Begränsa sökvillkoren för att förbättra dina sökningar i Outlook

Begränsa sökvillkoren för att förbättra dina sökningar i Outlook

I följande tabell visas exempel på sökningar som kan vara användbara. Sökningens frågesyntax, tillgänglig när Snabbsökning-funktionen är aktiverad, följer den här grundläggande formen: sökord:ditt sökvillkorsvärde.

Exempel: från:johan

Du kan även använda de logiska operatorerna OCH, ICKE, ELLER, <, >, = och så vidare för att begränsa resultaten och de noteras i tabellen. Logiska operatorer måste skrivas med versaler.

Obs!:  Sökningens frågesyntax skapas automatiskt och visas i rutan Snabbsökning när du använder frågeverktyget som beskrivs i föregående avsnitt.

Skriv så här

Om du vill hitta det här

johan

Objekt som innehåller johan, JOHAN, JoHan eller någon annan kombination av versaler och gemener. Snabbsökning är inte skiftlägeskänsligt.

johan svensson

Objekt som innehåller både johan och svensson men inte nödvändigtvis i den ordningen.

johan OCH svensson

Objekt som innehåller både johan och svensson men inte nödvändigtvis i den ordningen. Observera att logiska operatorer som OCH, ICKE och ELLER måste skrivas med versaler.

johan ICKE svensson

Objekt som innehåller johan men inte svensson.

johan ELLER svensson

Objekt som innehåller johan, svensson eller både och.

"johan svensson"

Objekt som innehåller den exakta frasen johan svensson. Observera användningen av citattecken så att sökresultatet matchar den exakta frasen inom citattecknen.

från:"johan svensson"

Objekt som skickats från johan svensson. Observera användningen av citattecken så att sökresultatet matchar den exakta frasen inom citattecknen.

från:"johan svensson" om:"statusrapport"

Objekt som skickats från johan svensson där statusrapport visas på ämnesraden, i meddelandetexten och i bifogat innehåll. Observera användningen av citattecken så att sökresultatet matchar den exakta frasen inom citattecknen.

harbifogadefiler:ja

Objekt som har bifogade filer. Du kan också använda harbilaga:sant för att få samma resultat.

bifogadefiler:presentation.pptx

Objekt som har bifogade filer med namnet presentation.pptx eller om bilagan innehåller presentation.pptx.

ämne:"johan svensson"

Objekt vars ämne innehåller frasen johan svensson.

ämne:johan svensson

Objekt med johan på ämnesraden och med svensson någon annanstans i dokumentet.

kopia:"johan svensson"

Objekt där visningsnamnet johan svensson finns på raden Kopia.

kopia:johansvensson@contoso.com

Objekt där e-postadressen johansvensson@contoso.com finns på raden Kopia.

hemlig kopia:johan

Objekt där johan finns på raden Hemlig kopia.

meddelandestorlek:<10 KB

Objekt vars storlek är mindre än 10 kilobyte. Observera användningen av jämförelseoperatorn "mindre än" (<).

meddelandestorlek:>5 MB

Objekt vars storlek är större än 5 megabyte. Observera användningen av jämförelseoperatorn "större än" (>).

mottaget:=2006-01-01

Objekt som kom 2006-01-01. Observera användningen av jämförelseoperatorn "lika med" (=).

mottaget: igår

Objekt som kom igår. Snabbsökning känner även igen följande datumvärden:

  • Relativa datum:    Exempel: idag, imorgon och igår

  • Sammansatta relativa datum:    Exempel: den här veckan, nästa månad, förra veckan, senaste månaden och nästa år

  • Dagar:     söndag, måndag ... lördag

  • Månader:    januari, februari ... december

mottaget:förra veckan

Objekt som kom förra veckan. Observera att om du kör den här frågan igen en månad senare får du ett annat resultat eftersom det är en tidsrelativ fråga.

klart:förra veckan

Objekt som har flaggats för uppföljning av ett förfallodatum.

meddelandestorlek:mycketsmå

Objekt vars storlek är mindre än 10 kilobyte

meddelandestorlek:små

Objekt vars storlek är mellan 10 och 25 kilobyte

meddelandestorlek:medelstora

Objekt vars storlek är mellan 25 och 100 kilobyte

meddelandestorlek:stora

Objekt vars storlek är mellan 100 och 500 kilobyte

meddelandestorlek:mycketstora

Objekt vars storlek är mellan 500 kilobyte och 1 megabyte

uppföljningslagga:följ upp

Objekt som har flaggats för uppföljning.

meddelandestorlek:extermtstora

Objekt vars storlek är större än 5 megabyte

harflagga:sant

Objekt som har flaggats för uppföljning.

från:johan (mottaget:05-07-01 ELLER mottaget:05-08-01)

Objekt från johan som kom 05-07-01 eller 05-08-01. Observera användningen av parenteser för att gruppera datumen.

mottaget:>=06-01-10 OCH mottaget:<=06-05-10

Objekt som kom mellan 06-01-10 och 06-05-10.

mottaget:>06-01-10 OCH mottaget:<06-05-10

Objekt som kom efter 06-01-10 men före 06-05-10.

skickat:igår

Objekt du skickade igår.

till:johan

Objekt du har skickat till johan när du söker i mappen Skickade objekt.

läst:nej

Objekt som inte har lästs. Du kan även använda läst:falskt och få samma resultat.

ämne:status mottaget:maj

Objekt som har tagits emot från någon under maj (vilket år som helst) där ämnet innehåller status.

startdatum:nästa vecka ämne:status

Kalenderobjekt nästa vecka där ämnet innehåller status.

är:återkommande

Kalenderobjekt som är återkommande.

organisatör:johan

Kalenderobjekt där johan är organisatören.

kategori: företag

Objekt som kategoriseras som jobb.

förnamn:johan

Kontakter som innehåller johan i fältet Förnamn.

efternamn:svensson

Kontakter som innehåller svensson i fältet Efternamn.

smeknamn:johan

Kontakter som innehåller johan i fältet Smeknamn.

tjänstetitel:läkare

Kontakter som innehåller läkare i fältet Befattning.

personsökare:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Personsökare.

telefonarbete:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Telefon, arbete.

hemtelefon:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Telefon, hem.

mobiltelefon:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Mobiltelefon.

biltelefon:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Biltelefon.

faxföretag:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Fax, arbete.

faxhem:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Fax, hem.

adressarbete:(Storgatan 1, 12345 Storstad)

Kontakter som innehåller Storgatan 1, 12345 Storstad i fältet Adress, arbete. Observera användningen av parenteser som omger adressen.

adresshem:(Storgatan 1, 12345 Storstad)

Kontakter som innehåller Storgatan 1, 12345 Storstad i fältet Adress, hem. Observera användningen av parenteser som omger adressen.

arbeteort:storstad

Kontakter som innehåller storstad i fältet Ort, arbete.

arbetepostnummer:12345

Kontakter som innehåller 12345 i fältet Postadress, arbete.

gata:(Storgatan 1)

Kontakter som innehåller Storgatan 1 i fältet Arbetsadress, gata. Observera användningen av parenteser som omger adressen.

hemgata:(Storgatan 1)

Kontakter som innehåller Storgatan 1 i fältet Hemadress, gata. Observera användningen av parenteser som omger adressen.

födelsedag:1960-04-06

Kontakter som innehåller 1960-04-06 i fältet Födelsedag.

webbsida:www.contoso.com

Kontakter som innehåller URL-adressen www.contoso.com i fältet Webbadress.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×