Bakåtkompilera en befintlig databas till en databasmodell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med guiden Bakåtkompilering i Microsoft Visio Professional och Premium-versioner, kan du skapa en databasmodell från en befintlig databas eller en Microsoft Excel-arbetsbok. Databasmodeller visa grafiskt strukturen i en databas så att du kan se hur databaselement, till exempel tabeller och vyer, relaterar till varandra utan att visa den faktiska data. Det här kan effektivisera skapar en ny databas eller förstå strukturen i en befintlig lista.

I den här artikeln

Gå igenom guiden Bakåtkompilering extraherar

Förbered dig för att starta guiden

Bakåtkompilera en befintlig databas

Kontrollera vad som extraheras med guiden Bakåtkompilering

Definition schemainformationen som guiden kan extrahera beror på en kombination av saker, till exempel funktionerna i databasen management system (DBMS) och ODBC-drivrutin. Guiden visar alla element det kan extrahera och kan du välja vilka som du vill använda. Du kan till exempel vara intressanta endast 5 av 10 tabeller och vyer som 2 av 4.

När du kör guiden kan du välja att ritningen ska skapas automatiskt. Bakåtkompileringselementen visas fortfarande i fönstret Tabeller och vyer. Om du väljer att inte skapa ritningen automatiskt kan du dra elementen från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan för att skapa databasmodellen manuellt.

Du kan extrahera följande (under förutsättning att elementen är tillgängliga i måldatabashanteringssystemet):

 • Tabeller

 • Vyer

 • Primärnycklar

 • Externa nycklar

 • Index

 • Utlösare (inklusive kod)

 • Kontrollsatsdelar (inklusive kod)

 • Lagrade procedurer (inklusive kod)

Överst på sidan

Föreberedelser före guiden

Om du är omvänd måste utveckling en Excel-arbetsbok innan du startar guiden du öppna arbetsboken och namnge den grupp (eller det cellområde) med celler som innehåller kolumnrubrikerna. Om du vill använda mer än ett kalkylblad bara namnge cellgrupp kolumn i varje kalkylblad. Dessa områden behandlas som tabeller i guiden. Mer information om hur du namnger ett cellområde finns i Hjälp om Microsoft Office Excel.

För bästa möjliga resultat bör du konfigurera standarddrivrutinen till den måldatabas som du vill bakåtkompilera innan du kör guiden Bakåtkompilering. Detta steg gör att de inbyggda datatyperna mappas korrekt och att all kod som extraheras av guiden visas som den ska i kodfönstret.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Nytt, klicka på programvara och databaser och dubbelklicka på Databasmodelldiagram.

 2. Drivrutiner till databasen på fliken databas i gruppen Hantera.

 3. Välj Visio-drivrutin för ett DBMS på fliken drivrutiner. Om du utformar en Access-databas kan du välja Microsoft Access.

  Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du den allmänna ODBC-drivrutinen.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. På fliken ODBC-drivrutiner markerar du kryssrutan för firmanamnet-drivrutin för din DBMA. Om du utformar en Access-databas istället du väljer kryssrutan Microsoft Access Driver (*.mdb).

 6. Klicka på OK i respektive dialogruta.

En 32-bitars ODBC-drivrutin från en extern leverantör måste vara från en ODBC Data Access Pack-version senare än 2.0 och minst vara kompatibelt med ODBC Level 1. En OLE-databasleverantör från en extern leverantör måste vara kompatibelt med version 1.0 av OLE DB eller senare.

Överst på sidan

Bakåtkompilera en befintlig databas

 1. Klicka på Bakåtkompilera i databasmodelldiagram, på fliken databas.

 2. Gör följande i den första dialogrutan som visas i guiden Bakåtkompilering:

  1. Välj Microsoft Visio databasdrivrutin för din databas management system (DBMS). Om du inte redan har associerat drivrutin för Visio-databaser med en viss ODBC-datakälla klickar du på Inställningar om du vill göra det nu.

   Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du den allmänna ODBC-drivrutinen.

  2. Välj datakällan för den databas du uppdaterar. Om du inte redan har skapat en datakälla för den befintliga databasen gör du det nu genom att klicka på Ny.

   När du skapar en ny källa läggs namnet på den till i listan Datakällor.

  3. När du är nöjd med inställningarna klickar du på Nästa.

  4. Följ anvisningarna i eventuella drivrutinsspecifika dialogrutor. Ange exempelvis ett användarnamn och lösenord i dialogrutan Anslut datakälla och klicka sedan på OK. Om datakällan inte är lösenordsskyddad klickar du bara på OK.

 3. Markera kryssrutorna för de typer av information som du vill extrahera och klicka sedan på Nästa.

  Vissa objekt kan vara nedtonade eftersom alla datorer inte stöder alla typer av element som guiden kan extrahera.

 4. Markera kryssrutorna för de tabeller och eventuella vyer som du vill extrahera, eller klicka på Markera alla om du vill extrahera alla, och klicka sedan på Nästa.

  Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad och ingenting visas i den här listan beror det förmodligen på att du måste namnge cellområdet som innehåller kolumnrubrikerna i kalkylbladet.

 5. Om du markerade kryssrutan Lagrade procedurer i steg 5, markerar du de procedurer som du vill extrahera, eller klickar på Markera alla om du vill extrahera alla procedurer, och klickar sedan på Nästa.

 6. Ange om du vill att de bakåtkompilerade objekten automatiskt ska läggas till på den aktuella sidan.

  Du kan ange att ritningen ska skapas automatiskt. Bakåtkompileringselementen visas fortfarande i fönstret Tabeller och vyer. Om du väljer att inte skapa ritningen automatiskt kan du dra elementen från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan för att skapa databasmodellen manuellt.

 7. Granska de valda alternativen så att du är säker på att du extraherar den information du behöver, och klicka sedan på Slutför.

Om du använder allmän ODBC-drivrutin kan du få ett felmeddelande som anger att omvänd bakåtkompilerat information kan vara ofullständig. I de flesta fall inte detta problem – bara klicka på OK och fortsätta med guiden.

Den valda informationen extraheras och information om extraheringsprocessen visas i rutan Utdata.

Överst på sidan

I den här artikeln

Gå igenom guiden Bakåtkompilering extraherar

Förbered dig för att starta guiden

Bakåtkompilera en befintlig databas

Det går inte att hitta databasen modellering funktioner?

Förmodligen innehåller din version av Microsoft Office Visio inte de funktioner som du letar efter. Om du vill kontrollera vilken utgåva av Visio du har, klickar du på Om Microsoft Office VisioHjälp-menyn. Namnet på versionen visas överst i dialogrutan.

 • Microsoft Office Visio Standard inkluderar inte mallen Databasmodelldiagram.

 • Microsoft Office Visio Professional stöder bakåtkompileringsfunktionerna för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. användningen av en befintlig databas för att skapa en modell i Visio) men stöder inte framåtkompilering (d.v.s. användningen av en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

 • Visio for Enterprise Architects innehåller samtliga databasmodelleringsfunktioner, och stöder både bakåt- och framåtkompilering. Visio for Enterprise Architects ingår i MSDN Premium Subscription, som levereras med rollbaserade utgåvor av Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Kontrollera vad som extraheras med guiden Bakåtkompilering

Vilken schemadefinitionsinformation som kan extraheras av guiden beror på en kombination av flera faktorer, t.ex. databashanteringssystemet och ODBC-drivrutinen. En lista med alla element som kan extraheras visas i guiden och du väljer själv vilka som ska extraheras. Du kanske exempelvis bara vill extrahera 5 av 10 tabeller och 2 av 4 vyer.

När du kör guiden kan du välja att ritningen ska skapas automatiskt. Bakåtkompileringselementen visas fortfarande i fönstret Tabeller och vyer. Om du väljer att inte skapa ritningen automatiskt kan du dra elementen från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan för att skapa databasmodellen manuellt.

Du kan extrahera följande (under förutsättning att elementen är tillgängliga i måldatabashanteringssystemet):

 • Tabeller

 • Vyer

 • Primärnycklar

 • Externa nycklar

 • Index

 • Utlösare (inklusive kod)

 • Kontrollsatsdelar (inklusive kod)

 • Lagrade procedurer (inklusive kod)

Överst på sidan

Föreberedelser före guiden

Om du bakåtkompilerar en Microsoft Office Excel-arbetsbok måste du öppna arbetsboken och namnge gruppen (eller området) med celler som innehåller kolumnrubrikerna innan du startar guiden. Om du vill använda mer än ett kalkylblad namnger du bara gruppen med kolumnceller i varje kalkylblad. Områdena behandlas som tabeller i guiden. Mer information om hur du namnger ett cellområde finns i avsnittet Definiera namngivna cellreferenser eller cellområden i Microsoft Office Excel-hjälpen.

För bästa möjliga resultat bör du konfigurera standarddrivrutinen till den måldatabas som du vill bakåtkompilera innan du kör guiden Bakåtkompilering. Detta steg gör att de inbyggda datatyperna mappas korrekt och att all kod som extraheras av guiden visas som den ska i kodfönstret.

 1. Klicka på Databas-menyn, peka på Alternativ och klicka sedan på Drivrutiner.

 2. Välj Visio-drivrutinen för ditt databashanteringssystem på fliken Drivrutiner. Om du exempelvis skapar en Access-databas väljer du Microsoft Access.

  Obs!: Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du den allmänna ODBC-drivrutinen.

 3. Klicka på Inställningar.

 4. Markera kryssrutan för drivrutinen för ditt databashanteringssystem på fliken ODBC-drivrutiner. Om du exempelvis skapar en Access-databas markerar du kryssrutan Microsoft Access Driver (*.mdb).

 5. Klicka på OK i respektive dialogruta.

Obs!: En 32-bitars ODBC-drivrutin från en extern leverantör måste vara från en ODBC Data Access Pack-version senare än 2.0 och minst vara kompatibelt med ODBC Level 1. En OLE-databasleverantör från en extern leverantör måste vara kompatibelt med version 1.0 av OLE DB eller senare.

Överst på sidan

Bakåtkompilera en befintlig databas

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Programvara och databas och klicka på Databasmodelldiagram.

 2. Klicka på BakåtkompileringDatabas-menyn.

 3. Gör följande i den första dialogrutan som visas i guiden Bakåtkompilering:

  • Välj databasdrivrutinen för Microsoft Office Visio för databashanteringssystemet. Om du inte redan har associerat databasdrivrutinen för Visio med en bestämd ODBC-datakälla klickar du på Konfigurera.

   Obs!: Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad väljer du den allmänna ODBC-drivrutinen.

  • Välj datakällan för den databas du uppdaterar. Om du inte redan har skapat en datakälla för den befintliga databasen gör du det nu genom att klicka på Ny.

   När du skapar en ny källa läggs namnet på den till i listan Datakällor.

  • När du är nöjd med inställningarna klickar du på Nästa.

  • Följ anvisningarna i eventuella drivrutinsspecifika dialogrutor. Ange exempelvis ett användarnamn och lösenord i dialogrutan Anslut datakälla och klicka sedan på OK. Om datakällan inte är lösenordsskyddad klickar du bara på OK.

 4. Markera kryssrutorna för de typer av information som du vill extrahera och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: En del element kanske inte är tillgängliga (nedtonade) eftersom inte alla databashanteringssystem stöder alla typer av element som kan extraheras av guiden.

 5. Markera kryssrutorna för de tabeller och eventuella vyer som du vill extrahera, eller klicka på Markera alla om du vill extrahera alla, och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du bakåtkompilerar ett Excel-kalkylblad och ingenting visas i den här listan beror det förmodligen på att du måste namnge cellområdet som innehåller kolumnrubrikerna i kalkylbladet.

 6. Om du markerade kryssrutan Lagrade procedurer i steg 5, markerar du de procedurer som du vill extrahera, eller klickar på Markera alla om du vill extrahera alla procedurer, och klickar sedan på Nästa.

 7. Ange om du vill att de bakåtkompilerade objekten automatiskt ska läggas till på den aktuella sidan.

  Obs!: Du kan ange att ritningen ska skapas automatiskt. Bakåtkompileringselementen visas fortfarande i fönstret Tabeller och vyer. Om du väljer att inte skapa ritningen automatiskt kan du dra elementen från fönstret Tabeller och vyer till ritningssidan för att skapa databasmodellen manuellt.

 8. Granska de valda alternativen så att du är säker på att du extraherar den information du behöver, och klicka sedan på Slutför.

Obs!: Om du använder den allmänna ODBC-drivrutinen kan det hända att ett felmeddelande visas som anger att bakåtkompileringsinformationen kanske inte är fullständig. I de flesta fall kan du ignorera det här meddelandet och klicka på OK för att fortsätta med guiden.

Den valda informationen extraheras och information om extraheringsprocessen visas i rutan Utdata.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×