BETALNING (funktionen BETALNING)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Beräknar betalningen för ett lån baserat på fasta betalningar och en fast ränta.

Syntax

BETALNING(ränta;perioder;nuvärde;slutvärde;typ)

Se NUVÄRDE för en fullständig beskrivning av argumenten till BETALNING.

Ränta     är räntan för lånet.

Periodantal     är det totala antalet betalningar för lånet.

Nuvärde     är det nuvarande värdet eller det nuvarande värdet av en serie framtida betalningar, även bekant som kapital.

Slutvärde     är det värde eller saldo som önskas när den sista betalningen har gjorts. Om slutvärde utelämnas antas argumentet vara 0 (noll), d.v.s. det framtida värdet av ett lån är 0.

Typ     är värdet 0 eller 1 och anger när betalningen förfaller.

Typ är

Om betalning ska göras

0 eller utelämnat

I slutet av perioden

1

I början av perioden

Kommentarer

  • Betalningen som returneras av BETALNING inkluderar belopp och ränta men inga av de pålagor, innehållna betalningar eller avgifter som ibland är förknippade med lån.

  • Kontrollera att du är konsekvent med enheterna du använder för att ange ränta och antal perioder. Använd 12 %/12 för ränta och 4*12 för perioder om du gör månatliga inbetalningar på ett fyraårigt lån med 12 procents årlig ränta. Använd 12 procent för ränta och 4 för perioder om du gör årsvisa betalningar av samma lån.

  • Multiplicera värdet som BETALNING returnerar med antalet perioder för att få fram den totala summan av betalningarna under lånet.

Exempel 1

I följande exempel:

  • Ränta är den årliga räntesatsen.

  • Perioder är antalet månader med betalningar.

  • Nuvärde är lånebeloppet.

Ränta

Periodantal

Nuvärde

Formel

Beskrivning (resultat)

8 %

10

10000

=BETALNING([Ränta]/12; [Periodantal]; [NUVÄRDE])

Månadsbetalning för ett lån med angivna argument (-1 037,03)

8%

10

10000

=BETALNING([Ränta]/12; [Periodantal]; [NUVÄRDE]; 0; 1)

Månadsbetalning för ett lån med angivna argument, utom att betalningarna förfaller i början av perioden (-1 030,16)

Exempel 2

Du kan använda BETALNING för att bestämma betalningar till andra annuiteter än lån.

I följande exempel:

  • Ränta är årsräntan.

  • Periodantal är de år du planerar att spara.

  • Nuvärde är det belopp som du vill spara ihop till under 18 år.

Räntesatsen delas med tolv för att få en månadsränta. För att få antalet betalningar multipliceras åren med tolv.

Ränta

Periodantal

Nuvärde

Formel

Beskrivning (resultat)

6%

18

50000

=BETALNING([Ränta]/12; [Periodantal]*12; 0; [NUVÄRDE])

Belopp att spara varje månad för att uppnå 50 000 efter 18 år (-129,08)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×