Bekanta dig med PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern

Med PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern kan du skapa, redigera och spara enskilda instrumentpanelsobjekt. Du sparar objekten i särskilda SharePoint-listor och dokumentbibliotek och använder dem när du sätter ihop dina instrumentpaneler. Sedan distribuerar du instrumentpanelerna till SharePoint Server 2010.

Instrumentpanelerna kan förse alla i hela organisationen med den information som behövs för att övervaka och analysera verksamhetens prestanda. Den här artikeln innehåller grundläggande information om Instrumentpanelsdesignern.

Vad vill du göra?

Hur installerar eller öppnar jag Instrumentpanelsdesignern?

Vilka typer av instrumentpanelsobjekt kan jag skapa med Instrumentpanelsdesignern?

Hur navigerar jag i Instrumentpanelsdesignern?

Hur installerar eller öppnar jag Instrumentpanelsdesignern?

Om PerformancePoint Services i Microsoft SharePoint Server 2010 är konfigurerat för din organisation och du har rätt behörighet kan du installera eller starta Instrumentpanelsdesignern.

 1. Bläddra till Business Intelligence Center med Internet Explorer. Business Intelligence Center är en SharePoint-webbplats som fungerar som portal till PerformancePoint-tjänster och andra program. Business Intelligence Center kan se ut som på följande bild:

  Business Intelligence Center, en webbplats i SharePoint Server 2010

  I Business Intelligence Center finns information om SharePoint Business Intelligence, inklusive Excel Services, statusindikatorer och PerformancePoint-tjänster. Där finns också länkar till hjälpen och andra program, t.ex. Instrumentpanelsdesignern.

  Tips: Om du inte hittar Business Intelligence Center kontaktar du SharePoint-administratören.

 2. Klicka på ett avsnitt i Business Intelligence Center, t.ex. Övervaka prestanda, Skapa och dela med dig av rapporter eller Skapa instrumentpaneler. Mer information om varje avsnitt visas i mittenfönstret enligt följande bild:

  Länk till PerformancePoint Services från Business Intelligence Center

  Klicka på Börja använda PerformancePoint-tjänster.

 3. PerformancePoint-webbplatsmallen öppnas. Den ser ut så här:

  Knapp för att köra Instrumentpanelsdesignern i PerformancePoint-webbplatsmallen

  Klicka på Kör Instrumentpanelsdesignern i PerformancePoint-webbplatsmallen.

 4. Om du har tilldelats de nödvändiga behörigheterna i PerformancePoint-tjänster installeras och öppnas Instrumentpanelsdesignern. Instrumentpanelsdesignern ser ut som på följande bild:

  Instrumentpanelsdesignern i PerformancePoint

Efter att du har öppnat Instrumentpanelsdesignern minst en gång kan du öppna funktionen på flera olika sätt. Exempel

 • Skapa en skrivbordsgenväg till SharePoint-webbplatsen där dina instrumentpanelsobjekt finns. Dubbelklicka sedan på genvägen för att öppna Instrumentpanelsdesignern. Information om hur du skapar en genväg på skrivbordet finns i Skapa en genväg på skrivbordet.

 • Klicka på Start och på Alla program. Leta reda på SharePoint och klicka på PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern.

Viktigt!:  Du måste vara ansluten till SharePoint Server 2010 för att använda Instrumentpanelsdesignern.

Överst på sidan

Vilka typer av instrumentpanelsobjekt kan jag skapa med Instrumentpanelsdesignern?

När du vill skapa olika PerformancePoint-objekt, t.ex. datakällor, instrumentpaneler, styrkort, KPI:er, indikatorer, filter och rapporter kan du använda Instrumentpanelsdesignern.

En sammanfattning av objekten visas i följande tabell:

Objekt

Beskrivning

Datakällor

Datakällor är anslutningar till databaser som du använder för styrkort, rapporter och filter som du skapar med Instrumentpanelsdesignern.

Instrumentpaneler

Instrumentpaneler fungerar som behållare för styrkort och rapporter. När du sammanställer instrumentpaneler lägger du till rapporter, styrkort och filter i zoner som utgör avsnitt på en instrumentpanelssida.

En instrumentpanel kan bestå av flera sidor. Du kan använda samma sidlayoutmall på alla sidor eller använda olika mallar. Du kan också anpassa storleken på instrumentpanelens zoner och varje zon kan bestå av flera objekt, till exempel rapporter, styrkort och filter.

Styrkort

Styrkort är instrumentpanelsobjekt som visar prestanda för olika mått. De faktiska resultaten jämförs med angivna mål och resultaten presenteras med hjälp av grafiska indikatorer. Ett styrkort liknar en tabell som vanligtvis består av kolumnerna Mål och Faktiskt värde och flera KPI:er.

KPI:er

KPI:er är mått som du kan använda i ett styrkort. KPI:er består vanligtvis av målvärden och faktiska värden, samt grafiska indikatorer som visar om verksamhetens prestanda når målet eller inte.

Indikatorer

Indikatorer är grafiska symboler som används i KPI:er för att visa om verksamhetens prestanda avviker från målvärdet eller inte.

Vanliga indikatorer är stoppljussymboler: gröna cirklar som visar att prestanda ligger på målvärdet, gula trianglar som visar att resultatet är nära att avvika från målvärdet och röda diamanter som visar bristfälliga prestanda.

Filter

Filter är enskilda instrumentpanelsobjekt som gör att användarna kan fokusera på en viss information.

Du kan till exempel skapa ett geografifilter och koppla det till en rapport eller ett styrkort. På så vis kan en användare visa information för ett speciellt geografiskt område.

Rapporter

Rapporter är instrumentpanelsobjekt som visar information i diagram eller tabeller.

Du kan skapa en rad olika rapporter med hjälp av Instrumentpanelsdesignern. Exempel på rapporter är stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram och tabeller, som också kallas rutnät. Dessutom kan du skapa vissa rapporter direkt i Instrumentpanelsdesignern och du kan skapa webbdelar där befintliga rapporter som finns på andra servrar visas.

Överst på sidan

Var finns mina instrumentpanelsobjekt lagrade?

Alla dina PerformancePoint-instrumentpanelsobjekt är lagrade i särskilda SharePoint-listor och dokumentbibliotek som konfigureras tillsammans med PerformancePoint-tjänster. I följande bild visas en lista över vilka SharePoint-listor och dokumentbibliotek som vanligtvis visas i PerformancePoint-tjänster:

Dialogrutan där du lägger till listor och distribuerar

I tabellen nedan beskrivs SharePoint-listorna och biblioteken där instrumentpanelsinnehållet och andra filer lagras.

Objekt

Beskrivning

Dataanslutningar

Datakällorna du använder för dina KPI:er, styrkort, rapporter och filter sparas i ett dataanslutningsbibliotek som innehåller datakällor och ytterligare information, t.ex. inställningar för server och säkerhet.

Dokumentbiblioteket kallas vanligtvis Dataanslutningar, men SharePoint-administratörer kan ändra namnet när de konfigurerar PerformancePoint-tjänster.

Enskilda instrumentpanelsobjekt, t.ex.:

 • Indikatorer

 • KPI:er

 • Styrkort

 • Rapporter

 • Filter

 • Instrumentpanelssidor

Styrkort, rapporter, filter, instrumentpanelssidor och andra instrumentpanelsobjekt sparas i en PerformancePoint-innehållslista.

Obs!: Instrumentpanelssidor lagras här. Instrumentpanelssidor som har distribuerats till en SharePoint-webbplats lagras dock i ett annat dokumentbibliotek.

Listan kallas vanligtvis PerformancePoint-innehåll, men SharePoint-administratörer kan ändra namnet när de konfigurerar PerformancePoint-tjänster.

Instrumentpaneler

När du har distribuerat en instrumentpanel sparas den i ett dokumentbibliotek för instrumentpaneler som bara innehåller instrumentpaneler. Enskilda instrumentpanelsobjekt lagras inte här.

Listan kallas vanligtvis Instrumentpaneler, men SharePoint-administratörer kan ändra namnet när de konfigurerar PerformancePoint-tjänster.

Eftersom instrumentpanelsobjekt sparas direkt i SharePoint Server 2010 kan du och andra instrumentpanelanvändare spara arbete genom att återanvända objekt. Du kan exempelvis skapa ett analytiskt diagram och sedan använda rapporten i flera instrumentpaneler.

Dessutom kan du styra vem som får visa eller använda instrumentpanelens innehåll genom att tilldela SharePoint-behörigheter för enskilda instrumentpanelsobjekt.

Överst på sidan

Hur navigerar jag i Instrumentpanelsdesignern?

Användargränssnittet i Instrumentpanelsdesignern består av ett menyfliksområde, en arbetsyteläsare, ett mittenfönster och ett informationsfönster där du kan skapa, visa och redigera instrumentpanelsobjekt. Arbetsytan innehåller även en Microsoft Office-knapp som du kan använda för att spara arbetsytefilerna och ändra serveranslutningen.

Instrumentpanelsdesignern i PerformancePoint

Menyfliksområdet

Menyfliksområdet består av Microsoft Office Backstage-knappen och tre flikar: StartRedigera och Skapa.

Microsoft Office Backstage-knappen

Klicka på Microsoft Office-knappen för att visa Instrumentpanelsdesignern-inställningarna och alternativ för att spara. Backstage-menyn ser ut som på bilden nedan.

Backstage-vyn i Microsoft Office

Klicka på Designeralternativ när du vill öppna dialogrutan Alternativ. Dialogrutan Alternativ innehåller tre flikar: Anpassa, Server och Resurser.

 • På fliken Anpassa anger du standardplatsen för dina arbetsytefiler och väljer om du ska använda guider för att skapa styrkort. Fliken Anpassa ser ut som på följande bild:

  Fliken Anpassa under Alternativ för Instrumentpanelsdesignern

 • På fliken Server kan du visa och ändra servern du ansluter till när du använder Instrumentpanelsdesignern. Fliken Server ser ut som på bilden nedan.

  Fliken Server i alternativen för Instrumentpanelsdesignern.

 • På fliken Resurser kan du ta reda på vilken version av Instrumentpanelsdesignern du använder. Fliken Resurser ser ut som på bilden nedan.

  Fliken Resurser i alternativ för Instrumentpanelsdesignern

Överst på sidan

Fliken Start i menyfliksområdet

På fliken Start, som visas nedan, finns verktygsfältskommandon för att visa och öppna instrumentpanelsobjekt.

Fliken Start i menyfliksområdet i Instrumentpanelsdesignern

I avsnittet Arbetsyta kan du till exempel klicka på Uppdatera och uppdatera listan över instrumentpanelsobjekt som har publicerats på SharePoint Server 2010.

Fliken Redigera i menyfliksområdet

Fliken Redigera innehåller verktygsfältkommandon för att ändra instrumentpanelsobjekt som du eller andra instrumentpanelförfattare har skapat.

Fliken Redigera är dynamisk. Den visar bara verktygsfältkommandon för de instrumentpanelsobjekt som du vill redigera. Det betyder att fliken Redigera ändras beroende på vilken typ av instrumentpanelsobjekt som är öppet i arbetsytans mittenfönster.

Om du exempelvis öppnar en KPI innehåller fliken Redigera verktygsfältskommandon för talformat, t.ex. för ändring av antalet decimaler som visas i numeriska värden. Fliken Redigera för en KPI visas nedan.

Fliken Redigera för en KPI

Om du öppnar ett styrkort innehåller fliken Redigera olika verktygsfältkommandon, bland annat Uppdatera. Med kommandot Uppdatera kan du uppdatera informationen som visas när du har gjort ändringar i styrkortet. Fliken Redigera för ett styrkort visas nedan.

Fliken Redigera för ett styrkort

Om du öppnar ett analysrutnät för redigering innehåller fliken Redigera olika verktygsfältskommandon för att ändra inställningar för teckensnitt, tal, rapportvyn och mycket annat. Fliken Redigera för en analysrapport visas nedan.

Fliken Redigera för ett analysrutnät

Om du öppnar en instrumentpanel för redigering innehåller fliken Redigera verktygsfältskommandon som är specifika för instrumentpanelszoner och objekt i zoner. Fliken Redigera för en instrumentpanel visas nedan.

Fliken Redigera för en instrumentpanel

För vissa instrumentpanelsobjekt, till exempel filter, finns inga verktygsfältkommandon på fliken Redigera. Om du vill ändra sådana objekt får du i stället använda flikarna Redigerare och Egenskaper i arbetsytans mittenfönster.

Överst på sidan

Fliken Skapa i menyfliksområdet

Fliken Skapa innehåller verktygsfältskommandon för instrumentpanelsobjekt. Fliken Skapa ser ut som på bilden nedan.

Fliken Skapa i Instrumentpanelsdesignern

Varje verktygsfältskommando öppnar en guide som hjälper dig att skapa ett objekt. Om du exempelvis klickar på Instrumentpanel, öppnas dialogrutan Markera en sidmall för instrumentpanel. Du väljer en sidlayoutmall för instrumentpanelens första sida och börjar sedan att sammanställa instrumentpanelen.

Arbetsyteläsaren

Arbetsyteläsaren finns till vänster på skärmen i Instrumentpanelsdesignern. I Arbetsyteläsaren kan du visa, öppna och spara instrumentpanelsobjekt. Du kan även distribuera dina instrumentpaneler i Arbetsyteläsaren. I följande bild är Arbetsyteläsaren markerad:

Arbetsyteläsaren i Instrumentpanelsdesignern

Arbetsyteläsaren innehåller två kategorier för instrumentpanelsobjekt: PerformancePoint-innehåll och Dataanslutningar.

 • Välj PerformancePoint-innehåll om du vill skapa, visa eller öppna indikatorer, KPI:er, styrkort, rapporter, filter och instrumentpaneler

 • Välj Dataanslutningar om du vill skapa, visa, eller öppna datakällor.

I Arbetsyteläsaren kan du utföra många åtgärder genom att högerklicka. När du till exempel skapar ett objekt och vill spara det, högerklickar du i Arbetsyteläsaren och klickar sedan på Spara.

Om du vill distribuera en instrumentpanel högerklickar du på den i Arbetsyteläsaren och högerklickar sedan på Distribuera till SharePoint.

Arbetsytans mittenfönster

I mittenfönstret kan du visa, skapa och ändra instrumentpanelsobjekt. Mittenfönstret ändras beroende på var fokus ligger i Arbetsyteläsaren. Mittenfönstret visas i följande bild:

Mittrutan i arbetsytan

Om du exempelvis klickar på PerformancePoint-innehåll eller Dataanslutningar i Arbetsyteläsaren visas flikarna SharePoint och Arbetsyta i mittenfönstret. Och om du klickar på ett visst objekt i Arbetsyteläsaren visas två, tre eller fyra flikar i mittenfönstret. Flikarna varierar beroende på vilken typ av objekt du arbetar med.

Överst på sidan

Flikarna SharePoint och Arbetsyta

Flikarna SharePoint och Arbetsyta är tillgängliga när ett objekt markeras i Arbetsyteläsaren. Använd flikarna när du visar instrumentpanelsobjekt som du och andra instrumentpanelsförfattare har skapat.

Flik

Beskrivning

Fliken SharePoint

På fliken SharePoint visas en lista över instrumentpanelsobjekt som du och andra instrumentpanelförfattare har sparat i SharePoint Server 2010. Beroende på om PerformancePoint-innehåll eller Dataanslutningar är markerat i Arbetsyteläsaren visas antingen alla datakällor eller alla andra typer av instrumentpanelsobjekt som är tillgängliga i mittenfönstret.

Fliken Arbetsyta

På fliken Arbetsyta visas en samling instrumentpanelsobjekt som är sparade i SharePoint Server 2010. I synnerhet instrumentpanelsobjekt som du har skapat eller öppnat för redigering visas på fliken Arbetsyta.

När du först öppnar Instrumentpanelsdesignern arbetar du i en namnlös osparad arbetsytefil. Medan du skapar och öppnar instrumentpanelsobjekt visas objekten både på fliken SharePoint och fliken Arbetsyta i mittenfönstret.

När du sparar arbetsytefilen skapar du en lista över instrumentpanelsobjekt som du sedan kan visa på fliken Arbetsyta. Du kan ändra vilka objekt som ska ingå i arbetsytefilen med verktygsfältskommandona i avsnittet Arbetsyta på fliken Start i menyfliksområdet.

Viktigt!: Instrumentpanelsobjekt sparas alltid direkt i SharePoint Server 2010 och inte på datorn. Men när du sparar arbetsytefilen (valfritt) sparas den på datorn.

Överst på sidan

Flikarna Redigeraren, Egenskaper, Design, Fråga, Tid och Visning

Obs!: Använd flikarna Redigeraren, Egenskaper, Design, Fråga, Tid och Visa. när du konfigurerar eller ändrar enskilda instrumentpanelsobjekt. Flikarna är tillgängliga när ett speciellt objekt är markerat i Arbetsyteläsaren eller när du skapar ett instrumentpanelsobjekt. Alla flikar i listan nedan visas inte samtidigt. Bara flikarna för det aktiva instrumentpanelsobjektet visas i mittenfönstret.

Fliken Egenskaper

Fliken Egenskaper är tillgänglig för alla typer av instrumentpanelsobjekt. Du kan använda Egenskaper för att ange ett objekts namn, beskrivning, ägare (kallad Ansvarig) och visningsmappen för objektet i SharePoint-listan eller dokumentbiblioteket. Fliken Egenskaper för en instrumentpanel visas i följande bild:

Fliken Egenskaper för en instrumentpanel

Obs!: I Instrumentpanelsdesignern kan du skapa och använda visningsmappar för dina instrumentpanelsobjekt. I de SharePoint-listor och dokumentbibliotek som innehåller dina instrumentpanelsobjekt visas de här mapparna i kolumnen Visningsmapp. Använd Visningsmapp för att filtrera och gruppera ihop dina instrumentpanelsobjekt.

Fliken Redigeraren

Fliken Redigeraren är tillgänglig för de flesta typer av instrumentpanelsobjekt. De är:

 • Instrumentpaneler

 • Styrkort

 • KPI:er

 • Filter

 • Indikatorer

 • Rapporter (förutom analysdiagram och rutnät som har fliken Design)

På fliken Redigeraren kan du lägga till eller ändra data som du använder i dina instrumentpanelsobjekt. Dessutom kan du förhandsgranska vissa typer av instrumentpanelsobjekt, t.ex. styrkort och rapporter på fliken Redigeraren. Fliken Redigeraren för ett styrkort visas på följande bild:

Fliken Redigerare i mittenfönstret för ett styrkort

Överst på sidan

Fliken Design

Fliken Design är tillgänglig för analysdiagram och rutnät. Du använder Design för att lägga till eller ändra Analysis Services-data som du använder i analysdiagram eller rutnät. Du kan också förhandsgranska rapporten på fliken Design. Fliken Design visas på följande bild:

Fliken Design för en analysrapport

Fliken Fråga

Fliken Fråga är tillgänglig för analysdiagram och rutnät. Du kan använda Fråga för att visa, skriva eller ändra MDX-frågan (Multidimensional Expression) som används för att visa information i din analysrapport. Fliken Fråga visas på följande bild:

Fliken Fråga för ett analysdiagram eller rutnät

Viktigt!: När du skapar ett analysdiagram eller rutnät med hjälp av en egen fråga blir rapporten inte interaktiv. Det betyder att instrumentpanelanvändare inte kan utforska data genom att öka eller minska detaljnivån i rapporten.

Överst på sidan

Fliken Tid

Fliken Tid är tillgänglig för datakällor. Du kan konfigurera en datakälla så att den fungerar med tidsinformation genom att ange olika nivåer på tidsperioder, exempelvis år, månader eller dagar, på fliken Tid. Fliken Tid visas på följande bild:

Fliken Tid för en datakälla

Fliken Visa

Fliken Visa är tillgänglig för vissa datakällor, exempelvis tabelldatakällor. Du använder fliken Visa för att förhandsgranska data eller ange kolumndefinitioner. Fliken Visa visas på följande bild:

Fliken Visa för en datakälla

Överst på sidan

Informationsfönstret

Informationsfönstret finns på sidan av skärmen i Instrumentpanelsdesignern. Informationsfönstret visas bara när du skapar, visar eller ändrar ett särskilt instrumentpanelsobjekt. Det betyder att Informationsfönstret bara visas när ett visst objekt är markerat i Arbetsyteläsaren. Informationsfönstret visas på följande bild:

Informationsruta för en instrumentpanel

Du kan använda Informationsfönstret för att lägga till eller ändra innehållet som visas i ett instrumentpanelsobjekt. Objekten som är tillgängliga i Informationsfönstret beror på vilket informationspanelsobjekt du arbetar med.

Om du exempelvis har ett analysdiagram eller analysrutnät öppet, visas objekt som dimensioner, mått och namngivna uppsättningar i Informationsfönstret. Objekten är tillgängliga i SQL Server Analysis Services-kuben som används för den rapporten.

När ett styrkort är öppet visas KPI:er, mått, mängder, dimensioner och andra objekt som är relevanta för styrkortet i Informationsfönstret.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×