Arbetsavvikelse (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fältet Arbetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens arbete för en aktivitet, resurs eller tilldelning å ena sidan och det aktuella schemalagda arbetet å den andra.

Det finns flera kategorier av fälten Arbetsavvikelse.

Datatyp    Varaktighet

Arbetsavvikelse (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I fältet Arbetsavvikelse visas "0 tim" fram till dess att arbetsvärdet avviker från arbetsvärdet i originalplanen, som visas i fältet Originalarbete. I Project beräknas arbetsavvikelsen på följande sätt:

Arbetsavvikelse = Arbete - Originalarbete

Bästa användning    Lägg till fältet Arbetsavvikelse i en aktivitetsvy när du vill analysera om dina uppskattningar av arbetet för aktiviteter stämmer med originalplanen.

Exempel    Du angav en originalplan för projektet för tre månader sedan, och du vill nu granska arbetsavvikelserna för aktiviteter. Du lägger till fältet Arbetsavvikelse i aktivitetslistan för att analysera aktivitetens status.

Obs!    Om fältet Arbetsavvikelse innehåller ett negativt tal, schemaläggs mindre arbete för aktiviteten än som ursprungligen planerades, enligt originalplanen. Om fältet Arbetsavvikelse innehåller ett positivt tal är mer arbete schemalagt för aktiviteten än som ursprungligen planerades. Om fältet Arbetsavvikelse innehåller noll, är det schemalagda arbetet exakt det som planerades.

Du kan ange en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Då kopieras det aktuella värdet i fältet Arbete till motsvarande arbetsfält för originalplanen.

Fältet Arbetsavvikelse innehåller ”0 t” tills arbetsvärdet avviker från originalarbetsvärdet i fältet Originalarbete.

Arbetsavvikelse (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I fältet Arbetsavvikelse visas "0 tim" fram till dess att arbetsvärdet avviker från arbetsvärdet i originalplanen, som visas i fältet Originalarbete. I Project beräknas arbetsavvikelsen på följande sätt:

Arbetsavvikelse = Arbete - Originalarbete

Bästa användning    Lägg till fältet Arbetsavvikelse i en resurslista när du vill analysera om dina uppskattningar av arbetet för resurser stämmer med originalplanen.

Exempel    Du angav en originalplan för projektet för tre månader sedan, och du vill nu granska arbetsavvikelserna för resurser. Du lägger till fältet Arbetsavvikelse i resurslistan för att analysera resursens status och prestation.

Obs!    Om fältet Arbetsavvikelse innehåller ett negativt tal, schemaläggs mindre arbete för resursen än som ursprungligen planerades, enligt originalplanen. Om fältet Arbetsavvikelse innehåller ett positivt tal är mer arbete schemalagt för resursen än som ursprungligen planerades. Om fältet Arbetsavvikelse innehåller noll, är det schemalagda arbetet exakt det som planerades.

Du kan ange en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Då kopieras det aktuella värdet i fältet Arbete till motsvarande arbetsfält för originalplanen.

Fältet Arbetsavvikelse innehåller ”0 t” tills arbetsvärdet avviker från originalarbetsvärdet i fältet Originalarbete.

Arbetsavvikelse (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I fältet Arbetsavvikelse visas "0 tim" fram till dess att arbetsvärdet avviker från arbetsvärdet i originalplanen, som visas i fältet Originalarbete. I Project beräknas arbetsavvikelsen på följande sätt:

Arbetsavvikelse = Arbete - Originalarbete

Bästa användning    Lägg till fältet Arbetsavvikelse i vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill analysera om dina uppskattningar av arbetet för tilldelningar stämmer med originalplanen.

Exempel    Du angav en originalplan för projektet för tre månader sedan och du vill nu granska arbetsavvikelserna för tilldelningarna. Du lägger till fältet Arbetsavvikelse i vyn Aktivitetsanvändning för att analysera tilldelningarnas status och prestation.

Obs!    Om fältet Arbetsavvikelse innehåller ett negativt tal, schemaläggs mindre arbete för tilldelningen än som ursprungligen planerades, vilket visas i originalplanen. Om fältet Arbetsavvikelse innehåller ett positivt tal är mer arbete schemalagt för tilldelningen än som ursprungligen planerades. Om fältet Arbetsavvikelse innehåller noll, är det schemalagda arbetet exakt det som planerades.

Du kan ange en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Då kopieras det aktuella värdet i fältet Arbete till motsvarande arbetsfält för originalplanen.

Fältet Arbetsavvikelse innehåller ”0 t” tills det schemalagda arbetet avviker från originalarbetsvärdet i fältet Originalarbete.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×