Bekanta dig med menyfliksområdet i Office för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I menyfliksområdet kan du snabbt hitta de kommandon du behöver för att slutföra en uppgift. Kommandona är sorterade i logiska grupper som är samlade under flikar. I tidigare versioner av Office för Mac fanns många av de här kommandona på formatpaletten.

Word

Expanderad menyfliksområdet

Expanderad menyfliksområdet

Dolt menyfliksområde

Dolt menyfliksområde

Gör något av följande:

 • Om du vill se mer av dokumentet kan minimera du menyfliksområdet så att endast flikarna visas. Klicka på Dölja menyfliksknappen på höger sida i menyfliksområdet.

 • Klicka på Visa menyfliksknappen om du vill visa menyfliksområdet till höger i menyfliksområdet.

I menyfliksområdet kan du visa flera miniatyrbilder av format, teman eller andra format, eller så kan du expandera listan och visa dem alla. I vissa expanderade listor finns fler menyalternativ längst ned. Gör så här för att se ett exempel:

 1. På fliken Start klickar du på högerpilen Knapp för att bläddra åt höger i format att bläddra igenom formaten.

 2. Expandera listan och visa alla format genom att peka på ett format och klicka på Pil för mer nedan .

  Alternativt kan du klicka på ikonen Formatfönstret om du vill se tillgängliga format.

  Formatfönstret

När du infogar figurer, diagram, bilder, filmer eller andra objekt visas ytterligare flikar som du kan använda för att formatera dessa objekt. Du infogar en figur, visas fliken Figurformat. Följ dessa steg om du vill se ett exempel på hur det fungerar.

 1. Klicka på figurer Fliken Former på fliken Infoga.

 2. Markera den form som du vill använda.

 3. Peka där du vill infoga figuren i dokumentet, håll ned musknappen och dra pekaren tills figuren har önskad storlek.

 4. Klicka på formen och klicka sedan på fliken Figurformat.

  Fliken Figurformat

 5. Använd knappar, menyer och gallerier till att formatera figuren.

När dokumentfönstret blir mindre så ändras även antalet poster som kan visas i menyfliksområdet. Till exempel minskar antalet miniatyrer som visas, och ett bläddringsgalleri kan istället visas som en knapp. Gör så här för att se hur det fungerar:

 1. Räkna hur många miniatyrer av tabellformat som visas på fliken Start.

  Tillgängliga format

 2. Minska fönstrets storlek.

 3. En enda expanderas knapp visas i stället för enskilda format på fliken Start.

  Tillgängliga format

 • Ta bort bockmarkeringen menyfliksområdetVisa-menyn.

PowerPoint

Expanderad menyfliksområdet

Expanderad menyfliksområdet

Dolt menyfliksområde

Dolt menyfliksområde

Gör något av följande:

 • Om du vill se mer av presentationen kan du Minimera menyfliksområdet så att endast flikarna visas till höger i menyfliksområdet, klicka på Dölja menyfliksknappen .

 • Klicka på Visa menyfliksknappen om du vill visa menyfliksområdet till höger i menyfliksområdet.

I menyfliksområdet kan du visa flera miniatyrbilder av format, teman eller andra format, eller så kan du expandera listan och visa dem alla. I vissa expanderade listor finns fler menyalternativ längst ned. Gör så här för att se ett exempel:

 1. Klicka på högerpilen Knapp för att bläddra åt höger i format att bläddra igenom teman på fliken Design.

 2. Expandera listan och visa alla teman genom att peka på ett tema och klicka på Pil för mer nedan .

 3. Om du vill söka efter fler teman, längst ned i den utökade listan klickar du på Bläddra efter teman.

 4. Klicka på Spara aktuellt tema om du vill spara ett tema i mappen teman eller en plats som du väljer.

När du infogar figurer, diagram, bilder, filmer eller andra objekt visas ytterligare flikar som du kan använda för att formatera dessa objekt. Till exempel om du infogar en figur, Figurformat. Följ dessa steg om du vill se ett exempel på hur det fungerar.

 1. Klicka på figurer Fliken Former på fliken Infoga.

 2. Markera den form som du vill använda.

 3. Klicka på bild där du vill infoga figuren, håller du ned musknappen och dra pekaren tills figuren har önskad storlek.

 4. Klicka på formen och klicka sedan på fliken Figurformat.

  Fliken Figurformat

 5. Använd knappar, menyer och gallerier till att formatera figuren.

När presentationsfönstret blir mindre ändras också antalet objekt som kan visas i menyfliksområdet. Till exempel ändras antalet miniatyrbilder som visas minskar eller ett rullningsbart galleri till en knapp. Följ dessa steg om du vill se hur det fungerar.

 1. Räkna hur många miniatyrbilder som visas på fliken Design.

  Fliken Design

 2. Minska fönstrets storlek.

 3. En enda expanderas knapp visas i stället för enskilda format på fliken Design.

  Fliken Design

 • Ta bort bockmarkeringen menyfliksområdetVisa-menyn.

Excel

Expanderad menyfliksområdet

Expanderad menyfliksområdet

Dolt menyfliksområde

Dolt menyfliksområde

Gör något av följande:

 • Om du vill se mer av arbetsboken kan minimera du menyfliksområdet så att endast flikarna visas. Klicka på Dölja menyfliksknappen på höger sida i menyfliksområdet.

 • Klicka på Visa menyfliksknappen om du vill visa menyfliksområdet till höger i menyfliksområdet.

I menyfliksområdet kan du visa flera miniatyrbilder av format, teman eller andra format, eller så kan du expandera listan och visa dem alla. I vissa expanderade listor finns fler menyalternativ längst ned. Gör så här för att se ett exempel:

 1. Klicka på nedpilen bredvid teman för att se tillgängliga teman på fliken Sidlayout.

 2. Klicka på Bläddra efter teman om du vill se fler teman som du har sparat.

 3. Klicka på Spara aktuellt tema om du vill spara ett tema i mappen teman eller en plats som du väljer.

När du infogar figurer, diagram, bilder eller andra objekt visas ytterligare flikar som du kan använda för att formatera dessa objekt. Du infogar en figur, visas fliken Figurformat. Följ dessa steg om du vill se ett exempel på hur det fungerar.

 1. Klicka på figurer Fliken Former på fliken Infoga.

 2. Markera den form som du vill använda.

 3. Peka där du vill infoga figuren i dokumentet, håll ned musknappen och dra pekaren tills figuren har önskad storlek.

 4. Klicka på formen och klicka sedan på fliken Figurformat.

  Fliken Figurformat

 5. Använd knappar, menyer och gallerier till att formatera figuren.

När arbetsboksfönstret blir mindre ändras också antalet objekt som kan visas i menyfliksområdet. Till exempel ändras antalet miniatyrbilder som visas minskar eller ett rullningsbart galleri till en knapp. Följ dessa steg om du vill se hur det fungerar.

 1. Räkna hur många formel miniatyrer som visas på fliken formler.

  Fliken Formler

 2. Minska fönstrets storlek.

 3. På fliken formler ersätts knappen expanderas Funktionsbibliotek miniatyr. Klicka på den här knappen om du vill visa formlerna.

  Fliken Formler

 • Ta bort bockmarkeringen menyfliksområdetVisa-menyn.

Snabbreferens

Anpassa menyfliksområdet och verktygsfälten

Word

Visa eller dölj menyfliksområdet

Bildtext 1  Flikar

Bild av knapp  Menyfliksområde

Gör något av följande:

 • Om du vill se mer av dokumentet kan minimera du menyfliksområdet så att endast flikarna visas. Klicka på Dölja menyfliksknappen på höger sida i menyfliksområdet.

 • Klicka på Visa menyfliksknappen om du vill visa menyfliksområdet till höger i menyfliksområdet.

I menyfliksområdet kan du visa flera miniatyrbilder av format, teman eller andra format, eller så kan du expandera listan och visa dem alla. I vissa expanderade listor finns fler menyalternativ längst ned. Gör så här för att se ett exempel:

 1. Klicka på högerpilen Knapp för att bläddra åt höger i format att bläddra igenom formaten under formatmallar på fliken Start.

 2. Expandera listan och visa alla format genom att peka på ett format och klicka på Pil för mer nedan .

När du infogar figurer, diagram, bilder, filmer eller andra objekt visas ytterligare flikar som du kan använda för att formatera dessa objekt. Om du infogar en figur, till exempel visas på fliken Format bredvid fliken Start. Följ dessa steg om du vill se ett exempel på hur det fungerar.

 1. På fliken Start, under Infoga, klickar du på Figur.

  Fliken Start i Word, gruppen Infoga

 2. Låt pekaren hovra över Rektanglar på menyn som visas och klicka på det rektangelformat du vill använda.

 3. Peka där du vill infoga figuren i dokumentet, håll ned musknappen och dra pekaren tills figuren har önskad storlek.

 4. Klicka på figuren och sedan på fliken Format.

 5. Använd knappar, menyer och gallerier till att formatera figuren.

När dokumentfönstret blir mindre så ändras även antalet poster som kan visas i menyfliksområdet. Till exempel minskar antalet miniatyrer som visas, och ett bläddringsgalleri kan istället visas som en knapp. Gör så här för att se hur det fungerar:

 1. På fliken Start, under Format, räknar du hur miniatyrbilder för format som visas.

  Fliken Start, gruppen Formatmallar

 2. Minska fönstrets storlek.

 3. På fliken Start, under Format, minskar antalet miniatyrbilder.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Avmarkera kryssrutan Aktivera menyfliksområdet under Allmänt.

PowerPoint

Visa eller dölj menyfliksområdet

Bildtext 1  Flikar

Bild av knapp  Menyfliksområde

Gör något av följande:

 • Om du vill se mer av dokumentet kan du Minimera menyfliksområdet så att endast flikarna visas till höger i menyfliksområdet, klicka på Dölja menyfliksknappen .

 • Klicka på Visa menyfliksknappen om du vill visa menyfliksområdet till höger i menyfliksområdet.

I menyfliksområdet kan du visa flera miniatyrbilder av format, teman eller andra format, eller så kan du expandera listan och visa dem alla. I vissa expanderade listor finns fler menyalternativ längst ned. Gör så här för att se ett exempel:

 1. Klicka på högerpilen Knapp för att bläddra åt höger i format att bläddra igenom teman på fliken teman under teman.

 2. Expandera listan och visa alla teman genom att peka på ett tema och klicka på Pil för mer nedan .

 3. Om du vill söka efter fler teman klickar du på Bläddra bland teman.

När du infogar figurer, diagram, bilder, filmer eller andra objekt visas ytterligare flikar som du kan använda för att formatera dessa objekt. Om du infogar en figur, till exempel visas på fliken Format bredvid fliken Start. Följ dessa steg om du vill se ett exempel på hur det fungerar.

 1. På fliken Start, under Infoga, klickar du på Figur.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 2. Låt pekaren hovra över Rektanglar på menyn som visas och klicka på det rektangelformat du vill använda.

 3. Peka där du vill infoga figuren i dokumentet, håll ned musknappen och dra pekaren tills figuren har önskad storlek.

 4. Klicka på figuren och sedan på fliken Format.

 5. Använd knappar, menyer och gallerier till att formatera figuren.

När dokumentfönstret blir mindre så ändras även antalet poster som kan visas i menyfliksområdet. Till exempel minskar antalet miniatyrer som visas, och ett bläddringsgalleri kan istället visas som en knapp. Gör så här för att se hur det fungerar:

 1. På fliken Teman, under Teman, räknar du hur miniatyrbilder för teman som visas.

  Fliken Teman, gruppen Teman

 2. Minska fönstrets storlek.

 3. På fliken Teman, under Teman, minskar antalet miniatyrbilder.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Avmarkera kryssrutan Aktivera menyfliksområdet under Allmänt.

Excel

Visa eller dölj menyfliksområdet

Bildtext 1  Flikar

Bild av knapp  Menyfliksområde

Gör något av följande:

 • Om du vill se mer av dokumentet kan minimera du menyfliksområdet så att endast flikarna visas. Klicka på Dölja menyfliksknappen på höger sida i menyfliksområdet.

 • Klicka på Visa menyfliksknappen om du vill visa menyfliksområdet till höger i menyfliksområdet.

I menyfliksområdet kan du visa flera miniatyrbilder av format, teman eller andra format, eller så kan du expandera listan och visa dem alla. I vissa expanderade listor finns fler menyalternativ längst ned. Gör så här för att se ett exempel:

 1. Klicka på högerpilen Knapp för att bläddra åt höger i format att bläddra igenom formaten under Format på fliken Start.

 2. Expandera listan och visa alla format genom att peka på ett format och klicka på Pil för mer nedan .

 3. Om du vill skapa ett nytt cellformat klickar du på längst ned på den utökade listan klickar du på Nytt cellformat längst ned i den expanderade listan.

När du infogar figurer, diagram, bilder, filmer eller andra objekt visas ytterligare flikar som du kan använda för att formatera dessa objekt. Om du infogar en figur, till exempel visas på fliken Format bredvid fliken Start. Följ dessa steg om du vill se ett exempel på hur det fungerar.

 1. I verktygsfältet Standard klickar du på Visa eller göm mediebläddraren  Knappen Mediebläddare .

 2. Klicka på Figurer Fliken Former och välj Alla figurer.

 3. Klicka på den figur du vill använda.

 4. Peka där du vill infoga figuren i dokumentet, håll ned musknappen och dra pekaren tills figuren har önskad storlek.

 5. Klicka på figuren och sedan på fliken Format.

 6. Använd knappar, menyer och gallerier till att formatera figuren.

När dokumentfönstret blir mindre så ändras även antalet poster som kan visas i menyfliksområdet. Till exempel minskar antalet miniatyrer som visas, och ett bläddringsgalleri kan istället visas som en knapp. Gör så här för att se hur det fungerar:

 1. På fliken Start, under Format, räknar du hur miniatyrbilder för format som visas.

  Fliken Start, gruppen Format

 2. Minska fönstrets storlek.

 3. På fliken Start, under Format, blir miniatyrerna till Format.

  Gruppen Format i Excel med ändrad storlek

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Avmarkera kryssrutan Aktivera menyfliksområdet under Allmänt.

Se även

Anpassa menyfliksområdet och verktygsfälten

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×