Automatiskt ta bort äldre RSS-objekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mängd innehåll på RSS-Feeds kan vara mycket hög. När du lägger till fler RSS-Feeds i Microsoft Office Outlook 2007 kan du upptäcka att din Microsoft Exchange postlåda eller Personlig mappfil (.pst) snabbt öka i storlek.

Funktionen Arkivera automatiskt i Microsoft Outlook är en automatisk sätt att ta bort objekt som är äldre än ett visst datum. Många RSS-Feeds innehålla nyheter eller annan tid känslig information. Behovet av att arkivera gamla objekt är inte lika viktigt som att hålla dina e-postmeddelanden.

Obs!: Procedurerna i den här artikeln kräver att du använder funktionen Arkivera automatiskt. Arkivera automatiskt kanske inte tillgängligt om någon av dina Outlook-profiler på din dator innehåller ett Exchange-konto med messaging hantering av arkivhandlingar.

I den här artikeln

Mer information om att Arkivera automatiskt

Anpassa Arkivera automatiskt för RSS-objekt

Aktivera Arkivera automatiskt

Ange inställningar för Arkivera automatiskt för varje mappen RSS-Feeds

Manuellt arkivera eller ta bort

Mer om Arkivera automatiskt

Arkivera automatiskt är aktiverat som standard och körs automatiskt med schemalagda intervall, arkivering och om du tar bort gamla objekt från alla Outlook-mappar. Gamla objekt är de som kommer till en viss arkivering ålder.

Som standard skapar Outlook arkivera filer på följande plats:

 • Windows Vista    

  Drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Om du inte ser den lokala mappen vara det dolt. Information om hur du visar dolda mappar finns i Hjälp för Microsoft Windows.

 • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    

  enhet: \Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Om mappen Lokala inställningar inte visas kan vara det dolt. Information om hur du visar dolda mappar finns i Windows-hjälpen.

När Outlook arkiveras objekt, kan du komma åt objekt direkt från Arkiv-mappar i navigeringsfönstret i Outlook. Om du vill se Arkiv-mappar i navigeringsfönstret på till-menyn klickar du på Mapplista.

När du öppnar Arkiv-mappar visas Outlook finns den befintliga mappstrukturen. Om det finns en överordnad mapp ovanför den mapp som du har valt att arkivera, skapas den överordnade mappen i arkivfilen, men i den överordnade mappen arkiveras objekt som uppfyller villkor för Arkivera automatiskt. Om du bestämmer dig för att du vill arkivera objekt flyttas tillbaka till din huvudsakliga postlåda du kan importera alla objekt från arkivfilen till de ursprungliga mapparna eller till andra mappar som du anger, eller manuellt flytta eller kopiera objekt, inklusive drar mellan mappar .

Överst på sidan

Anpassa Arkivera automatiskt för RSS-objekt

Det finns två uppsättningar av inställningar för Arkivera automatiskt – globala inställningar och inställningar för enskilda mappar:

 • Globala inställningar    Kallas även standardinställningarna, avgör globala inställningar om automatiska arkiveringen körs alls och vad som händer som standard med objekt i en Outlook-mapp utom kontakter som är undantagna från Arkivera automatiskt.

 • Inställningar för enskilda mappar    Dessa inställningar åsidosätter standardinställningarna så att du kan arkivera enskilda mappar på olika sätt.

Om du inte anger inställningar för Arkivera automatiskt för en särskild mapp arkiveras inte mappen. Inställningar för Arkivera automatiskt gäller för den aktuella postlådan. Detta innebär att om du väljer en mapp i ditt Exchange-konto och sedan ange globala inställningar för Arkivera automatiskt inställningarna gäller endast för Exchange-kontot.

Obs!: Förutom inställningar för Arkivera automatiskt objekten i postlådan kan också bli skyldig att lagringsprinciper eller SMS hantering av arkivhandlingar som din organisation använder. Bevarandeprinciper och SMS hantering av arkivhandlingar begränsa användarnas bevarande av objekt för en fast tidsperiod som definieras av organisationsprofil. Dessa principer åsidosätter inställningarna för Arkivera automatiskt. Arkivera automatiskt har tagits bort helt från en Outlook-profil på datorn när messaging hantering av arkivhandlingar aktiveras på en Exchange-konto i Outlook-profil på datorn.

Överst på sidan

Aktivera Arkivera automatiskt

Även om Arkivera automatiskt är aktiverat som standard kan du inaktivera och aktivera funktionen när det behövs. Arkivera automatiskt måste aktiveras för procedurerna i den här artikeln ska fungera.

Om du vill använda Arkivera automatiskt för RSS-Feeds mappar endast rekommenderar vi att du ändrar standardinställningarna så att Arkivera automatiskt är aktiverat men ingenting utom på mapparna som du konfigurera. Det här förhindrar oavsiktliga arkivering eller tas bort från mappar som du inte tänker påverkar.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Arkivera automatiskt på fliken annat.

  Inställningar för automatisk arkivering

 3. Markera kryssrutan Arkivera automatiskt var n dag.

 4. Ange ett tal mellan 1 och 60 i rutan för hur ofta du vill arkivera automatiskt ska köras.

  Om du vill använda effektivt Arkivera automatiskt med RSS-Feeds mappar, rekommenderar vi att du använder ett värde mellan 1 och 7 dagar. Det här är inte antalet dagar som objekt sparas, men hur ofta den automatiska arkiveringen körs. Ju oftare du köra Arkivera automatiskt, desto mer exakt bevarande perioder.

 5. Avmarkera kryssrutorna Ta bort utgångna objekt (endast e-postmappar) och Arkivera eller ta bort gamla objekt under Under Arkiv.

  Avmarkera kryssrutorna förhindrar du av misstag utföra Arkivera automatiskt åtgärder på mappar som du inte tänker påverkar. Senare i den här artikeln ska ange du inställningarna för Arkivera automatiskt på grundval av per mapp.

  Om du redan använder Arkivera automatiskt och vissa av dina mappar använder de globala standardinställningarna, är det inte nödvändigt att ändra dina inställningar.

Överst på sidan

Ange inställningar för Arkivera automatiskt för varje mappen RSS-Feeds

Du måste du ange inställningar för Arkivera automatiskt för varje mappen RSS-Feeds. Arkivera automatiskt egenskaper är inte rekursiva – egenskaper inte ärvs från en överordnad mapp.

 1. Högerklicka på mappen RSS-Feeds som du vill ange inställningar för i navigeringsfönstret och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.

 2. Klicka på fliken Arkivera automatiskt.

  Inställningar för automatisk arkivering av mapp för RSS-feeds

 3. Klicka på Arkivera den här mappen med följande inställningar.

 4. Ange maximala tid som du vill ha RSS-objekt som ska behållas i Ta bort objekt äldre än n period , där n är det numeriska värdet 1 och 999 och period är lika med månader, dagar eller veckor.

 5. Klicka på Ta bort gamla objekt permanent.

 6. Klicka på OK.

 7. Upprepa för varje RSS-Feeds mapp som innehåller objekt som du vill ta bort automatiskt.

Överst på sidan

Manuellt arkivera eller ta bort

 1. Arkiv-menyn klickar du på Arkivera.

 2. Ange om du vill arkivera alla mappar med hjälp av deras inställningar för automatisk arkivering (det vill säga antingen standardinställningarna eller inställningar för enskilda mappar som du har angett för enskilda mappar) eller om du vill arkivera en enskild mapp genom att använda de alternativ som du anger i den här dialogrutan.

Obs!: Om du vill arkivera till en annan mapp än standardmappen anger du ett annat filnamn i rutan arkivfil. Outlook skapar automatiskt en annan arkivfil för objekt i den markerade mappen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×