Avancerade alternativ

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Redigeringsalternativ

Flytta markeringen genom att trycka på RETUR.     Gör en angränsande cell till nästa aktiva cell när du trycker på RETUR i den aktiva cellen. Ange vilken angränsande cell blir aktiv i rutan riktning.

Riktning     Gör en angränsande cell till nästa aktiva cell när du trycker på RETUR i den aktiva cellen. Ange vilken angränsande cell blir aktiv i rutan riktning.

Infoga ett decimaltecken automatiskt     Markera den här kryssrutan om du vill visa ett tal med decimaltecken som standard.

 • Platser     Ange antalet decimaler i rutan placeras som indikerar där Microsoft Office Excel placeras automatiskt decimaltecknet i tal som du skriver som konstanter i ett kalkylblad. Ett positivt tal flyttar decimaltecknet åt vänster. Om ett negativt tal flyttar decimaltecknet åt höger. Om rutan är tom eller är inställd på 0 (noll), måste du ange decimaltecknet manuellt. Om du vill åsidosätta det här alternativet skriver du decimalkomma i cellen när du skriver talet.

Aktivera fyllningshandtaget och dra och släppa celler     Markera den här kryssrutan att flytta och kopiera celler och data genom att dra. Du kan också dra fyllningshandtaget att kopiera data och fylla angränsande celler med en serie av data när det här alternativet är markerat.

 • Varna innan celler skrivs över     Visar ett meddelande om du släpper celler över andra celler som innehåller data.

Tillåt redigering direkt i celler     Markera den här kryssrutan Aktivera redigering i en cell genom att dubbelklicka på cellen i stället för att redigera innehållet i cellen i formelfältet.

Utöka data område format och formler     Välj det här alternativet om du vill formatera automatiskt nya objekt som läggs till i slutet av en lista på samma format som resten av listan. Formler som upprepas på varje rad kopieras också. Om du vill att utöka format och formler måste visas i minst tre av de fem sista raderna som föregår den nya raden.

Aktivera automatisk procent     Välj om du vill multiplicera med 100 alla tal mindre än 1 som du anger i celler som är formaterade med procentsatsen formatera. Avmarkera den här kryssrutan om du vill multiplicera med 100 alla tal som du anger i celler som är formaterade med procentsatsen formatera, inklusive tal som är lika med eller större än 1.

Cellvärden cellvärden     Slutför textposter som du börjar skriva i en kolumn med data. Om de första bokstäverna som du skriver stämmer överens med en befintlig post i kolumnen fylls den återstående texten åt dig.

Zooma med IntelliMouse     Om du har pekdonet Microsoft IntelliMouse anger hjulknappen för att zooma i stället för att bläddra i ditt kalkylblad eller diagramblad.

Meddela användare när en tidskrävande åtgärd inträffar     Välj om du vill bli meddelad när en åtgärd påverkar ett stort antal celler och kan ta lång tid att bearbeta.

 • När detta antal celler (i tusental) påverkas     Du kan ange det maximala antalet celler som påverkas av en åtgärd utan anmälan. Om fler celler än det maximala antalet celler som påverkas, visas ett meddelande.

 • Använd systemavgränsare     Välj om du vill använda standardalternativen för decimaltecken och tusentalsavgränsare avgränsare. Avmarkera om du vill ange andra avgränsare.

  • Decimaltecknet     Om du vill ändra standarddecimaltecknet, avmarkera Använd systemavgränsare, markera standardavgränsaren i rutan decimaltecknet och Skriv avgränsare som du vill använda.

  • Tusentals avgränsare     Om du vill ändra standardavgränsaren tusentalsavgränsare, avmarkerar Använd systemavgränsare, markera standardavgränsaren i den tusentals avgränsare rutan och skriv sedan den avgränsare som du vill använda.

Klippa ut, kopiera och klistra in

Visa knappen Inklistringsalternativ     Välj det här alternativet om du vill att Excel ska visa en dialogruta med särskilda alternativ automatiskt när du klistrar in, till exempel Formatering endast och Länka celler.

Visa alternativ för Infoga knappar     Välj det här alternativet om du vill att Excel ska visa en dialogruta med särskilda alternativ automatiskt när du infogar celler, rader eller kolumner, till exempel Formatering som ovan och Radera formatering.

Klippa ut, kopiera och sortera infogade objekt med de överordnade cellerna     Behålla grafiska objekt, knappar, textrutor, ritade objekt och bilder med deras tillhörande cellerna när du klipper ut, kopiera, filtrera eller sortera i ett kalkylblad.

Visa

Visa detta antal senast använda dokument     Visar en lista över senast använda arbetsböcker under Senast använda dokument när du klickar på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen så att du snabbt kan öppna dessa arbetsböcker. Ange hur många arbetsböcker som du vill ska visas i rutan Visa detta antal senast använda dokument. Ange eller välj ett positivt tal mellan 0 och 50.

Linjalenheter     Du kan välja de enheter som du vill ska visas på Layout Visa linjal.

Visa alla fönster i Aktivitetsfältet      Välj det här alternativet om du vill visa flera arbetsböcker i Aktivitetsfältet i Windows.

Visa formelfältet.     Visar formelfältet. Formelfältet visas längst upp i kalkylbladet.

Visa funktionen skärmtips     Visar en kort beskrivning av de funktioner som du väljer i listan över funktioner som visas när Komplettera automatiskt för formel är aktiverat.

Visa namn vid hovring     Visar namnet på ett diagramelement när du placerar pekaren över den.

Visa punkt datavärden vid hovring     Visar värdet på en datapunkt när du placerar pekaren över den.

Visa för celler med kommentarer     Välj något av följande alternativ för att avgöra hur kommentarer visas på kalkylbladet.

 • Inga kommentarer eller symboler     Döljer kommentarer och kommentarsmarkörer i celler som innehåller kommentarer som har kopplats.

 • Endast, symboler och kommentarer vid hovring     Visar en liten triangel i det övre högra hörnet i en cell när det finns en kommentar som kopplats till cellen. Kommentarer visas endast när du placerar muspekaren på en cell som innehåller en kommentar.

 • Kommentarer och symboler     Visar kommentarer och kommentarsmarkörer, en liten triangel i det övre högra hörnet i en cell när det finns en kommentar som kopplats till cellen.

Visa alternativ för den här arbetsboken

Visa alternativ för den här arbetsboken     Välj arbetsboken i den här listrutan som påverkas av följande alternativ.

Visa vågrät rullningslist     Visar den vågräta rullningslisten längst ned i kalkylbladet.

Visa lodräta rullningslisten     Visar den lodräta rullningslisten på höger sida i kalkylbladet (när du använder vänster till höger-språk-läge) eller på vänster sida (när du använder höger-till-vänster-språk läge).

Visa bladflikar     Visar flikarna i kalkylbladet så att du kan flytta mellan och välja enskilda arbetsböcker. Kalkylbladsflikar visas längst ned i kalkylbladsfönstret.

Gruppera datum i AutoFilter-menyn     Hierarkisk gruppering av datum ändras till en nonhierarchical lista med datum i listan med datum längst ned i menyn AutoFilter i ett datumfilter. Du kan till exempel filtrera för bara tvåsiffriga årtal genom att manuellt välja tvåsiffriga årtal från en nonhierarchical lista.

Visa för objekt     Välj något av följande alternativ för att visa eller dölja grafikobjekt i arbetsboken.

 • Alla     Visar alla grafikobjekt, knappar, textrutor, ritade objekt och bilder.

 • Inget (Dölj objekt)     Döljer alla grafikobjekt, knappar, textrutor, ritade objekt och bilder. Dolda objekt skrivs inte ut.

Visa alternativ för det här kalkylbladet

Visa alternativ för det här kalkylbladet    Markera kalkylbladet i den här listrutan som påverkas av följande alternativ.

Visa rad- och kolumnrubriker     Visar radnummer på vänster sida (när du använder vänster till höger-språk-läge) eller på höger sida (när du använder höger-till-vänster-språk läge) i kalkylbladet och kolumn bokstäver högst upp i kalkylbladet.

Visa formler i celler i stället för beräknade resultat     Visar formler i celler i stället för de värden som formlerna spannmål.

Visa sidbrytningar     Visar sidbrytningar som har ställts in automatiskt av Excel.

Visa en nolla i celler som har ett nollvärde     Visar värdet 0 (noll) i celler som innehåller nollvärden.

Visa dispositionssymbolerna om en disposition används     Visar dispositionssymboler. Visningsindikatorerna visas inte om kalkylbladet innehåller en disposition.

Visa stödlinjer     Visar cellstödlinjer. Om du vill skriva ut stödlinjer, kontrollerar du att kryssrutan Skriv ut är markerat under stödlinjer i gruppen Alternativ på fliken Sidlayout.

 • Rutnätsfärg     Anger färg för stödlinjer. Om du klickar på automatisk baserat Rutnätsfärg på textfärgen definieras på Kontrollpanelen i Windows.

Formler

Aktivera flertrådad beräkning     Valt som standard kan det här alternativet du snabbt beräkningen med flera processorer. Observera att Excel stöder endast upp till 64 processorkärnor.

Antal beräkningstrådar     Du kan ange antalet processorer som används för beräkningar.

 • Använda alla processorer på den här datorn     Valt som standard använder det här alternativet alla processorer som är tillgängliga på datorn.

 • Manuellt     Du kan ange hur många processorer som du vill använda. Ange ett positivt tal mellan 1 och 1024 i rutan manuellt.

Vid beräkning av den här arbetsboken

Vid beräkning av den här arbetsboken    Välj arbetsboken i den här listrutan som påverkas av följande alternativ.

Uppdatera länkar till andra dokument     Beräknar och uppdaterar formler som innehåller referenser till andra program.

Ange Visad precision     Ändrar lagrade värden i celler från full precision (15 siffror) till något annat format visas, inklusive decimaler.

Använd 1904-datumsystemet     Ändras startdatum från vilket alla datum beräknas från 1 januari 1900 till 2 januari 1904.

Spara värden     Sparar kopior av de värden som finns i ett externt dokument länkade till ett Excel-kalkylblad. Om ett kalkylblad med länkar till stora områden i ett externt dokument kräver ovanligt mycket diskutrymme eller tar väldigt lång tid att öppna, kan avmarkera kryssrutan Spara värden minska diskutrymme och tid som krävs för att öppna arbetet blad.

Allmänt

Ge feedback med ljud     Spelar upp tillgängliga ljud som hör till programhändelser i Microsoft Office, till exempel öppna, spara och skriva ut filer och visa felmeddelanden. Ljud som är kopplade till olika händelser kan ändras på Kontrollpanelen. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen i Microsoft Windows. Klicka på maskinvara och ljud i Windows Vista och klicka sedan på ljud. Klicka på fliken ljud. Om du vill ändra ljudet som är kopplade till en händelse, klicka på programmet händelsen i listan och välj ett ljud du vill använda. I Windows XP klickar du på ljud, tal och ljudenheter. Klicka på ändra ljud färgschema och klicka sedan på fliken ljud. Om du markerar eller avmarkerar du kryssrutan ge feedback med ljud i ett Office-program aktiveras eller inaktivera för alla andra Office-program. Datorn måste ha ett ljudkort de flesta ljud ska spelas upp.

Ge feedback med animering     Visar kalkylbladet och ändras när du infogar eller ta bort celler, rader eller kolumner. Animeringar kan ge sämre prestanda på vissa datorer.

Ignorera andra program som använder Dynamic Data Exchange (DDE)     Förhindrar utbyte av data med andra program som använder Dynamic Data Exchange (DDE).

Fråga vid uppdatering av automatiska länkar     Visar ett meddelande som kan bekräfta innan länkade objekt ska uppdateras.

Visa Användargränssnittsfel i tillägget     Visar fel i användargränssnittet för tillägg som du installera och använda.

Skala innehåll för A4 eller 8,5 x 11 ”pappersformat     För vissa länder och regioner är standard pappersstorleken bokstav. för andra är standardstorleken A4. Markera den här kryssrutan om du vill att Excel ska justeras automatiskt dokument som formaterats för standard sidstorleken i ett annat land eller din region (till exempel A4) så att de skrivs ut korrekt på standard pappersstorleken för ditt land eller din region (till exempel brev). Det här alternativet påverkar endast utskriften. Påverkas inte formateringen i dokumentet.

Vid start öppnas alla filer i     Vid start öppnas Excel automatiskt filer från mappen som du skriver i den här textrutan. Skriv den fullständiga sökvägen till mappen i textrutan för att ange platsen för filerna.

Webbalternativ      Anger alternativ för hur Excel-data ser ut och svarar när data visas i en webbläsare.

Service-alternativ     Du kan ange alternativ för kund feedback och dokument.

Kompatibilitet med Lotus

Microsoft Office Excel menytangenten     Anger den nyckel som du kan använda för att komma åt kommandon i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

Tangenter för navigering i övergång     Aktiverar en alternativ uppsättning tangenter för navigering i kalkylbladet, formeln, etiketter och andra åtgärder.

Lotus kompatibilitetsinställningar för

Lotus kompatibilitetsinställningar för     Markera kalkylbladet i den här listrutan som påverkas av följande alternativ.

Övergång formeln med Problemlösaren     Öppnar och utvärderar Lotus 1-2-3-filer utan att förlora eller ändra informationen. När det här alternativet utvärderar Excel textsträngar som 0 (noll), booleska uttryck som 0 eller 1 och databasvillkor enligt vilka regler som används i Lotus 1-2-3.

Övergång formeln     Konverterar formler som anges i Lotus 1-2-3 släpp 2.2 syntax till Excel-syntax och gör namn som har definierats i Excel fungerar som namn som har definierats i Lotus 1-2-3.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×