Bädda in Excel-arbetsbok på en webbsida eller blogg från SharePoint- eller OneDrive för företag

Viktigt!: Den här artikeln är datorn översätts, se ansvarsfriskrivning. Du hitta den engelska versionen av den här artikeln här referens.

Dela från OneDrive? Gå här.

Eftersom inbäddade Excel Online arbetsböcker är nu aktiverade på SharePoint Online kan använda du dem på din webbsida eller blogg, där andra kan visa och arbeta interaktivt med dem utan att behöva logga in på SharePoint Online. Du kan visa en URL-adress för Office 365-värd arbetsböcker och använda den för att bädda in dem direkt på din webbsida eller blogg genom att ange attributet SRC för ett < iframe >-element på webbsidan.

Följ anvisningarna nedan för att bädda in din SharePoint Online-värd Excel Online BI arbetsböcker på din webbsida eller blogg.

Ange behörigheter för arbetsboken

Innan du kan bädda in en arbetsbok på din webbsida eller blogg, kontrollera att den delas med alla berörda personer. Om du kör en offentlig blogg vill du till exempel dela arbetsboken med alla, även personer som inte ingår i din organisation. Här är hur du delar en arbetsbok:

 1. Välj menyn mer (...) bredvid den arbetsbok som du vill dela i SharePoint Online och klicka på Dela.

  Menyn Mer (...) bredvid arbetsboken

 2. Markera allabjuda in i rutan och välj Visa.

  Dialogrutan Dela

  Meddelanden: 

  • Det är möjligt att en SharePoint admin blockerar möjlighet att bjuda in alla att visa arbetsboken. I så fall markerar du alla utom externa användare i stället eller kontakta din administratör.

   Kräver inloggning i rutan ska vara avmarkerad oavsett ovanstående urval för offentliga anonym åtkomst.

  • Det är möjligt att en SharePoint admin blockera anonym åtkomst genom att ta bort rutan kräver inloggning och standardvärden till True. I så fall Kontakta din administratör.

  • Du kan inte redigera en inbäddad arbetsbok i Excel Online, men användare med rätt behörighet kan kanske öppna den inbäddade arbetsboken i Excel, där de kan redigera informationen.

 3. Om du vill aktivera delning av arbetsboken med gäster, avmarkerar du kryssrutan kräver inloggning och klicka på Dela.

Hämta URL-Adressen till den delade arbetsboken

 1. Välj menyn mer (...) bredvid arbetsboken igen och klicka på en gäst.

  Gästlänk på menyn Mer

 2. Markera länkens URL Gäst, kopiera den och klistra in den i anteckningar.

 3. Om du vill aktivera den inbäddade arbetsboken ändra URL: en på följande sätt:

  • Lägga till URL-parametern om du vill visa arbetsboken som en inbäddad arbetsbok åtgärd = embedview i slutet av URL-strängen.

  • Lägga till URL-parametern för att tillåta interaktivitet med filter och pivottabeller i arbetsboken, wdAllowInteractivity = True.

  • Lägg till strängen för att BI-funktionerna som Power View visuella effekter, pivottabeller och datamodellen-baserade utsnitt fungerar i den inbäddade arbetsboken, & wdbipreview = True.

Tips!: 

 • Slutgiltig URL bör vara ungefär så här:

 • https://Host/personal/User/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2UdAHGlFpWVaJjkI32xuisKCQsULG6M6b%2fIjG1LYpRM%3D&docid=166d02b42f5a1443781a1de428d9518ee& action = embedview & wdbipreview = true

Ange ytterligare parametrar

Ytterligare URL-parametrar kan ändra hur den inbäddade arbetsboken visas.

Här är ett exempel på en URL-adress med ytterligare parametrar:

<iframe width="500" height="200" frameborder="0" scrolling="no" src=" https://host/personal/user/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2UdAHGlFpWVaJjkI32xuisKCQsULG6M6b%2fIjG1LYpRM%3d&docid=166d02b42f5a1443781a1de428d9518ee&action=embedview&wdbipreview=true&wdHideSheetTabs=true&wdAllowInteractivity=True& Item=PivotTable1& ActiveCell=B4&wdHideGridlines=True &wdHideHeaders=True& wdDownloadButton=True">

Följande tabell visar de parametrar som användes i detta exempel-URL och en kort beskrivning av deras effekt på presentationen av arbetsboken. Och här är en lista i parametern standardinställningarna:

URL-Parameter

Effekt

Standard

wdHideSheetTabs = True

Döljer bladflikarna visas längst ned i alla blad i en arbetsbok.

FALSKT

wdAllowInteractivity = True

Kan du interagera med data om arbetsboken har en tabell eller en pivottabell som kan sorteras och filtreras.

SANT

Artikel = itemName

Visar en viss artikel. Om din arbetsbok innehåller diagram, tabeller, pivottabeller eller namngivet område och du vill visa endast ett objekt på en webbsida, kan du använda parametern objekt för att ange den artikeln. Information om namngivna områden och namngivna finns objekt i Excel-arbetsböcker i definiera och använda namn i formler.

Ange inte

ActiveCell = CellName

Anger den aktiva cellen (markerade) i den inbäddade arbetsboken när webbsidan öppnas. Du kan ange den aktiva cellen genom cellreferensen (till exempel A1) eller namn.

Du kan också använda den här parametern för att ange det aktiva bladet genom att markera en cell i bladet. Om du vill välja en Power View-blad som aktiv parametern värdet A1, trots att det finns inget rutnät i en Power View-blad.

Om du inte anger den aktiva cellen, visas den senast sparade vyn.

Den senast sparade vyn visas.

wdHideGridlines = True

Döljer stödlinjer i kalkylbladet för ett renare utseende.

FALSKT

wdHideHeaders = True

Döljer kolumn- och radrubriker.

FALSKT

wdDownloadButton = True

Innehåller knappen Hämta så att användare kan hämta sin egen kopia av arbetsboken.

Excel-ikon i Excel Online

FALSKT

Ange ramstorleken

Du kan ändra storlek på ramen som visar arbetsboken på webbsidan med hjälp av standard-HTML iframe-egenskaper. Söka efter värden för bredd och höjd (i bildpunkter) i iframe-koden och ändra värdena för att få önskad ramstorlek.

< iframe bredd = "201" height = "173" frameborder = "0" rullande = "no"

Testa publicerade arbetsboken

Som en bloggare ska du kontrollera att den inbäddade arbetsboken som du publicerat är tillgängliga för anonyma användare. Här är några överväganden att tänka på:

 • Fullständigt stöd för Power View kräver Silverlight. HTML-format 5 kan begränsa vissa funktioner för Power View.

 • En plan för licens som ger iframe skapare eller filens ägare privilegierad åtkomst som andra personer kanske inte. Se till att offentliga visningsprogram kan visa den inbäddade arbetsboken genom att köra en oautentiserad test genom att öppna webbläsaren i privat läge och få tillgång till den inbäddade arbetsboken. Här är hur:

  1. Öppna en webbläsare på en privat läge. Klicka till exempel Starta i privata surfning i Internet Explorer eller Nytt incognito fönster i krom.

  2. Navigera till den publicerade bloggen.

  3. Visa och interagera med den inbäddade arbetsboken.

Inbäddade arbetsboken gränser

Funktionen

Maximal gräns

Arbetsbokens storlek

10 MB

Antal samtidiga tittare

1000

Meddelanden: 

 • Tung trafik på den inbäddade arbetsboken kan resultera i vissa visningsprogram som begränsats.

 • Tillgängligheten för en inbäddad arbetsbok kan påverkas av antalet inbäddade arbetsböcker i datacentret eller hyresgästen.

Obs!: Maskinöversättning ansvarsfriskrivning: i den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar att icke-engelska sätt att tala användare få information om Microsoft-produkter, tjänster och teknik. Eftersom artikeln var datorn översätts, kan det förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik.

Mer information finns i

Power View interaktiva visuella effekter och pivottabeller nu kan bäddas in på bloggar och webbplatser

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×