Beräkna medelvärdet för en grupp med tal

Beräkna medelvärdet för en grupp med tal

Anta att du vill beräkna hur många dagar det i genomsnitt tar att slutföra en viss fas i ett projekt eller att du vill beräkna medeltemperaturen för en viss dag under en 10-årsperiod. Du kan beräkna medelvärden för en grupp med tal på flera olika sätt.

Funktionen MEDEL mäter centrala tendenser, d.v.s. mitten av en grupp med tal i en statistisk fördelning. De tre vanligaste måttmetoderna för beräkning av centrala tendenser är:

 • Medel    som är det aritmetiska medelvärdet. Medelvärdet beräknas genom att en grupp tal summeras för att sedan divideras med antalet tal i gruppen. Medelvärdet av 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 30 dividerat med 6, d.v.s. 5.

 • Median    som är det mittersta talet i en grupp med tal. Hälften av talen har alltså värden som är större än medianvärdet och hälften av talen har värden som är mindre. Medianvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 4.

 • Typvärde    som är det vanligast förekommande talet i en grupp med tal. Typvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 3.

För symmetriska fördelningar av talgrupper är de tre måttmetoderna för centrala tendenser samma. För sneda fördelningar av talgrupper kan de däremot skilja sig.

Beräkna medelvärdet för tal i en sammanhängande rad eller en kolumn

 1. Klicka i en cell under eller till höger om de tal som du vill beräkna medelvärdet för.

 2. Klicka på pilen bredvid Bild av knapp Autosumma i gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Medel och tryck på Retur.

Beräkna medelvärdet för tal i en ej sammanhängande rad eller kolumn

Använd funktionen MEDEL för att utföra den här åtgärden.

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Så här kopierar du ett exempel

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  Markera ett exempel i hjälpen

  Markera ett exempel i hjälpen

 3. Tryck på CTRL+C.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

 5. Om du vill växla mellan att visa resultaten och de formler som returnerar resultaten trycker du på CTRL+` (grav accent). Du kan också gå till fliken Formler och klicka på knappen Visa formler i gruppen Formelgranskning.

1

2

3

4

5

6

7

A

Data

10

7

9

27

0

4

Formel

Beskrivning (resultat)

=MEDEL(A2:A7)

Räknar ut medelvärdet för alla tal i listan ovan (9,5)

=MEDEL(A2:A4,A7)

Räknar ut medelvärdet för de tre största talen och det sista talet i listan (7,5)

=MEDELOM(A2:A7; "<>0")

Medelvärden för talen i listan utom de som innehåller noll, t.ex. cell A6 (11,4)

Beräkna ett viktat medelvärde

Använd funktionerna PRODUKTSUMMA och SUMMA för att utföra den här åtgärden.

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Så här kopierar du ett exempel

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  Markera ett exempel i hjälpen

  Markera ett exempel i hjälpen

 3. Tryck på CTRL+C.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

 5. Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på CTRL+§. Du kan också gå till fliken Formler och klicka på Visa formler i gruppen Formelgranskning.

I det här exemplet beräknas genomsnittspriset för en enhet vid tre olika inköp. För varje inköp är antalet enheter olika och priset per enhet är också olika.

1

2

3

4

A

B

Pris per enhet

Antal enheter

20

-500

25

750

35 %

200

Formel

Beskrivning (resultat)

=PRODUKTSUMMA(A2:A4;B2:B4)/SUMMA(B2:B4)

Dividerar den totala kostnaden för alla tre beställningarna med det totala antalet beställda enheter (24,66)

Beräknar medelvärdet för tal utan att ta med nollvärden (0)

Använd funktionerna MEDEL och OM för att utföra den här åtgärden.

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Så här kopierar du ett exempel

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  Markera ett exempel i hjälpen

  Markera ett exempel i hjälpen

 3. Tryck på CTRL+C.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

 5. Om du vill växla mellan att visa resultaten och de formler som returnerar resultaten trycker du på CTRL+` (grav accent). Du kan också gå till fliken Formler och klicka på knappen Visa formler i gruppen Formelgranskning.

1

2

3

4

5

6

7

A

Data

10

7

9

27

0

4

Formel

Beskrivning (resultat)

=MEDELOM(A2:A7; "<>0")

Medelvärden för talen i listan utom de som innehåller noll, t.ex. cell A6 (11,4)

Mer information finns i

MEDEL

MEDEL.OM

SUMMA

PRODUKTSUMMA

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×