Behålla din nuvarande webbplats när du lägger till din domän i Office 365

Om du vill lägga till en egen domän, t.ex. fourthcoffee.com, i Office 365följer du stegen i domäninstallationsguiden.

Om du redan har en webbplats som använder den domän som du håller på att lägga till, t.ex. www.fourthcoffee.com, måste du svara "Ja" när installationsguiden frågar om webbplatsen. Guiden hjälper dig att konfigurera domänen med din domäns DNS-poster som finns hos din nuvarande DNS-värd.

Om du inte har en webbplats kan du i stället välja att låta Office 365 konfigurera och hantera DNS för din domän.

Viktigt!   Om du har Office 365 Small Business-abonnemanget, som inte längre finns att köpa, har du två alternativ för att säkerställa att personer fortfarande kan komma till din webbplats när du har lagt till en domän i Office 365.

 • Om du har din DNS-värd utanför Office 365 behöver du inte följa de steg som beskrivs i det här avsnittet. Konfigurera din domän enligt stegen i domänguiden i Office 365, och välj att hantera DNS själv för din domän.

 • Om du vill att Office 365 ska konfigurera DNS-posterna för dina tjänster och hantera dina DNS-poster, läs igenom den här artikeln och följ råden här.

Om du har ett annat Office 365-abonnemang måste du konfigurera DNS-poster för Office 365-tjänster hos din DNS-värd.

Låt Office 365 hantera DNS för din domän och omdirigera till din nuvarande webbplats

Det här är ett mindre vanligt alternativ om du redan har en webbplats med din domän. Det rekommenderade alternativet är att fortsätta att hantera domänens DNS från den nuvarande DNS-värden.

Om du vill att Office 365 ska hantera DNS för din domän när du redan har en webbplats med domänen kan du eventuellt konfigurera omdirigering från Office 365 till din nuvarande webbplats. Om du inte konfigurerar omdirigering kan andra inte komma till din webbplats när du lagt till domänen till Office 365 och ändrat domänens namnservrar så att de pekar på Office 365-namnservrar.

(Varför? Därför att namnserverinställningarna talar om för webbläsare och andra Internettjänster var de ska leta efter din domän. Efter att du har ändrat domänens namnservrar till Office 365, så att Office 365 kan hantera DNS för din domän, kommer webbläsare att leta efter din webbplats på Office 365. Eftersom en annan tjänst är värd för din webbplats hittas inte webbplatsen.)

Lägga till din domän och konfigurera omdirigering till webbplatsen
 1. Innan du börjar behöver du en statisk IP-adress eller FQDN för den nuvarande webbplatsen. Kontakta ditt webbhotell för att få IP-adress eller FQDN. (Om du använder en dynamisk IP-adress, t.ex. den adress som returneras när du kör ett program som Ping, kan du inte konfigurera en tillförlitlig omdirigering eftersom IP-adressen när som helst kan ändras.)

 2. Lägg till din domän i Office 365 genom att följa stegen i domäninstallationsguiden.

  I guiden väljer du alternativet att du inte har en webbplats med din domän. Ändra inte din domäns namnserverposter i installationsguiden förrän du är klar med följande steg.

 3. Följ de här stegen för att skapa en A-post så att trafiken dirigeras om till webbplatsen. Använd den statiska IP-adress (eller FQDN) som du fått från det befintliga webbhotellet.

 4. Vi rekommenderar att du dessutom skapar en CNAME-post för att vara riktigt säker på att kunderna hittar till webbplatsen, oavsett om de skriver in www eller inte tillsammans med domännamnet. Följ de här stegen för att lägga till CNAME-posten i Office 365 i Office 365.

  Om alternativet att skapa en A-post eller CNAME-post inte är tillgängligt går du till Det går inte att uppdatera A-posten eller CNAME-posten?.

 5. Slutför det sista steget i domäninstallationsguiden för att ändra namnserverposterna så att de pekar på Office 365-namnservrarna.

Nu när du har konfigurerat både e-postkontona och omdirigeringen av webbplatsen kan du uppdatera domänens namnserverposter, så att de pekar på Office 365. I och med att du konfigurerat e-postadresserna och A-posten först, så som beskrivs ovan, kommer du och andra personer i organisationen att ha e-postkonton som använder domänadressen, och webbplatsen kommer att vara fortsatt tillgänglig på det befintliga webbhotellet när du ändrar namnserverposterna.

Obs!   När du ändrar domänens namnserverposter på det sätt som vi beskrivit här betyder det att du ändrar destinationen för domäntjänsterna, till exempel för e-posten, så att de pekar på Office 365. Och kom ihåg en sak – om du redan använder domänen för e-post utanför Office 365 måste du se till att skapa e-postadresser med domänen i Office 365 för användarna (till exempel ben@contoso.com), så att de inte går miste om några e-postmeddelanden när du uppdaterar namnserverposterna så att de pekar på Office 365.

Slutför installationsguiden: Ändra namnserverposterna
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till sidan Hantera domäner.

 3. Välj Slutför installationen på sidan Hantera domäner för den domän som du håller på att konfigurera.

 4. Följ stegen för att uppdatera namnserverposterna så att de pekar på Office 365-namnservrarna.

När du har uppdaterat namnserverposterna kommer e-posten att dirigeras om till Office 365, men trafiken till den webbplatsadress som använder domänen kommer fortsätta att gå till det befintliga webbhotellet.

Överst på sidan

Vill du ha mer hjälp?

Get help from the Office 365 community forums Admins: Sign in and create a service request Admins: Call Support

Gäller för: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk