Beskära en bild

Även om Microsoft Office Publisher 2007 innehåller vissa grundläggande redigeringsfunktioner som du kan använda för att beskära en bild till en rektangulär form, är det inget bildredigeringsprogram. Det finns emellertid metoder som du kan använda för att skapa en bild som inte är rektangulär.

Obs!: Du kan inte beskära en figur, ett WordArt-objekt eller en animerad GIF i publikationen. Om du vill beskära en animerad GIF-bild använder du ett redigeringsprogram för animerade GIF-bilder och infogar sedan filen på nytt.

Vad vill du göra?

Beskära en bild till en rektangulär form

Beskära en bild till en icke-rektangulär form

Beskära en bild till en rektangulär form

 1. Markera bilden.

  När du markerar bilden visas verktygsfältet Bild.

  Picture toolbar

 2. Klicka på Beskär Button image i verktygsfältet Bildobjekt.

 3. Placera beskärningshandtagen över en kant eller ett hörn.

  Skärmbild av beskärningshandtaget i Publisher.

  1. Beskärningshandtag

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära den ena sidan drar du i mittenhandtaget på denna sida.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt och lika mycket håller du ned CTRL medan du drar i mittenhandtaget.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor samtidigt och behålla bildens proportioner håller du ned CTRL+SKIFT samtidigt som du drar ett hörnhandtag.

   Obs!: Bilden beskärs när du släpper musknappen.

Överst på sidan

Beskära en bild till en icke-rektangulär form

Om du vill beskära en bild till en icke-rektangulär form, t.ex. en stjärna eller en cirkel, gör du något av följande:

 • Infoga en bild i en figur, t.ex. en cirkel. Länkar till mer information om hur du infogar en bild i en figur finns under Se även.

 • Använd fotoredigeringsfunktionerna i Office Publisher 2007 med Digital Imaging, Microsoft Digital Image Pro eller ett annat bildredigeringsprogram och infoga de beskurna bilderna i en publikation. Mer information om hur du beskär en bild finns i hjälpen för bildredigeringsprogrammet.

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!