Bakåtkompilera kod i Modellutforskarens trädvy

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office Visio kodstrukturer bakåtkompilerat på olika nivåer i trädvyn i UML-modellutforskaren. Överst finns nivån UML-System som innehåller efterföljande nivåer för modeller, delsystem, paket och klasser som uttryckligen har omvänd utformad. Alla element som representeras av dessa ikoner och mappar kan ändras.

Dessutom finns en standarduppsättning paket som innehåller datatyper för C#, C++, IDL och Visual Basic. Dessa mappar kan inte namnändras.

UML-system

"En blå, röd och grön trekantig ikon överst i Modellutforskaren, som representerar UML-systemet"

UML-systemet är en behållare för de UML-modeller som du utvecklar. I trädvyn representeras systemet med en unik ikon med standardnamnet UML-system.

Modell

Grön mappikon med text: Statisk modell

Under ikonen UML-system finns nivån UML-modell som representeras av en grön mappikon. En lösning i Visual Studio bakåtkompileras vid modellnivån som Statisk modell.

Du kan lägga till och ta bort modell i ett UML-system. En modell måste dock finns kvar.

Övre paket

Gul mappikon med text: Övre paket

Namnutrymmen i Visual Studio bakåtkompileras som paket. De globala namnutrymmena blir globala paket med standardnamnet Översta paket.

Det översta paketet representeras av den gula mappikonen som används för alla paketmappar i trädvyn.

Undersystem

Röd mapp som representerar en UML-undersystemmapp som heter BLL.

Projekt i Visual Studio är bakåtkompilerat som UML-delsystem. Kapslade projekt bakåtkompileras som nästlade delsystem. Ett delsystem kan innehålla en hel modell inom ett system.

Ett bakåtkompilerat delsystem namnges för det projekt det representerar och visas i trädvyn som en röd mappikon. Till exempel är BLL namnet på det bakåtkompilerade projektet i exemplet FMStocks7.

Du kan lägga till ett delsystem i en UML-modell med formen Delsystem från UML-stencilen Diagram för statisk struktur.

Formikon för UML-undersystem

Kapslade paket

"2-tums gula mappikoner och BLL kapslat under FMStocks7"

Du kan ha flera nivåer med nästlade paket i en UML-modell. Varje nästlat paket representeras av en gul mappikon i trädvyn, med namnet på det paket det representerar. Mappikonen för paketet BLL t ex är nästlat under mappikonen för paketet FMStocks7.

Du kan lägga till ett paket i en UML-modell med formen Paket från stencilen UML-statisk struktur.

Formikon för UML-paket

Kurser

"Vit kvadrat-ikon i Model Explorer som representerar klassen Konto"

Användardefinierade klasser i källkoden bakåtkompileras som klasser som innehåller attribut, funktioner och egenskaper. Bakåtkompilerat klasser representeras i trädvyn med ikoner som namngetts för klassdefinitioner. Klasser visas i trädvyn beroende på om de har definierats.

Du kan lägga till en klass i en UML-modell med formen Klass från stencilen UML-statisk struktur.

Figurikonen UML-klass

Obs!: Klasser vars referenser inte kan åtgärdas bakåtkompileras som klasser under paketet Externa klasser. Detta inträffar om en lösning eller ett projekt inte byggs före bakåtkompileringen.

Exempel på en bakåtkompilerat lösning

"FM Stocks-Visual Studio-projekt, bakåtkompilerat i UML Model Explorer, med system-, modell-, paket- och klassnivåer"

Bildtext 1 Systemikon som representerar UML-System 1. Ett system är ett program eller en process som kan vara utformat.

Bild av knapp Mappikon som representerar UML-modellen Statisk modell. En modell är en uttag av ett system.

Bildtext 3 Mappikon som representerar UML- Paket för överst. Ett paket är en gruppering av modellelement. Paket som skapats genom att dra formen paket till ritningssidan visas även i Modellutforskaren.

Steg 4 Undersystemet ikon som representerar den UML-delsystemet BLL, ett projekt i Visual Studio. Delsystem som har skapats genom att dra formen delsystem till ritningssidan visas även i Modellutforskaren.

Bildtext 5 Mappikon som representerar UML kapslade paket FM Stocks, ett namnområde i ett projekt i Visual Studio.

Bildtext 6 Statisk struktur ikon som representerar modelldiagrammet Statiska Structure1. Dubbelklicka på den här ikonen visas ritningssidan för motsvarande modelldiagrammet.

bildtext 7 Ikon som representerar klasselementet konto. Klasser som skapats genom att dra klass-form till ritningssidan visas även i Modellutforskaren.

bildtext 8 Ikon som representerar attributet Standardbalans. Om du drar en attributikon för till den blå triangeln läggs en klass-form som innehåller attributet till sidan.

bildtext 9 Ikon som representerar åtgärden Lägg till. Om du drar en ikon för åtgärden till ritningssidan läggs formen klass som innehåller åtgärden till sidan.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×