Beräkna flera resultat genom att använda en datatabell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En datatabell är ett cellområde där du kan ändra värdena i vissa av cellerna och på så sätt få fram olika svar på ett problem. Du kan till exempel använda dig av funktionen BETALNING och ange olika lånebelopp och räntesatser för att ta reda på hur mycket du har råd att låna när du ska köpa en bil eller bostad. Att experimentera med variabla värden för att få fram olika resultat är en del av ämnesområdet dataanalys.

Datatabeller ingår i en uppsättning kommandon för vad händer om-analyser. När du använder datatabeller gör du en sådan analys.

Vad händer om-analyser är den process då du ändrar värdena i celler för att se hur dessa ändrade värden påverkar formelresultatet i kalkylbladet. Du kan exempelvis använda en datatabell för att variera räntan och återbetalningstiden som används i ett lån för att avgöra möjliga betalningsbelopp i månaden.

Typer av vad händer om-analyser    Det finns tre typer av verktyg för vad händer om-analyser i Excel: scenarion, datatabeller och målsökning. I scenarion och datatabeller används uppsättningar av indatavärden för att bestämma de möjliga resultaten. Målsökning fungerar på ett annat sätt än scenarion och datatabeller eftersom funktionen använder ett resultat för att bestämma möjliga indatavärden som kan ge resultatet.

Datatabeller och scenarier hjälper dig att utforska en uppsättning möjliga resultat. Till skillnad från scenarier visar datatabeller alla resultat i en tabell i ett kalkylblad. Om du använder datatabeller är det lätt att få en snabb överblick över många olika möjligheter. Eftersom du fokuserar på en eller två variabler är resultaten lätta att läsa och dela i tabellform.

En datatabell kan inte använda fler än två variabler. Om du vill analysera fler än två variabler bör du använda scenarier i stället. Även om en datatabell är begränsad till en eller två variabler (en för radens indatacell och en för kolumnens indatacell) kan en datatabell innefatta så många olika variabelvärden du vill. Ett scenario kan ha max 32 olika värden, men du kan skapa så många scenarier du vill.

Information om konsekvensanalys finns i Introduktion till konsekvensanalys.

Grunderna i datatabeller

Du kan skapa datatabeller med en eller två variabler beroende på det antal variabler och formler du vill testa.

Datatabeller med en variabel    Använda en datatabell med en variabel om du vill se hur olika värdena i en variabel i en eller flera formler ändras resultatet från dessa formler. Du kan till exempel använda en datatabell med en variabel om du vill se hur olika räntor påverkar en månadskostnaden med hjälp av funktionen betalning. Du anger variablerna i en kolumn eller rad och resultaten visas i ett angränsande kolumn eller rad.

  Du kan använda en datatabell med en variabel om du vill se hur olika räntor påverkar en månadsamortering. I följande exempel innehåller cell C2 betalningsformeln =BETALNING(B3/12,B4,-B5), som refererar till indatacellen B3.

Datatabell med en variabel

Datatabeller med två variabler    Använd en datatabell med två variabler om du vill se hur olika värden av två variabler i formel ändrar resultaten för den formeln. Du kan till exempel använda en datatabell med två variabler om du vill se hur olika kombinationer av räntor och lånevillkor påverkar de månatliga amorteringarna.

  Du kan t.ex. använda en datatabell som visar hur olika räntor och lånevillkor påverkar en månadsamortering. I följande exempel innehåller cell D2 betalningsformeln =BETALNING(B3/12,B4,-B5) som refererar till de två indatacellerna B3 och B4.

Datatabell med två variabler

Beräkningar i datatabell    Datatabeller räknas om varje gång kalkylbladet räknas om, även om de inte har ändrats. Om du vill snabba på en beräkning i ett kalkylblad som innehåller en datatabell, ändrar beräkningsalternativ automatiskt beräkna om kalkylbladet men inte datatabeller. Se avsnittet snabbare beräkning i ett kalkylblad som innefattar datatabeller.

Skapa en datatabell med en variabel

En datatabell med en variabel har indatavärden som antingen visas i en kolumn (kolumnorienterade) eller på en rad (radorienterade). Formler som används i en envariabeltabell måste referera till en indatacell.

 1. Skriv listan med värden som du vill ersätta i indatacellen, antingen i en kolumn eller på en rad. Lämna några tomma rader och kolumner på varsin sida om värdena.

 2. Gör något av följande:

  • Om datatabellen är kolumnorienterad (din variabler finns i en kolumn), skriver du formeln i cellen en rad ovanför och en cell till höger om kolumn med värden. En variabel data tabell bilden visas i avsnittet Översikt är kolumnorienterad och formeln finns i cell D2.
   Om du vill undersöka effekterna av olika värden i andra formler skriver du ytterligare formler i celler till höger om den första formeln.

  • Om datatabellen är radorienterad (dina variabelvärden finns i en rad) skriver du formeln i kolumnen till vänster om det första värdet i en cell under raden med värden.
   Om du vill undersöka effekterna av olika värden i andra formler skriver du de andra formlerna i cellerna under den första formeln.

 3. Markera cellområdet som innehåller formlerna och värdena som du vill ersätta. I den första bilden i avsnittet Översikt är det här området C2:D5.

 4. Klicka på Konsekvensanalys på fliken Data i gruppen Dataverktyg eller Prognos grupp (i Excel 2016 ), och klicka sedan på Datatabell.

 5. Gör något av följande:

  • Om datatabellen är kolumnorienterad skriver du cellreferens för indatacellen i rutan Kolumnens indatacell. I exemplet som visas i den första bilden är indatacellen B3.

  • Om datatabellen är radorienterad skriver du cellreferensen för indatacellen i rutan Radens indatacell.

   Obs!: När du har skapat din datatabell kanske du vill ändra formatet på resultatcellerna. I bilden har resultatcellerna formatet valuta.

Lägga till en formel i en datatabell med en variabel

Formler som används i en datatabell med en variabel måste referera till samma indatacell.

 1. Gör något av följande:

  • Om datatabellen är kolumnorienterad (dina variabelvärden finns i en kolumn) skriver du den nya formeln i en tom cell till höger om en befintlig formel, på översta raden i datatabellen.

  • Om datatabellen är radorienterad (dina variabelvärden finns i en rad) skriver du den nya formeln i en tom cell under en befintlig formel i den första kolumnen i tabellen.

 2. Markera det cellområde som innefattar datatabellen och den nya formeln.

 3. Klicka på Konsekvensanalys på fliken Data i gruppen Dataverktyg eller Prognos grupp (i Excel 2016 ), och klicka sedan på Datatabell.

 4. Gör något av följande:

  • Om datatabellen är kolumnorienterad skriver du cellreferensen för indatacellen i rutan Kolumnens indatacell.

  • Om datatabellen är radorienterad skriver du cellreferensen för indatacellen i rutan Radens indatacell.

Fylla i en datatabell med två variabler

Datatabeller med två variabler använder en formel som innefattar två listor med indatavärden. Formeln måste referera till två olika indataceller.

 1. I en kalkylbladscell anger du formeln som refererar till de två indatacellerna.

  I följande exempel, där formelns startvärden anges i cellerna B3, B4 och B5, skulle du skriva in formeln =BETALNING(B3/12;B4;-B5) i cell C2.

 2. Skriv en lista på indatavärden i samma kolumn, under formeln.

  I det här fallet anger du de olika räntenivåerna i cellerna C3, C4 och C5. 

 3. Skriv den andra listan på samma rad, till höger om formeln.

  Ange lånevillkoren (i månader) i cellerna D2 och E2.

 4. Markera cellintervallet som innehåller formeln (C2), både rad- och kolumnvärdena (C3:C5 och D2:E2) samt de celler där du vill ha de beräknade värdena (D3:E5).

  I det här fallet skulle du markera området C2:E5.

 5. Klicka på Konsekvensanalys på fliken Data i gruppen Dataverktyg eller Prognos grupp (i Excel 2016 ), och klicka sedan på Datatabell.

 6. Ange referensen till indatacellen för indatavärden i raden i rutan Radens indatacell.
  Skriv cell B4 i rutan Radens indatacell.

 7. Ange referensen till indatacellen för indatavärden i kolumnen i rutan Kolumnens indatacell.
  Skriv B3 i rutan Kolumnens indatacell.

 8. Klicka på OK.

Exempel    Du kan t.ex. använda en datatabell som visar hur olika kombinationer av räntor och lånevillkor påverkar en månadsamortering. I följande bild innehåller cell D2 betalningsformeln, =BETALNING(B3/12,B4,-B5), som refererar till de två indatacellerna B3 och B4.

Datatabell med två variabler

Snabba på en beräkning i ett kalkylblad som innefattar datatabeller

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel 2007, klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin formler.

  • Alla andra versioner, klicka på Arkiv > Alternativ > formler.

 2. Klicka på Automatiskt utom för datatabeller under Beräkna under Beräkningsalternativ.

  Tips: Du kan också klicka på pilen vid Beräkningsalternativ i gruppen Beräkning på fliken Formler och sedan klicka på Automatisk utom datatabeller.

Obs!: När du markerar det här beräkningsalternativet används inte datatabellerna när återstoden av arbetsboken beräknas om. Om du vill beräkna datatabellerna på nytt markerar du formlerna och trycker på F9.

Nästa steg

Det finns ytterligare några Excel-verktyg som du kan använda för att utföra en konsekvensanalys om du har särskilda mål eller stora uppsättningar variabla data.

Målsökning

Om du vet resultatet som du vill att en formel men inte är säker på vilket indatavärde formeln behöver få det kan du använda funktionen Målsökning. Finns i artikeln Använda Målsökning för att hitta det resultat du vill ha genom att justera ett indatavärde.

Problemlösaren i Excel

Du kan använda tillägget Problemlösaren i Excel för att hitta optimala värdet utifrån ett antal variabler. Problemlösaren arbetar med en grupp celler (kallas beslut variabler eller bara variabla celler) som används i molntjänster formlerna i cellerna mål och villkor. Problemlösaren justerar värdena i beslutsvariabelceller att uppfylla begränsningar vid begränsningsceller och ger de resultat du vill använda för målsättningscellen. Finns i artikeln definiera och Lös ett problem med Problemlösaren.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×