alternativet tas valet av alternativet Ta bort gamla objekt permanent bort.

Ta bort gamla objekt permanent    Med det här alternativet tas alla gamla objekt bort. De flyttas inte och ingen arkiveringskopia sparas. Om du väljer det här alternativet tas valet av alternativet Flytta gamla objekt till bort.

Tillämpa inställningarna på alla mappar nu    Med det här alternativet tillämpas inställningarna för Arkivera automatiskt, inklusive dina ändringar, i alla mappar. Om du vill ange unika inställningar för en eller flera mappar ska du inte använda det här alternativet. Högerklicka i stället på mappen, klicka på Egenskaper och gå sedan till fliken Arkivera automatiskt när du vill ändra inställningarna för de mappar som du vill ändra.

Överst på sidan

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk