Beräkna skillnaden mellan två tider

Beräkna skillnaden mellan två tider

Anta att du vill veta hur lång tid en anställd behöver för att utföra ett visst moment på det löpande bandet eller för att betjäna en kund på en snabbmatsrestaurang under lunchtid. Du kan beräkna skillnaden mellan två tider på flera olika sätt.

Vad vill du göra?

Presentera resultatet i standardtidsformat

Presentera resultatet baserat på en enda tidsenhet

Presentera resultatet i standardtidsformat

Du kan använda två metoder när du ska visa resultatet i standardtidsformat (timme : minuter : sekunder). Du kan använda subtraktionsoperatorn (-) för att beräkna skillnaden mellan tider och sedan göra något av följande:

 • Formatera cellen med ett anpassat format genom att göra följande:

  1. Markera cellen.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Allmänt i gruppen Tal på fliken Start och klicka på Fler talformat.

  3. Klicka på Anpassat i listan Kategori i dialogrutan Formatera celler och välj ett anpassat format i rutan Typ.

 • Använd funktionen TEXT för att formatera tiderna.

När du använder koder för tidsformat får timmarna inte överstiga 24, minuterna 60 och sekunderna 60.

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Hur kopierar jag ett exempel?

 1. Markera exemplet i den här artikeln.

  Viktigt!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  välja ett exempel från hjälpen i Excel 2013 för Windows

  Markera ett exempel i hjälpen

 2. Tryck på CTRL+C.

 3. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad i Excel.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

  Viktigt!: För att exemplet ska fungera måste du klistra in det i cell A1 i kalkylbladet.

 5. Om du vill växla mellan att visa resultaten och de formler som returnerar resultaten trycker du på CTRL+` (grav accent). Du kan också gå till fliken Formler och klicka på knappen Visa formler i gruppen Formelgranskning.

När du har kopierat exemplet till ett tomt kalkylblad kan du anpassa det efter dina behov.

1

2

3


4


5


6

7


8


9

A

B

Starttid

Sluttid

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

Formel

Beskrivning (resultat)

=B2-A2

Antalet timmar mellan två tider (4). Du måste tillämpa det anpassade formatet "h" manuellt på cellen.

=B2-A2

Antalet timmar och minuter mellan två tider (4:55). Du måste tillämpa det anpassade formatet "h:mm" manuellt på cellen.

=B2-A2

Antalet timmar, minuter och sekunder mellan två tider (4:55:00). Du måste tillämpa det anpassade formatet "h:mm:ss" manuellt på cellen.

=TEXT(B2-A2;"h")

Timmarna mellan två tider där cellen formateras som "h" med hjälp av funktionen TEXT (4).

=TEXT(B2-A2;"h:mm")

Timmarna och minuterna mellan två tider där cellen formateras som "h:mm" med hjälp av funktionen TEXT (4:55).

=TEXT(B2-A2;"h:mm:ss")

Timmarna, minuterna och sekunderna mellan två tider där cellen formateras som "h:mm:ss" med hjälp av funktionen TEXT (4:55:00).

Obs!: Om du både använder ett format som tillämpas med funktionen TEXT och ett talformat på cellen, prioriteras funktionen TEXT.

Mer information om hur du använder dessa funktioner finns i avsnittet om funktionen TEXT och i avsnittet Visa tal som datum eller tid.

Överst på sidan

Presentera resultatet baserat på en enda tidsenhet

Använd funktionen HELTAL eller funktionerna TIMME, MINUT och SEKUND för att utföra den här åtgärden (se exemplen nedan).

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Hur kopierar jag ett exempel?

 1. Markera exemplet i den här artikeln.

  Viktigt!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  välja ett exempel från hjälpen i Excel 2013 för Windows

  Markera ett exempel i hjälpen

 2. Tryck på CTRL+C.

 3. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad i Excel.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

  Viktigt!: För att exemplet ska fungera måste du klistra in det i cell A1 i kalkylbladet.

 5. Om du vill växla mellan att visa resultaten och de formler som returnerar resultaten trycker du på CTRL+` (grav accent). Du kan också gå till fliken Formler och klicka på knappen Visa formler i gruppen Formelgranskning.

När du har kopierat exemplet till ett tomt kalkylblad kan du anpassa det efter dina behov.

1

2

3


4


5


6

7


8


9

A

B

Starttid

Sluttid

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

Formel

Beskrivning (resultat)

=HELTAL((B2-A2)*24)

Totalt antal timmar mellan två tider (4)

=(B2-A2)*1440

Totalt antal minuter mellan två tider (295)

=(B2-A2)*86400

Totalt antal sekunder mellan två tider (17700)

=TIMME(B2-A2)

Skillnaden i timmar mellan två tider. Värdet får inte vara högre än 24 (4).

=MINUT(B2-A2)

Skillnaden i minuter mellan två tider. Värdet får inte vara högre än 60 (55).

=SEKUND(B2-A2)

Skillnaden i sekunder mellan två tider. Värdet får inte vara högre än 60 (0).

Mer information om hur du använder dessa funktioner finns i avsnitten om funktionen HELTAL, funktionen TIMME, funktionen MINUT och funktionen SEKUND.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×