Avbryt avrundning av tal

I Excel är det tal som visas i en cell skilt från det tal som är lagrat cellen. Ett tal med exempelvis sju decimaler kan visas avrundat om cellformatet är inställt på att bara visa två decimaler eller om kolumnen inte är tillräckligt bred för att visa det faktiska talet. Vid beräkning i Excel används det lagrade värdet, och inte det värde som visas i cellen.

Om du inte längre vill visa avrundade tal kan du öka antalet decimaler för ett tal, eller göra kolumnen bredare.

Obs!: I Excel visas tal som standard med två decimaler när du använder formaten tal, valuta, redovisning, procent eller vetenskapligt i celler eller data. Du kan själv ange hur många decimaler som ska användas för de formaten.

Gör något av följande:

Öka antalet decimaler i kalkylbladet

 1. Markera cellen eller område med celler som innehåller de tal för vilka du vill öka antalet decimaler.

  Hur markerar jag cellerna som jag vill ta med?

  • Gör något av följande:

  Om du vill markera

  Gör så här

  En enstaka cell

  Klicka i cellen eller gå till cellen med piltangenterna.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen eller håll ned SKIFT medan du trycker på piltangenterna för att utöka markeringen. Du kan också markera den första cellen i området genom att trycka på F8 och sedan utöka markeringen genom att klicka i den sista cellen eller genom att använda piltangenterna. Med F8 aktiveras eller inaktiveras utökat läge. I utökat läge visas EXT i statusfältet vilket betyder att du kan utöka markeringen.

  Ett stort cellområde

  Klicka i den första cellen i området och håll sedan ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen i området. Du kan rulla ned tills den sista cellen visas.

  Alla celler på ett kalkylblad

  Klicka på ikonen Markera alla celler längst upp till vänster i kalkylbladet eller håll ned KOMMANDO + A . Ikonen Markera alla celler Bildtext 1  Markera alla celler-ikon.

  Icke-angränsande celler eller cellområden

  Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned KOMMANDO medan du markerar de andra cellerna eller cellområdena. Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan hålla ned SKIFT + F8 om du vill lägga till en annan icke-angränsande cell eller cellområde i markeringen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en icke-angränsande markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rubriken för raden eller kolumnen. Kolumn- och radrubriker

  Angränsande rader eller kolumner

  Dra över radens eller kolumnens rubrik, eller markera den första raden eller kolumnen och håll sedan ned SKIFT medan du markerar den sista raden eller kolumnen.

  Icke-angränsande rader eller kolumner

  Klicka på rubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen och håll sedan ned KOMMANDO medan du klickar på rubriken för andra rader eller kolumner som du vill lägga till i markeringen.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned SKIFT medan du klickar på den sista cellen som du vill ta med i markeringen. Nu skapas en ny markering i det rektangulära området mellan den aktiva cellen och den cell du klickade på.

  Obs!: Om du vill avbryta markeringen av celler klickar du på valfri cell i kalkylbladet.

 2. På fliken Start, under Tal, klickar du på Öka decimaler  Öka antalet decimaler  en gång för varje decimal du vill lägga till.

Gör kolumnen bredare för att få plats med hela talet

 • Markera den eller de kolumner som du vill ändra.

  Gå till Format-menyn och peka på Kolumn och klicka sedan på Passa markering.

  Tips!: 

  • Du kan dubbelklicka på högerkanten vid en kolumnrubrik så ändrar kolumnerna storlek automatiskt.

  • Om du vill ändra kolumnbredden drar du i högerkanten på en kolumnrubrik tills kolumnen får den storlek du vill ha. För muspekaren över gränsen mellan kolumnrubriken C och D och dubbelklicka

Öka antalet decimaler för formatet tal, valuta, redovisning, procent eller vetenskapligt

 1. Format-menyn klickar du på Celler och sedan på fliken Tal.

 2. I listan Kategori klickar du på Tal, Valuta, Redovisning, Procent eller Vetenskapligt.

 3. I rutan Decimaler anger du antalet decimaler som ska visas.

Se även

Avrunda ett tal

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×