Bästa varaktighet (aktivitetsfält)

Datatyp     varaktighetsfält

Typ     beräknat eller angivet fält

Beskrivning     Fältet Bästa varaktighet innehåller den totala aktiva arbetstid som man kan förvänta sig i bästa fall, det vill säga tiden från den bästa möjliga tidpunkten för start till den bästa möjliga tidpunkten för slutförande. Du kan ange bästa möjliga varaktighet som en del av en PERT-analysberäkning, som baseras på ett viktat medelvärde av förväntade datum och varaktigheter i bästa och sämsta fall. Alternativt kan du ange att värdet ska beräknas automatiskt i Microsoft Office Project. Fältet är bara tillgängligt i tabellen PA_Bästa fall och PA_Bästa Gantt.

Beräkning     Fältet Bästa varaktighet innehåller ”0 dagar” för en ny aktivitet som du har skapat. När du anger bästa möjliga start- och slutdatum och sedan klickar på Beräkna PERT   Button image i verktygsfältet PERT-analys beräknas en bästa möjliga varaktighet. Värdet infogas i fältet Bästa varaktighet.

Rekommenderad användning     Använd fältet Bästa varaktighet i tabellen PA_Bästa fall eller vyn PA_Bästa Gantt om du vill göra en uppskattning av möjliga aktivitetsdatum. Som standard läggs störst vikt (4) vid PERT-analysberäkningen och minst vikt (1) vid data för sämsta och bästa fall.

Exempel     För flera kritiska aktiviteter vill du ta fram varaktighetsdatum för ”bästa fall” och ”värsta fall” samt förväntade varaktighetsdatum. Du anger förväntade start- och slutdatum för aktiviteterna, och bästa och sämsta möjliga start- och slutdatum. Därefter startar du PERT-analysberäkningen.

Obs!     Genom att ändra viktningen för var och en av de tre uppskattade varaktigheterna kan du göra en noggrannare uppskattning av möjliga datum. Du ändrar viktningen genom att klicka på Ange PERT-viktning  Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys och sedan ändra standardinställningarna.

Det anpassade varaktighetsfältet Varaktighet1 används för fältet Bästa varaktighet.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×