Beskära en bild till en form

Bilder inuti former kan ge liv till publikationer och göra dem mer tilltalande. Fundera på vilken form som kan fungera bäst för din bild: En kvadratisk bild i en cirkel, en rektangulär bild i en oval eller kanske en stjärnform som fångar läsarens uppmärksamhet.

Du kan använda redigeringsfunktionerna i Publisher om du bl.a. vill ändra storlek på en bild, ange ett genomskinligt område i den, beskära och rotera bilden, och ändra färgerna i bilden.

Bildcollage med olika figurer

Beskära en bild till en form

Steg 1: Infoga en bild

 1. Öppna eller skapa den publikation där du vill lägga till bilden.

 2. Gå antingen till fliken Start eller Infoga och välj Bild.

 3. I dialogrutan Infoga bild letar du reda på den mapp som innehåller bilden du vill infoga. Markera bildfilen och klicka sedan på Infoga.

Steg 2: Välj form

 1. Markera bilden.

 2. Gå till fliken Bildverktyg, peka på Bildform och markera den form du vill använda på bilden.

Steg 3: Ändra bildens storlek och placering

Beskära bilden

 1. Markera bilden och klicka på Beskär på fliken Bildverktyg.

 2. Placera beskärningshandtaget över en punkt.

  Beskärningshandtag

  1. Beskärningshandtag

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du i mittenhandtaget på den sidan.

  • Om du vill beskära två sidor lika mycket samtidigt håller du ned Ctrl medan du drar i ett handtag.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor samtidigt och behålla bildens proportioner håller du ned Ctrl+Skift samtidigt som du drar i ett hörnhandtag.

 4. Klicka på Beskär igen och högerklicka sedan på bilden. Klicka på Spara som bild på snabbmenyn.

 5. Skriv ett namn för filen under Spara som och välj sedan ett format eller använd standardformatet.

 6. Klicka på Spara.

Panorera bilden inuti formen

Du kan flytta bilden inom formen så att olika delar av bilden visas i formen.

 1. Markera bilden och klicka på Beskär på fliken Bildverktyg.

 2. Klicka och dra bilden dit du vill ha den i formen.

Ändra storlek på bilden

Om du vill ändra storlek på bilden, markerar du figuren, placerar pekaren över någon av punkterna och klickar och drar i storlekshandtaget.

Ändra storlek på figurer

Gäller för: Publisher 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk