Beskära bilder

Du kan ändra en bilds storlek på två sätt: ändra storlek eller beskär bilden. När du ändrar storlek ändras bildens dimensioner genom att den sträcks ut eller krymps. Om du beskär en bild tar du i stället bort lodräta eller vågräta kanter. Beskärning används ofta för att dölja eller skära bort en del av en bild, antingen för att framhäva något eller för att ta bort oönskade delar.

I Microsoft Publisher 2010 finns en ännu mer kraftfull beskärningsfunktion som omfattar:

 • Beskär

 • Anpassa

 • Fyll

 • Panorera

 • Rotera

I den här artikeln

Beskär

Anpassa

Fyll

Panorera

Rotera

Beskär

När du markerar en bild i Publisher 2010 blir den nya fliken Bildverktyg tillgänglig i menyfliksområdet. Verktyget Beskär hittar du i gruppen Storlek längst till höger på den här nya fliken.

Så här beskär du en bild:

 1. Markera den bild som ska beskäras.

 2. Peka på fliken Bildverktyg som visas i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Beskär.

 4. Placera beskärningshandtaget över en kant eller ett hörn.
  Bild med beskärningshandtag
  Beskärningshandtag som visar ett kanthandtag

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära den ena sidan drar du i mittenhandtaget på denna sida.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt och lika mycket håller du ned CTRL medan du drar i mittenhandtaget.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor samtidigt och behålla bildens proportioner håller du ned CTRL+SKIFT samtidigt som du drar ett hörnhandtag.

   Obs!: 
   När du släpper upp musknappen beskärs bilden.
   När du avmarkerar beskärningsverktyget visas bilden beskuren. Om du markerar bilden och klickar på beskärningsverktyget igen visas hela bilden, men den beskurna bilden visas tydligt och de bortskurna delarna visas uttonade.

Anpassa

Om bilden är större eller mindre än bildområdet kan du i Publisher 2010 snabbt ändra storlek på bilden så att den passar, samtidigt som du behåller det ursprungliga bredd–höjd-förhållandet.

 1. Markera bilden.

 2. Peka på fliken Bildverktyg som visas i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Anpassa i gruppen Beskär.

 4. Bildens storlek ändras så att den passar in i bildområdet.

  Obs!:  Eftersom bildens bredd–höjd-förhållande bevaras kan åtgärden leda till att bilden beskärs. .

Fyll

Om du snabbt vill fylla ett bildområde samtidigt som du bevarar det ursprungliga bredd–höjd-förhållandet kan du använda verktyget Fyll.

 1. Markera bilden.

 2. Peka på fliken Bildverktyg som visas i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Fyll i gruppen Beskär.

 4. Bildens storlek ändras så att den fyller bildområdet.

  Obs!:  Eftersom bildens bredd–höjd-förhållande bevaras när bildområdet fylls, kommer eventuella delar som hamnar utanför bildområdet att beskäras.

Panorera

När du använder beskärningsverktyget kan du kontrollera att bilden är centrerad som du vill genom att flytta bilden inom det beskurna bildområdet.

 1. Markera bilden.

 2. Peka på fliken Bildverktyg som visas i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Beskär.

 4. Placera muspekaren över objektet tills pelare ändras till pekaren Flytta.

 5. Klicka och dra bilden till en position inom beskärningshandtagen.

  Obs!:  När du har gjort detta har bilden fokus i stället för beskärningsramen. Om du vill gå tillbaka till beskärning klickar du igen på beskärningshandtagen så att fokus hamnar på dem.

Rotera

Du kan även rotera bilden med hjälp av beskärningsverktyget.

 1. Markera bilden.

 2. Peka på fliken Bildverktyg som visas i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Beskär.

 4. Peka på det gröna rotationshandtaget.

 5. Dra musen i den riktning objektet ska roteras.

  Obs!:  Om du vill rotera bilden i steg om 15 grader håller du ned SKIFT när du drar i handtaget.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×