Begränsa eller tillåta formateringsändringar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du distribuerar ett dokument till andra användare för redigering och du inte vill att de ska ändra dokumentets utseende kan du begränsa tillgången till alla eller vissa teman och formatmallar som annars kan användas eller ändras. Du kan också tillåta granskare att ändra vissa teman eller formatmallar.

Vad vill du göra?

Begränsa formatering

Tillåta formatering

Begränsa formatering

Som standard är alla formatmallar tillgängliga och kan ändras av andra användare. Du kan begränsa möjligheten att ändra formateringen eller formatmallar i alla eller delar av ditt dokument.

 1. Klicka på dialogruteikonen Format i gruppen Format på fliken Start.

  dialogruteikon för stilar

 2. Klicka på Hantera formatmallar Bild av knapp i åtgärdsfönstret Formatmallar och sedan på fliken Begränsa.

 3. I listan Sorteringsordning väljer du den sorteringsordning som du vill använda för formatmallarna.

 4. Klicka på de formatmallar som du vill begränsa tillgången till eller välj grupper av formatmallar genom att klicka på något av följande alternativ.

  • Markera synliga      Klicka på det här alternativet om du vill markera de formatmallar som visas som standard i listan rekommenderade. Om du vill visa listan med rekommenderade formatmallar klickar du på fliken rekommenderar.

   Tips: Om du vill lägga till formatmallar i den här listan markerar du de formatmallar som du vill lägga till på fliken Rekommendera och klickar sedan på Visa .

  • Klicka på inbyggd      Klicka på det här alternativet om du vill markera alla format som ingår i Microsoft Word men inte eventuella anpassade format som du har skapat.

  • Markera alla      Klicka på det här alternativet om du vill välja alla formatmallar som ingår i Word och alla egna formatmallar som du har skapat.

 5. Markera kryssrutorna bredvid ett eller flera av följande alternativ:

  • Endast tillåtna formatmallar får användas      Välj det här alternativet om du vill tillåta granskare att ändra formatering genom att använda tillåtna formatmallar. Granskare kan inte formatera text direkt eller använda formatmallar som inte är tillåtna.

  • Tillåt att AutoFormat åsidosätta formatering      Markera det här alternativet om du vill tillåta granskare att använda begränsade format när du automatiskt formaterar text, till exempel hyperlänkar eller Automatiska punktlistor. Till exempel om du markerar den här kryssrutan kommer att formateras automatiskt hyperlänkar, även om formatmallen för hyperlänkar är låst.

   Obs!: Det här alternativet är endast tillgängligt om Endast tillåtna formatmallar får användas är markerat.

  • Förhindra byte av tema eller schema      Välj det här alternativet om du vill förhindra granskare att ändra de teman som används i dokumentet.

  • Förhindra snabbyte av format      Välj det här alternativet om du vill förhindra granskare att ändra den aktuella uppsättningen av formatmallar.

   Obs!: I Word 2016, Word 2013, Outlook 2016 och Outlook 2013, är det här alternativet betecknat Block byter till ett annat format.

 6. Klicka på Begränsa.

  En låsikon Ikonen Lås formatmallar visas bredvid alla formatmallar som är begränsade.

 7. Klicka på OK.

 8. Du kan få frågan att skapa ett lösenord (valfritt). Du kan tilldela dokumentet ett lösenord, så att bara de personer som känner till lösenordet kan ta bort begränsningen. Det gör du genom att ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

Överst på sidan

Tillåta formatering

När du har begränsat tillgången till vissa formatmallar kan du ta bort begränsningen så att andra personer kan använda dem i ditt dokument.

 1. Klicka på dialogruteikonen Format i gruppen Format på fliken Start.

  dialogruteikon för stilar

 2. Klicka på Hantera formatmallar Bild av knapp i åtgärdsfönstret Formatmallar och sedan på fliken Begränsa.

 3. I dialogrutan Hantera formatmallar väljer du den sorteringsordning som du vill använda för formatmallarna.

 4. Klicka på de formatmallar som du vill tillåta eller välj grupper av formatmallar genom att klicka på något av följande alternativ.

  • Markera synliga      Klicka på det här alternativet om du vill markera formatmallar som visas som standard i listan rekommenderade. Klicka på fliken rekommenderar om du vill visa listan med rekommenderade formatmallar.

   Tips: Om du vill lägga till formatmallar i den här listan markerar du de formatmallar som du vill lägga till på fliken Rekommendera och klickar sedan på Visa.

  • Klicka på inbyggd      Klicka på det här alternativet om du vill markera alla format som ingår i Microsoft Word men inte eventuella anpassade format som du har skapat.

  • Markera alla      Klicka på det här alternativet om du vill välja alla formatmallar som ingår i Word och alla egna formatmallar som du har skapat.

 5. Klicka på Tillåt.

 6. Om begränsningen av formatmallarna är lösenordsskyddad anger du lösenordet för att låsa upp formatmallarna.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×