Begränsa eller tillåta formateringsändringar

När du distribuerar ett dokument till andra användare för redigering och du inte vill att de ska ändra dokumentets utseende, kan du begränsa åtkomsten till alla eller vissa teman och formatmallar som annars kan användas eller ändras. Du kan också tillåta granskare att ändra vissa teman eller formatmallar.

Vad vill du göra?

Begränsa formatering

Tillåta formatering

Begränsa formatering

Som standard är alla formatmallar tillgängliga och kan ändras av andra användare. Du kan begränsa möjligheten att ändra formateringen och formatmallarna i hela eller delar av ditt dokument.

 1. Klicka på dialogruteikonen Format i gruppen Format på fliken Start.

  dialogruteikon för stilar

 2. Klicka på Hantera formatmallar Bild av knapp i åtgärdsfönstret Formatmallar och sedan på fliken Begränsa.

 3. I listan Sorteringsordning väljer du den sorteringsordning som du vill använda för formatmallarna.

 4. Klicka på de formatmallar som du vill begränsa tillgången till eller välj grupper av formatmallar genom att klicka på något av följande alternativ.

  • Ange synlig      Klicka på det här alternativet om du vill välja de formatmallar som visas som standard i den rekommenderade listan. Om du vill visa listan över rekommenderade formatmallar klickar du på fliken Rekommendera.

   Tips  Om du vill lägga till formatmallar i den här listan markerar du de formatmallar som du vill lägga till på fliken Rekommendera och klickar sedan på Visa .

  • Ange inbyggd      Klicka på det här alternativet om du vill välja alla formatmallar som ingår i Microsoft Word men inga egna formatmallar som du har skapat.

  • Markera allt      Klicka på det här alternativet om du vill välja alla formatmallar som ingår i Word och alla egna formatmallar som du har skapat.

 5. Markera kryssrutorna bredvid ett eller flera av följande alternativ:

  • Endast tillåtna formatmallar får användas      Välj det här alternativet om du vill tillåta att granskare ändrar formatering genom att använda tillåtna formatmallar. Granskare kan inte formatera text direkt eller använda formatmallar som inte är tillåtna.

  • Tillåt att Autoformat åsidosätter formatering      Välj det här alternativet om du vill att formatmallar som annars är begränsade ska tillåtas vid automatisk textformatering, till exempel för hyperlänkar och automatiska punktlistor. Om du markerar den här kryssrutan kommer hyperlänkar att formateras automatiskt i Word även om formatmallen för hyperlänkar är låst.

   Obs!  Det här alternativet är endast tillgängligt om Endast tillåtna formatmallar får användas är markerat.

  • Förhindra byte av tema eller schema      Välj det här alternativet om du vill förhindra att granskare ändrar de teman som används i dokumentet.

  • Förhindra snabbyte av format      Välj det här alternativet om du vill förhindra att granskare ändrar den aktuella uppsättningen av formatmallar.

 6. Klicka på Begränsa.

  En låsikon Ikonen Lås formatmallar visas bredvid alla formatmallar som är begränsade.

 7. Klicka på OK.

 8. Du kan bli ombedd att skapa ett lösenord (valfritt). Du kan tilldela dokumentet ett lösenord, så att bara de personer som känner till lösenordet kan ta bort begränsningen. Det gör du genom att ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

Överst på sidan

Tillåta formatering

När du har begränsat tillgången till vissa formatmallar kan du ta bort begränsningen så att andra personer kan använda dem i ditt dokument.

 1. Klicka på dialogruteikonen Format i gruppen Format på fliken Start.

  dialogruteikon för stilar

 2. Klicka på Hantera formatmallar Bild av knapp i åtgärdsfönstret Formatmallar och sedan på fliken Begränsa.

 3. I dialogrutan Hantera formatmallar väljer du den sorteringsordning som du vill använda för formatmallarna.

 4. Klicka på de formatmallar som du vill tillåta eller välj grupper av formatmallar genom att klicka på något av följande alternativ.

 • Ange synlig      Klicka på det här alternativet om du vill välja de formatmallar som visas som standard i den rekommenderade listan. Om du vill visa listan över rekommenderade formatmallar klickar du på fliken Rekommendera.

  Tips  Om du vill lägga till formatmallar i den här listan markerar du de formatmallar som du vill lägga till på fliken Rekommendera och klickar sedan på Visa.

 • Ange inbyggd      Klicka på det här alternativet om du vill välja alla formatmallar som ingår i Microsoft Word men inga egna formatmallar som du har skapat.

 • Markera allt      Klicka på det här alternativet om du vill välja alla formatmallar som ingår i Word och alla egna formatmallar som du har skapat.

 • Klicka på Tillåt.

 • Om begränsningen av formatmallarna är lösenordsskyddad anger du lösenordet för att låsa upp formatmallarna.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk