Avrunda ett tal

När du vill avrunda tal kan du antingen ändra sättet som decimaler visas på i Excel eller så kan du använda en uppsättning funktion när du vill ändra det faktiska talet.

Du kan använda funktioner när du vill avrunda uppåt, nedåt, till närmaste jämna tal eller till närmaste udda tal. Du kan också avrunda tal till närmaste bråk, närmaste multipel eller närmaste signifikanta siffra.

Viktigt!: När du avrundar ett tal med hjälp av en funktion ändrar du inte bara formateringen för talet utan även det underliggande värdet i cellen.

Gör något av följande:

Ändra antalet decimaler som visas, utan att ändra talet

 1. Markera de celler som du vill formatera.

 2. På fliken Start klickar du på Öka decimaler  Öka antalet decimaler  eller Minska decimaler  Minska antalet decimaler under Tal.

  Det faktiska värdet för cellerna som sparats i Excel ändras inte.

Avrunda ett tal

Det finns många olika funktioner för att avrunda ett tal i Excel, beroende på om du avrundar uppåt eller nedåt eller avrundar ett tal till en multipel av ett annat tal.

När du öppnar formelverktyget i Excel kan du skriva formelnamnet i sökrutan i stället för att leta efter formeln i en lång lista. Efter några få bokstäver visas namnet på den formel du behöver så att du kan dubbelklicka på det. Skriv det tal som du vill avrunda direkt i rutan tal i formelverktyget.

 1. Klicka i en tom cell.

 2. På fliken Formler klickar du på Formelverktyget under Funktion.

 3. Gör något av följande:

Om du vill

I formelverktyget: sök efter och dubbelklicka sedan på

Under Argument

Avrunda ett tal uppåt

AVRUNDA.UPPÅT

Skriv det tal du avrundar uppåt i tal. Skriv 0 i decimaler om du vill avrunda talet uppåt till närmaste heltal.

Avrunda ett tal nedåt

AVRUNDA.NEDÅT

Skriv det tal du avrundar nedåt i tal. Skriv 0 i decimaler om du vill avrunda talet nedåt till närmaste heltal.

Avrunda till ett jämnt tal

JÄMN

Skriv talet du avrundar i tal.

Avrunda till ett udda tal

UDDA

Skriv talet du avrundar i tal.

Avrunda ett tal till närmaste multipel av ett annat tal

MAVRUNDA

Klicka i rutan bredvid multipel och skriv sedan talet du vill avrunda till närmaste multipel.

 1. Tryck på RETUR .

Avrunda ett tal till en signifikant siffra

Att avrunda ett tal till signifikanta siffror är en allmän metod för avrundning, eftersom det ger ett konsekvent precisionsmått för de tal du använder.

När du använder en avrundningsfunktion i Excel ska du börja med att räkna antalet siffror i det ursprungliga talet (till exempel består 549282 av sex siffror). Om det slutliga talet ska ha till exempel tre signifikanta siffror subtraherar du det ursprungliga antalet siffror från det önskade antalet siffror. Resultatet är den parameter som ska användas i funktionerna AVRUNDA, AVRUNDA.UPPÅT och AVRUNDA.NEDÅT.

 1. Räkna antalet siffror i det ursprungliga talet.

  Värdet 549282 består till exempel av sex siffror.

 2. Fastställ antalet siffror som det slutliga talet ska bestå av.

  I det här exemplet ska det slutliga talet bestå av tre signifikanta siffror.

 3. Subtrahera det totala antalet siffror från det slutliga antalet signifikanta siffror för att få fram parametern decimaler.

  I det här exemplet har vi 3 signifikanta siffror minus totalt 6 siffror. Parametern decimaler blir därför -3.

 4. På fliken Formler klickar du på Formelverktyget under Funktion.

 5. Använd följande parametrar när du skapar funktionen:

Om värdet i cell A1 är

Om du vill

Använd

549282

Avrunda till fyra signifikanta siffror

549300

-4 i funktionen

=AVRUNDA(A1;-3)

549282

Avrunda nedåt till fyra signifikanta siffror

549200

-4 i funktionen

=AVRUNDA.NEDÅT(A1;-4)

549282

Avrunda uppåt till två signifikanta siffror

550000

-4 i funktionen

=AVRUNDA.UPPÅT(A1,-4)

-549282

Avrunda uppåt till fyra signifikanta siffror

-549300

-2 i funktionen

=AVRUNDA.UPPÅT(A1;-2)

-549282

Avrunda nedåt till fyra signifikanta siffror

-549200

-2 i funktionen

=AVRUNDA.NEDÅT(A1;-2)

Meddelanden: 

  • Om du avrundar ett negativt tal nedåt avrundas det i praktiken uppåt. När ett negativt tal avrundas konverteras talet först till dess absoluta värde (värdet utan minustecknet). Sedan sker avrundningen och därefter tillförs minustecknet igen. Även om detta verkar strida mot logiken är det så avrundning fungerar. Om du vill exempel använder funktionen AVRUNDA.NEDÅT för att avrunda -889 till två signifikanta siffror blir resultatet -880. Först konverteras -889 till dess absoluta värde 889. Sedan avrundas det nedåt till två signifikanta siffror med resultatet (880). Därefter tillförs minustecknet igen med resultatet -880.

  • Med funktionen AVRUNDA avrundas ett tal som innehåller ett bråk på följande sätt: om bråkdelen är 0,5 eller större avrundas talet uppåt. Om bråkdelen är mindre än 0.,5 avrundas talet nedåt. Heltal avrundas uppåt eller nedåt med en liknande regel: genom att ersätta multiplar på 5 med 0,5.

Se även

Ange en formel

Höja upp ett tal till en exponent

Beräkna procent

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×