Begära behörigheter för appinstallation

Begära behörigheter för appinstallation

Appar är små, lättanvända webbprogram som lägger till funktionalitet till SharePoint-webbplatser. De erbjuder obegränsade möjligheter att anpassa dina webbplatser på sätt som är specifika för din organisation. Du kan till exempel lägga till appar som utför allmänna uppgifter som tidsrapportering och reseräkningar, appar som gör det enkelt för kunderna att kontakta dig eller produktivitetsappar som hjälper dig att upprätta dataanslutningar och utveckla rapporter för dina intressenter.

Vissa appar ingår i SharePoint, andra kanske utvecklas av din organisation och ytterligare andra skapas av tredjepartsutvecklare och finns att köpa i SharePoint Store.

Endast användare som har lämplig behörighetsnivå kan lägga till appar på en webbplats. Fullständig behörighet (eller medlemskap i webbplatsägargruppen) är vanligtvis minimikrav. Men vissa appar kräver åtkomst till datakällor eller webbtjänster för att kunna läsa data som krävs för appen. Den här typen av app har behörigheter som associeras med den. När appen kräver behörighet på organisationsnivå behöver frågeställaren godkännande från en Office 365-administratör för att fortsätta installationen. Godkännandeprocessen omfattar ett arbetsflöde, som kallas flöde för behörighetsbegäran, vilket säkerställer att begäranden om installation dirigeras till rätt person.

Den här artikeln är avsedd för globala administratörer och SharePoint-administratörer på organisationsnivå som tar emot begäranden om appinstallationer.

Så här fungerar flödet för behörighetsbegäran

När en användare hämtar en app som kräver administratörsbehörighet för att installeras, visas länken Begär godkännande på sidan med appinformation.

Skärmbild av sidan med programdetaljer, med länken Begär godkännande markerad

När användaren klickar på länken visas dialogrutan Programbegäran där en justering av begäran kan anges.

Skärmbild av appens dialogruta för snabbmeddelandeförfrågan

När användaren klickar på Begäran skickas ett automatiskt e-postmeddelande till alla som är administratörer för webbplatssamlingen för programkatalogen.

Obs!: Ibland, beroende på inställningarna för Office Store, kan dialogrutan Programbegäran innehålla en plats där användare kan ange antal licenser som krävs tillsammans med justeringen. Mer information finns i Konfigurera inställningar för SharePoint Store.

Godkänna eller avvisa begäranden

 1. I det automatiskt genererade e-postmeddelandet som du får för begäran klickar du på Du kan nu godkänna eller avvisa begäran här.

 2. På skärmen Godkänn eller avvisa programbegäran i rutan Kommentarer anger du relevant information om ditt beslut.

 3. Välj antingen:

  • Godkänn för att godkänna begäran och skicka ett automatiskt genererat e-postmeddelande till avsändaren.

  • Avvisa för att avvisa begäran och skicka ett automatiskt genererat e-postmeddelande till avsändaren.

   Skärmbild av dialogrutan Godkänn eller Avvisa programbegäran

I programkatalogen lagrar och hanterar du alla appar i organisationen. Där finns också en lista över alla väntande begäranden om appinstallation.

Visa alla begäranden

 1. Bläddra till programkatalogen. (I administrationscentrat för SharePoint väljer du appar i den vänstra rutan och klickar sedan på länken Programkatalog.)

 2. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar > Webbplatsinställningar > Administration av webbplatssamling > Hantera programbegäran.

 3. I navigeringsfältet till vänster väljer du Programbegäranden.

  Skärmbild som visar länken Programbegäran
 4. Klicka på rubriken för varje väntande begäran för att granska den. När begäran har godkänts eller nekats, tas den bort från vyn. Om du ändrar dig om att tillåta att ett eller flera program läggs till på dina webbplatser kan du återkalla godkännandet av begäran. Om du vill återkalla godkännandet av en begäran, väljer du begäran och klickar på Ta bort godkännanden.

Delegera behörighet för godkännande

Om du är en global administratör eller SharePoint-administratör kan du delegera behörigheten för godkännande av appar som ett sätt att sprida ut godkännandeåtgärder eller att minska flaskhalsar för godkännanden. Kom ihåg att appar lagras och hanteras i programkatalogen och programkatalogen är en webbplatssamling. För att ge vissa användare behörighet att godkänna appar, lägger du till dem i webbplatssamlingens administratörsgrupp i programkatalogen.

Varning!: När du gör användarna till administratörer av webbplatssamlingar i programkatalogen för webbplatssamlingen, ger du dem rätt att godkänna installationer av appar som har påverkan på hela organisationen. Överväg noga det här beslutet.

Lägga till administratörer av webbplatssamlingar i programkatalogen

 1. Bläddra till programkatalogen. (I administrationscentrat för SharePoint väljer du appar i den vänstra rutan och klickar sedan på länken Programkatalog.)

 2. Markera Inställningar Knappen Office 365-inställningar > Webbplatsinställningar > Användare och behörigheter > Administratörer för webbplatssamlingar.

 3. Skriv namnet på gruppen eller de personer som du vill lägga till som administratörer för webbplatssamlingar.

 4. Välj OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×