Artikel från Office.com

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med kommandot Gå till kan du snabbt söka efter och markera alla celler som innehåller vissa typer av data (till exempel formler) eller enbart celler som uppfyller vissa villkor (till exempel den sista cellen i kalkylblad som innehåller data eller formatering).

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill söka i hela kalkylbladet efter specifika celler klickar du i en cell.

  • Om du vill söka efter specifika celler inom ett angivet område markerar du det område, de rader eller de kolumner som du vill att sökningen ska gälla.

   Så här markerar du områden, rader eller kolumner

   Om du vill markera

   Gör du så här

   En enda cell

   Klicka på cellen eller tryck på piltangenterna om du vill flytta cellen.

   Ett cellområde

   Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

   Du kan också markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 om du vill utöka de markerade cellerna med hjälp av piltangenterna. Tryck på F8 igen om du vill sluta utöka markeringen.

   Ett stort cellområde

   Klicka i den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka i den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

   Alla celler i ett kalkylblad

   Klicka på Markera alla.

   Knappen Markera alla

   Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

   Obs!: Om kalkylbladet innehåller data markerar CTRL+A det aktuella området. Om du trycker på CTRL+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

   Diskontinuerliga celler eller cellområden

   Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

   Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

   Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

   En hel rad eller kolumn

   Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

   Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

   1. Radrubrik

   2. Kolumnrubrik

   Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

   Obs!: I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

   Intilliggande rader eller kolumner

   Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

   Diskontinuerliga rader eller kolumner

   Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

   Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

   Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

   Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

   Tryck på CTRL+HOME om du vill markera den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

   Tryck CTRL+END om du vill markera den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

   Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

   Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

   Celler till början av kalkylbladet

   Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

   Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

   Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan aktiv cell och den cell du klickar i blir den nya markeringen.

   Tips: Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler.

 2. Klicka på Sök och markera på fliken Start i gruppen Redigering och klicka sedan på Gå till. Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tangentbordsgenväg du kan också trycka på CTRL + G.

 3. Klicka på Special.

 4. Klicka på ett av följande alternativ i dialogrutan Gå till special.

Klicka på

Om du vill markera

Kommentarer

Celler som innehåller kommentarer.

Konstanter

Celler som innehåller konstanter.

Formler

Celler som innehåller formler.

Obs!: Kryssrutorna under Formler anger vilken typ av formel som du vill markera.

Tomma celler

Tomma celler.

Aktuellt område

Det aktuellt område, till exempel en hel lista.

Aktuell matris

En hel matris, om den aktiv cell finns i en matris.

Objekt

Grafiska objekt, bland annat diagram och knappar, i kalkylbladet och i textrutor.

Avvikande i rader

Alla celler som avviker från den aktiva cellen i en markerad rad. Det finns alltid en aktiv cell i en markering, oavsett om den är ett område, en rad eller en kolumn. Genom att trycka på RETUR eller TABB kan du flytta den aktiva cellen, som vanligtvis är den första cellen i en rad.

Om fler än en rad markeras jämförelsen utförs för varje enskild rad i markeringen och den cell som ska användas i jämförelsen för varje rad som finns i samma kolumn som den aktiva cellen.

Avvikande i kolumner

Alla celler som avviker från den aktiva cellen i en markerad kolumn. Det finns alltid en aktiv cell i en markering, oavsett om den är ett område, en rad eller en kolumn. Genom att trycka på RETUR eller TABB kan du flytta den aktiva cellen, som vanligtvis är den första cellen i en kolumn.

Om fler än en kolumn är markerad jämförelsen utförs för varje enskild kolumn på den markeringen och den cell som ska användas i jämförelsen för varje ytterligare kolumn finns på samma rad som den aktiva cellen.

Överordnade

Celler som formeln i den aktiva cellen refererar till. Gör något av följande under Underordnade:

Klicka på Endast direkt om du bara vill söka efter celler som refereras direkt av formler.

Klicka på Alla nivåer om du vill söka efter alla celler som refereras direkt eller indirekt av cellerna i markeringen.

Underordnade

Celler med formler som refererar till den aktiva cellen.

Klicka på Endast direkt om du bara vill söka efter celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

Klicka på Alla nivåer om du vill söka efter alla celler som direkt eller indirekt refererar till den aktiva cellen.

Sista cell

Den sista cellen i kalkylbladet som innehåller data eller formatering.

Enbart synliga celler

Enbart celler som syns i ett område som sträcker sig över dolda rader eller kolumner.

Villkorsstyrd formatering

Enbart celler där villkorsstyrd formatering används. Gör något av följande under Dataverifiering:

Klicka på Alla om du vill söka efter alla celler där villkorsstyrd formatering används.

Klicka på Samma om du vill söka efter celler som har samma villkorsstyrda formatering som den markerade cellen.

Dataverifiering

Enbart celler där regler för dataverifiering används.

Klicka på Alla om du vill söka efter alla celler där dataverifiering används.

Klicka på Samma om du vill söka efter celler som har samma dataverifiering som den markerade cellen.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×