Beskära en bild i Office för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda beskärningsverktygen i Office för Mac till att justera och ta bort oönskade delar av bilder med vanlig beskärning, beskärning till en form eller beskärning som fyller ut en form.

Vad vill du göra?

Obs!: Gäller för Word, PowerPoint och Excel

 1. Markera den bild i filen som du vill beskära.

 2. Klicka på pilen bredvid Beskär på fliken Bildformat.

  Knappen Beskär på fliken Bildformat

  Obs!: Om du inte ser fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en figur).

 3. Klicka på Beskär.

  Menyn Beskära i PPT för Mac
 4. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du det mellersta beskärningshandtaget på den sidan in mot mitten.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt håller du ned SKIFT + ALT medan du drar det mellersta handtaget på någon av sidorna in mot mitten.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor samtidigt håller du ned SKIFT + ALT medan du drar ett hörnhandtag mot mitten.

 5. Klicka bort från bilden om du vill se den beskurna bilden.

Obs!: När du beskär en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Om du vill ta bort de beskurna delarna permanent och minska bildstorleken läser du Ta bort beskurna delar av en bild.

Obs!: Gäller för Word, PowerPoint och Excel

 1. Markera den bild i filen som du vill beskära.

 2. Klicka på pilen bredvid Beskär på fliken Bildformat.

  Knappen Beskär på fliken Bildformat

  Obs!: Om du inte ser fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en figur).

 3. Peka på Beskär efter form och klicka sedan på den form som du vill beskära efter.

  Menyn Beskära i PPT för Mac

Obs!: Gäller för Word, PowerPoint och Excel

När du har lagt till en bild i en figur kan du välja hur bilden ska passa in i figuren genom att finjustera med verktygen Anpassa och Fyllning. Om du vill ta bort (eller ”beskära”) en del av bilden men fortfarande fylla hela figuren väljer du Fyllning. Om du vill att hela bilden ska få plats i figuren väljer du Anpassa. Bildens ursprungliga proportioner bibehålls, men det kan förekomma tomt utrymme i figuren.

 1. Markera den bild i filen som du vill ha inuti figuren.

 2. Klicka på pilen bredvid Beskär på fliken Bildformat.

  Knappen Beskär på fliken Bildformat

  Obs!: Om du inte ser fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en figur).

 3. Klicka på Fyllning eller Anpassa och klicka sedan utanför bilden.

  Menyn Beskära i PPT för Mac

Obs!: Gäller för Word, PowerPoint och Excel

När du beskära delar av en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Du kan minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se de delar av bilden du har tagit bort.

Viktigt!: Om du tar bort beskurna delar av en bild kan det inte ångras. Därför bör du bara utföra den här åtgärden om du är säker på att du har gjort alla beskärningar och ändringar som behövs.

 1. Klicka på bilden eller bilderna som du vill ta bort beskurna delar från.

 2. Klicka på Komprimera bilder Knappen Komprimera bilder på fliken Bildformat.

  Obs!: Om du inte ser fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en bild.

 3. Markera kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder.

  Om du vill ta bort beskärningar bara för den markerade bilden eller de markerade bilderna och inte för alla bilder i filen markerar du kryssrutan Endast markerade bilder.

Se även

Infoga bilder i Office för Mac

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller andra objekt i Office för Mac

Ändra storlek på en bild, figur, WordArt eller andra objekt i Word 2016 för Mac

Kontrollera figursättning runt objekt i Word 2016 för Mac

Vad vill du göra?

Obs!: Gäller för Word, PowerPoint och Excel

 1. Markera den bild i filen som du vill beskära.

 2. Klicka på fliken Formatera bild.

  Obs!: Om du inte ser fliken Formatera bild kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en figur).

 3. Klicka på Beskär under Justera, dra beskärningshandtagen till önskad plats och klicka sedan utanför bilden.

  Fliken Formatera bild, gruppen Justera

  Tips: Du kan välja var bilden ska beskäras genom att flytta antingen beskärningsområdet (genom att dra i beskärningsrektangelns kanter) eller bilden.

Obs!: När du beskär en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Om du vill ta bort de beskurna delarna permanent och minska bildstorleken läser du Ta bort beskurna delar av en bild.

Obs!: Gäller för Word, PowerPoint och Excel

Ett snabbt sätt att ändra form på en bild är att beskära den till en specifik figur. När du beskär till en specifik figur trimmas bilden automatiskt så att den fyller figurens geometriska form. Bildens proportioner bibehålls.

 1. Markera den bild i filen som du vill beskära till en specifik figur.

 2. Klicka på fliken Formatera bild.

  Obs!: Om du inte ser fliken Formatera bild kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en figur).

 3. Gå till Justera och klicka på pilen bredvid Beskär, peka på Maskera till figur, peka på en typ av figur och klicka sedan på den figur som du vill beskära bilden till.

  Fliken Formatera bild, gruppen Justera

 4. När du har gjort detta klickar du utanför bilden.

Obs!: Gäller för Word, PowerPoint och Excel

När du har lagt till en bild i en figur kan du välja hur bilden ska passa in i figuren genom att finjustera med verktygen Beskär för att passa och Beskär för att fylla. Om du vill ta bort (eller ”beskära”) en del av bilden men fortfarande fylla hela figuren väljer du Beskär för att fylla. Om du vill att hela bilden ska få plats i figuren väljer du Beskär för att passa. Bildens ursprungliga proportioner bibehålls, men det kan förekomma tomt utrymme i figuren.

 1. Klicka på den bild du vill använda i figuren.

 2. Klicka på fliken Formatera bild.

  Obs!: Om du inte ser fliken Formatera bild kontrollerar du att du har markerat bilden.

 3. Gå till Justera och klicka på pilen bredvid Beskär, klicka på Beskär till fyllning eller Beskär till figurstorlek och klicka sedan utanför bilden.

 4. När du är klar trycker du på ESC.

Obs!: Gäller för Word, PowerPoint och Excel

När du beskära delar av en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Du kan minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se de delar av bilden du har tagit bort.

Viktigt!: Om du tar bort beskurna delar av en bild kan det inte ångras. Därför bör du bara utföra den här åtgärden om du är säker på att du har gjort alla beskärningar och ändringar som behövs.

 1. Klicka på bilden eller bilderna som du vill ta bort beskurna delar från.

 2. Klicka på fliken Formatera bild.

  Obs!: Om du inte ser fliken Formatera bild kontrollerar du att du har markerat bilden.

 3. Gå till Justera och klicka på Komprimera och markera sedan kryssrutan Ta bort beskurna bildområden.

Se även

Infoga bilder i Office för Mac

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Kontrollera figursättning runt objekt i Word för Mac 2011

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×