Automatisera vanliga eller återkommande uppgifter

Snabbsteg är en ny funktion i Microsoft Outlook 2010 som du kan använda om du vill utföra flera åtgärder för e-postmeddelanden åt gången, vilket gör det lättare att snabbt och enkelt hantera postlådan. Om du till exempel ofta flyttar meddelanden till en särskild mapp, kan du använda ett snabbsteg och flytta meddelandet med ett klick. Eller om du brukar vidarebefordra meddelanden till chefen eller medarbetarna kan ett snabbsteg med ett klick förenkla uppgiften.

Snabbstegsgalleri

De snabbsteg som finns i Outlook 2010 kan anpassas. Du kan även skapa egna så att du får ett snabbstegsgalleri med e-poståtgärder som du utför ofta.

Standardsnabbsteg

Du kan anpassa vilket som helst av standardsnabbstegen. När du använder vissa av snabbstegen för första gången uppmanas du att konfigurera dem. Om du till exempel vill ha ett snabbsteg som flyttar meddelanden till en viss mapp, måste du ange mappen innan du kan använda snabbsteget.

Standardsnabbstegen i Outlook 2010 omfattar följande:

Snabbsteg

Åtgärd

Flytta till:

Flyttar det markerade meddelandet till en e-postmapp som du anger och markerar meddelandet som läst.

Till chef

Vidarebefordrar meddelandet till din chef. Om ditt företag använder Microsoft Exchange Server, kan chefens namn identifieras i den Global adresslista och infogas i rutan Till, men du kan också ange mottagaren.

Grupp-e-post

Vidarebefordrar meddelanden till andra i din arbetsgrupp. Om företaget använder Microsoft Exchange Server, kan namnen på gruppmedlemmarna identifieras i den Global adresslista och infogas i rutan Till.

Klart

Flyttar meddelandet till en angiven e-postmapp, markerar meddelandet som klart och som läst.

Svara och ta bort

Öppnar ett svar på det markerade meddelandet och tar bort originalmeddelandet.

Skapa nytt

Du kan skapa egna snabbsteg för valfri kommandosekvens, ge det ett namn och lägga till en ikon som hjälper dig att identifiera det.

Gör så här om du vill konfigurera eller ändra befintliga snabbsteg:

 1. Gå till E-post, fliken Start och klicka på pilen Mer vid sidan av rutan Snabbsteg i gruppen Snabbsteg. Klicka sedan på Hantera snabbsteg.

 2. Klicka på det snabbsteg du vill ändra i rutan Snabbsteg och klicka sedan på Ändra.

 3. Ändra eller lägg till åtgärder som du vill ska ingå i snabbsteget under Åtgärder.

 4. Om du vill kan du även klicka på ett kortkommando som du vill tilldela snabbsteget i rutan Kortkommando.

 5. Om du vill byta ikon för ett snabbsteg klickar du på ikonen bredvid rutan Namn och sedan på önskad ikon. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa ett snabbsteg

 1. Klicka på Skapa nytt snabbsteg i gruppen Snabbsteg i galleriet Snabbsteg på fliken Start i E-post.

 2. Klicka på en åtgärdstyp i listan eller på Anpassad.

 3. Skriv ett namn på det nya snabbsteget i rutan Namn.

 4. Klicka på ikonknappen bredvid rutan Namn, klicka på en ikon och sedan på OK.

 5. Välj åtgärd för snabbsteget under Åtgärder. Klicka på Lägg till åtgärd för eventuella ytterligare åtgärder.

 6. Om du vill skapa ett kortkommando klickar du på det kortkommando du vill tilldela i rutan Kortkommando.

Obs!   Nya snabbsteg visas överst i galleriet på fliken Start i gruppen Snabbsteg. Ändrade snabbsteg behåller samma plats i galleriet men du kan ordna om dem under Hantera snabbsteg.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk