Beskära en bild

Du kan använda beskärningsverktygen i Office till att justera och ta bort oönskade delar av bilder. Om du vill ta bort en bildbakgrund kan du läsa Ta bort bakgrunden i en bild. Förutom den vanliga bildbeskärningen kan du också beskära bilder till specifika figurer och beskära bilden så att den fyller en figur i Office för Mac samt Office 2010 och senare.

Obs!: Beskärningsverktygen är inte tillgängliga för figurer, men i Office 2010 och senare kan du ändra storlek på en figur och använda verktyget Redigera punkter för att uppnå en effekt som liknar beskärning effekt, eller om du vill anpassa en figur. Mer information finns i Beskära för att passa eller fylla en figur nedan.

 1. Markera den bild i filen som du vill beskära.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på Beskär.

  Knappen Beskär på fliken Format under Bildverktyg

  Obs!: Om du inte ser flikarna Bildverktyg och Format kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en figur). Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du det mellersta beskärningshandtaget på den sidan in mot mitten.

  • Om du vill beskära två angränsande sidor samtidigt drar du ett hörnhandtag mot mitten.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt håller du ned CTRL medan du drar det mellersta handtaget på någon av sidorna in mot mitten.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor samtidigt håller du ned CTRL medan du drar ett hörnhandtag mot mitten.

 4. Välj var bilden ska beskäras genom att flytta antingen beskärningsområdet (genom att dra i beskärningsrektangelns kanter) eller bilden.

 5. När du är klar trycker du på ESC.

  Obs!: Om du vill förstora eller lägga till en marginal runt en bild drar du beskärningshandtagen bort från bildens mitt.

Obs!: När du beskär en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Om du vill ta bort de beskurna delarna permanent och minska bildstorleken läser du Ta bort beskurna delar av en bild.

Ett snabbt sätt att ändra en bilds form är att beskära den till en specifik figur. När du beskär efter en specifik figur justeras bilden automatiskt så att den fyller figuren och bildens proportioner behålls.

 1. Markera den bild eller de bilder som du vill beskära efter en specifik figur.

  Om du beskär flera bilder måste du beskära efter samma figur. Om du vill beskära efter olika figurer beskär du bilderna individuellt.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

  Obs!:  Om du inte ser flikarna Bildverktyg och Format kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en figur). Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Klicka på Beskär efter form och sedan på den figur du vill beskära efter.

Tips: Om du vill ha samma bild i olika figurer gör du en kopia av bilden och beskär sedan varje bild individuellt efter önskad figur.

Du kanske vill beskära bilden till en vanlig fotostorlek eller vanliga proportioner så att den enkelt passar in i en vanlig bildram. Det här är också ett bra sätt att se proportionerna för bilden när du beskär den.

 1. Markera bilden som du vill beskära efter vanliga proportioner.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

  Obs!:  Om du inte ser flikarna Bildverktyg och Format kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en figur). Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Peka på Proportioner och klicka sedan på önskat förhållande.

 4. När du är klar trycker du på ESC.

Du kan lägga till en bild som fyllning för en figur och sedan redigera eller beskära figuren.

Lägga till en bild i en figur

 1. Lägg till en figur i dokumentet (instruktioner finns i Lägga till figurer) och markera sedan figuren genom att klicka på den.

 2. Klicka på Figurfyllning > Bild i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och välj den bild du vill använda.

  Lägga till en bild som en figurfyllning

Obs!: Om du inte ser flikarna Ritverktyg och Format kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

Ändra storlek på figuren

Om du vill ändra måtten för en figur och samtidigt bevara grundformatet markerar du figuren och drar något av storlekshandtagen tills figuren har den storlek och de mått du vill använda.

Välja hur bilden ska passa i figuren

Om bilden är skev, avklippt eller inte fyller ut figuren som du vill kan du finjustera med verktygen Anpassa och Fyllning. Om du vill ta bort (eller ”beskära”) en del av bilden men fortfarande fylla hela figuren väljer du Fyllning. Om du vill att hela bilden ska få plats i figuren väljer du Anpassa. Bildens ursprungliga proportioner bibehålls, men det kan förekomma tomt utrymme i figuren.

 1. Klicka på den bild du vill använda i figuren.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

  Obs!: Om du inte ser flikarna Bildverktyg och Format kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Klicka på Fyll eller Anpassa.

  • Fyll ändrar bildens storlek efter figurens höjd eller bredd, beroende på vilket som är störst. Alternativet fyller figuren med bilden och allting utanför figuren tas bort.

   Bild med Beskär för att Fylla form används

  • Anpassa ändrar bildens storlek så att bildens höjd och bredd passar figurens gränser. Med det här alternativet fylls så mycket som möjligt av figuren med bilden. Vissa områden i figuren kan vara tomma.

   Beskär för att passa formen som visas på bilden

   Du kan dra bilden om du vill ändra vilken del av den som ska visas i figuren.

 4. När du är klar trycker du på ESC.

Använda redigeringspunkter till att redigera och beskära figuren

Även om beskärningsverktygen inte är tillgängliga för figurer kan du använda verktyget Redigera punkter till att redigera en figur manuellt:

 1. Markera den figur du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera figur Bild av knappen Redigera figur under Ritverktyg på fliken Format och sedan på Redigera punkter.

  Obs!: Om du inte ser flikarna Ritverktyg och Format kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Dra hörnpunkterna (svarta punkter) tills figuren ser ut som du vill. Du kan lägga till eller ta bort punkter genom att hålla ned Ctrl medan du klickar på figurens kontur.

När du beskära delar av en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Du kan minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se de delar av bilden du har tagit bort.

Viktigt!: Om du tar bort beskurna delar och ångrar dig kan du återställa de beskurna delarna genom att klicka på knappen Ångra Knappbild . Men när du har tagit bort de beskurna delarna kan dina ändringar inte ångras om du har sparat filen. Du ska bara spara filen när du är säker på att du har gjort alla de beskärningar och ändringar du vill utföra.

 1. Markera bilden eller bilderna som du vill ta bort beskurna delar från.

 2. Under Bildverktyg, på fliken Format, går du till gruppen Justera och klickar på Komprimera bilder.

  Knappen Komprimera bilder på fliken Format under Bildverktyg

  Meddelanden: 

  • Om du inte ser flikarna Bildverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat en bild. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format. Om skärmstorleken är förminskad kanske du bara ser ikonen Komprimera bilder.

  • Ikonen Komprimera bilder utan etikett

 3. Under Komprimeringsalternativ markerar du kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder.

  Om du vill ta bort beskärningar bara för den markerade bilden eller de markerade bilderna och inte för alla bilderna i filen markerar du kryssrutan Använd endast på den här bilden.

Tips: Mer information om hur du minskar filstorleken för bilder och komprimerar bilder finns i Minska filstorleken för bilder.

Beskära en bild

 1. Markera den bild i filen som du vill beskära.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på Beskär.

  Knappen Beskär på fliken Format under Bildverktyg

  Obs!: Om du inte ser flikarna Bildverktyg och Format kontrollerar du att du har markerat en bild (och inte en figur). Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du det mellersta beskärningshandtaget på den sidan in mot mitten.

  • Om du vill beskära två angränsande sidor samtidigt drar du ett hörnhandtag mot mitten.

   Obs!: Om du vill förstora eller lägga till en marginal runt en bild drar du beskärningshandtagen bort från bildens mitt.

Beskära en bild

 1. Högerklicka på bilden som du vill beskära i Word-, PowerPoint- eller OneNote-filen och klicka på Beskär.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du det mellersta beskärningshandtaget på den sidan in mot mitten.

  • Om du vill beskära två angränsande sidor samtidigt drar du ett hörnhandtag mot mitten.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt håller du ned CTRL medan du drar det mellersta handtaget på någon av sidorna in mot mitten.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor samtidigt håller du ned CTRL medan du drar ett hörnhandtag mot mitten.

   Tips: I Word Online kan du beskära en bildpunkt i taget: Markera bilden, gå till fliken Format under Bildverktyg, klicka på Beskär-menyn och sedan på Fler beskärningsalternativ. Ange antal bildpunkter som ska tas bort från bildens övre, nedre, vänstra och högra kantlinje.

 3. När du är klar klickar du utanför bilden.

 4. Om du ändrar dig kan du ångra beskärningen genom att trycka på Ctrl+Z.

Obs!: När du beskär en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Om du vill ta bort de beskurna delarna permanent och minska bildstorleken öppnar du filen i skrivbordsprogrammet och läser Ta bort beskurna delar av en bild.

Snabbreferens

Beskära en bild i Office för Mac

Infoga bilder

Lägga till ett ritobjekt i ett Word-dokument

Minska filstorleken för bilder

Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller WordArt

Rotera textrutor, figurer, WordArt-objekt eller bilder

Använda layoutalternativen i Word för att flytta bilder

Radbryta text runt bilder i Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×