Artikel med text i spillområde

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En textruta eller figur innehåller en del av en berättelse vars text är i spill. Du kommer inte att kunna se den här texten när du skriver ut publikationen eller publicera den på en webbplats.

Om du vill söka efter och markera objektet, klicka på felmeddelande i åtgärdsfönstret Kontrollera layout, klickar du på pilen och klicka sedan på Gå till den här artikeln.

Automatisk korrigering

Placera text på en ny sida      Om du markerar den här korrigeringen visas instruktioner för hur du infogar spilltext i en befintlig tom textruta eller i en ny textruta på en ny sida.

Manuell korrigering

Om du vill åtgärda problemet på egen hand kan du flöda texten till en annan textruta manuellt, expandera textrutan så att den rymmer mer text, ändra textstorlek, ändra textrutans eller figurens marginaler, eller ta bort en del av texten.

Leda in texten i en annan textruta manuellt

 1. Om du vill kontrollera var texten ska hamna nästa gång skapar du en ny textruta.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Textrutan Bild av knapp i verktygsfältet objekt.

  2. Peka i publikationen på den plats där du vill att ena hörnet på texten ska placeras, och dra sedan diagonalt tills rutan har rätt storlek.

 2. Klicka i den textruta som innehåller text i spillområde.

 3. Klicka på Skapa länk till textruta Button image verktygsfältet Koppla textrutor. Pekaren ändras till en kanna Kanna för att länka textrutor. .

 4. Klicka i den textruta som du vill ska vara nästa ruta i artikeln.

  Texten kopplas nu till den första rutan och den text som placerades i spillområdet visas nu i denna ruta.

 5. Koppla fler textrutor till artikeln genom att upprepa steg 3 och 4.

Utöka en textruta eller figur så att den kan innehålla mer text

 1. Klicka på textrutan eller figuren så att den markeras.

 2. Placera muspekaren över ett av handtagen tills du ser storlek ändras pekaren move ruler .

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra objektets storlek proportionellt markerar du ett hörnhandtag, håller ned SKIFT och drar sedan handtaget för att ändra objektet.

  • Om du vill sträcka ut objektet markerar du ett handtag högst upp, längst ned eller på sidan och drar sedan handtaget för att ändra objektet.

Ändra textstorlek

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra textstorleken för ett enstaka ord placerar du markören inuti ordet.

  • Om du vill ändra textstorleken för flera ord eller flera tecken, markerar du texten.

  • Om du vill ändra textstorleken i hela artikeln placerar du markören inuti artikeln och trycker sedan på CTRL+A.

 2. Ange en storlek i Teckenstorlek rutan Bild av knapp i verktygsfältet formatering.

Obs!: Du kan välja andra teckenstorlekar än de som visas i rutan Teckenstorlek, ända ned till 0,1 punkter. Du kan till exempel välja teckenstorleken 9,3 punkter.

Ändra marginalerna inuti en textruta eller en figur

 1. Högerklicka på objektet och klicka sedan på Formatera objekttyp.

 2. Klicka på fliken Textruta i dialogrutan Formatera objekttyp.

 3. Ange måtten för vänster-, höger-, topp- och bottenmarginal under Marginaler för textruta.

Obs!: Skapa mer utrymme för texten genom att minska marginalinställningarna.

Ta bort text

 1. Markera texten.

 2. Tryck på DEL.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×