Office
Logga in

Arbetsboken innehåller ett användarformulär eller en klassmodul

Den arbetsbok du öppnar innehåller ett användarformulär eller en klassmodul i det VBA-projekt som är associerat med arbetsboken. Det här kan innebära en säkerhetsrisk eftersom användarformulär och klassmoduler kan innehålla potentiellt skadliga makron.

Om säkerhetsnivån för makron är inställd på Inaktivera alla makron och visa ett meddelande eller Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron kan du välja att ta bort VBA-projektet från arbetsboken. Du bör endast välja att behålla VBA-projektet om arbetsbokens källa är betrodd. Om du väljer att ta bort VBA-projektet från arbetsboken inte bara inaktiveras VBA-projektet, utan tas bort helt från arbetsboken.

Om säkerhetsnivån för makron är inställd på Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande tas VBA-projektet automatiskt bort från arbetsboken. Om arbetsbokens källa inte är betrodd och du vill behålla VBA-projektet kan du stänga arbetsboken utan att spara några ändringar. Därefter måste du ändra säkerhetsinställningen för makron till Inaktivera alla makron och visa ett meddelande så att du tillfrågas om du vill behålla eller ta bort VBA-projektet när du öppnar arbetsboken igen.

Du bör undvika att använda säkerhetsinställningen Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras).

Om du vill ändra säkerhetsinställningen för makron i Excel gör du följande:

  1. Klicka på Makrosäkerhet i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

    Gruppen Kod på fliken Utvecklare

  2. Klicka på Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras) under Makroinställningar i kategorin Makroinställningar och klicka sedan på OK.

Obs!: Minska risken för att skadlig kod körs på datorn genom att återställa inställningarna som inaktiverar alla makron när du har arbetat klart med makrona.

Obs!: Den här varningen visas bara för makrosäkerhetsinställningar som inaktiverar alla makron. Om säkerhetsinställningen Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras) används eller om kryssrutan Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd är markerad sparas VBA-projektet och läses in när arbetsboken öppnas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×