Beräkningsområdet i Power Pivot-tilläggsprogrammet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du använder tillägget Power Pivot för att ändra en datamodell, kanske du vill använda beräkningsområdet att skapa och hantera åtgärder.

Ett mått (kallas även ett beräknat fält) är ett nytt objekt som du skapar i en modell som inte är en del av den ursprungliga källinformationen. Det visas som ett fält i din pivottabell. Exempel på åtgärder är netto värden (till exempel Nettovinst), medelvärden och medians.

Beräkningsområdet är ett rutnät längst ned på varje tabell i tilläggsprogrammet. Du använder det här området för att skapa och hantera beräknade fält.

 1. Starta Power Pivot in Microsoft Excel 2013-tilläggsprogrammet och öppna fönstret Power Pivot.

 2. Klicka på Start > Visa > Beräkningsområde. Beräkningsområdet är aktiverat som standard. Om rutnätet försvinner klickar du på Beräkningsområde så visas det igen.

 3. Klicka på Avancerat > Visa implicita åtgärder för att visa vilka mått som Excel skapas automatiskt när du lägger till fält till området värden i en lista med PivotTable Fields.

  Ett implicit mått är ett värde som skapas via pivottabell interaktion. Det skapas när du drar ett numeriskt värde, till exempel Sales Amount till området värden i en pivottabell. Excel summerar automatiskt värdena, vilket resulterar i ett nytt mått som heter Sum of Sales Amount.

  Visar implicit mått är användbart eftersom du kan ta bort något som du inte längre behöver. När Excel skapar en implicit mått, stannar i datamodellen förrän du tagit bort den.

  Om du vill hitta implicit mått, klicka på Sök på menyfliken Power Pivot om du vet namnet på fältet. Gå annars till en flik som innehåller numeriska data som du kanske har räknas eller summeras. Till exempel om Sales Amount finns i tabellen FactInternetSales kan visa beräkningsområdet i tabellen om du vill visa dess beräknade fält.

  Kom ihåg att implicit åtgärder kan refereras i andra beräkningar. Om du tar bort ett implicit mått som används i en annan formel ogiltiga formeln.

  Tips: Du kan placera ett mått var som helst i rutnätet. Det spelar ingen roll vilken flik, tabell eller kolumn är aktiv. Beräknade fält finns globalt i hela modellen. För enkelhetens skull kanske du vill välja en faktatabell (eller en annan tabell som innehåller mest numeriska data som du planerar att aggregera) och placera alla dina åtgärder där. Mer information finns i Skapa ett mått .

Åtgärder

Ett mått är en formel som skapas som ska användas i pivottabeller, pivotdiagram eller Power View. Beräknade fält kan baseras på standardmängdfunktioner, till exempel antal eller summa, eller definiera en egen formel med hjälp av DAX i tillägget Power Pivot. Mer information finns i Beräknade fält i Power Pivot .

KPI:er

En KPI baseras på ett specifikt mått och har utformats för att utvärdera aktuella värde, status och trend för ett mått. KPI: N bedöms prestanda för det värde som anges av ett grundläggande mått mot ett målvärde. Du kan utöka ett grundläggande mått till en KPI. Mer information om KPI: er finns i Prestationsindikatorer (KPI: er) i Power Pivot.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×