Arbete (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I fältet Arbete visas den totala tidsrymd som har schemalagts för alla tilldelade resurser för en aktivitet, den totala tidsrymd som en resurs har schemalagd för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala tidsrymd som är schemalagd för en resurs för en viss aktivitet. De tidsfördelad versionerna av fälten Arbete visar värden distribuerade över tid.

Det finns flera kategorier av fälten arbete.

Datatyp    Varaktighet

Arbete (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknat eller angett

Beräkning    Totalt arbete beräknas i Microsoft Office Project som summan av det arbete som alla tilldelade resurser utför på en aktivitet. Detta baseras på tilldelningens tidsrymd, antalet tilldelade resurser och tilldelningens enheter för de tilldelade resurserna. Arbete omfattar såväl verkligt arbete och återstående arbete som övertidsarbete.

Bästa användning    Redigera fältet Arbete när du vill ändra antal timmar som krävs för att slutföra en aktivitet.

Exempel    För aktiviteten ”Skriv förslag” är 40 timmars arbete tilldelade Kristian. Av dessa arbetstimmar är 8 timmar verkligt arbete och 32 timmar är återstående arbete.

Obs!    Om du skriver ett värde i fältet Arbete för en aktivitet delas arbetet du anger upp automatiskt mellan de tilldelade resurserna.

Arbete (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Microsoft Office Project beräknar resursarbete som summan av resursens schemalagda arbete för alla tilldelade aktiviteter.

Bästa användning    I en resurslista lägger du till fältet Arbete för en resurs när du vill granska eller filtrera fram den totala mängden arbete för en resurs på alla tilldelade aktiviteter. Detta kan vara användbart när du vill jämföra arbetsbelastningen mellan olika resurser eller beräkna resurskostnader.

Exempel    Du märker att Sara arbetat mycket övertid, medan Christer verkar ha tid över. Du vill analysera om arbetsbördan fördelas jämnt så att du kan förbättra tilldelningens balans. Du lägger till fältet Arbete i resurslistan för att jämföra den totala arbetsbördan mellan de två resurserna.

Arbete (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknat eller angett

Beräkning    I Microsoft Office Project beräknas totalt tilldelningsarbete baserat på tilldelningens tidsrymd och tilldelningens enheter för den tilldelade resursen. Arbete omfattar såväl verkligt arbete och återstående arbete som övertidsarbete.

Bästa användning    Redigera fältet Arbete för en tilldelning när du vill ändra mängden tid som en resurs arbetar på en aktivitet. Lägg till fältet Arbete i Aktivitetsanvändnings- eller Resursanvändningsvyn när du vill redigera, visa eller filtrera fram arbetsinformation för tilldelningar.

Exempel    Aktiviteten ”Skriv förslag” har 32 timmars verkligt arbete och 8 timmars återstående arbete som är tilldelat Christer. Det finns 40 timmars totalt arbete med aktiviteten som är tilldelat Christer.

Obs!    Mängden arbete som beräknas är också beroende av tilldelningsenheterna för den tilldelade resursen. Tilldelningens tidsrymd multipliceras med tilldelningsenheterna för beräkning av mängden arbete. Om en resurs med exempelvis 100 procent tilldelningsenhet tilldelas till en aktivitet med en dags varaktighet, är mängden arbete åtta timmar. Om en resurs med 50 procent tilldelningsenhet tilldelas till samma aktivitet, blir mängden arbete fyra timmar. Och om en resurs med 200 procent tilldelningsenhet är tilldelad till samma aktivitet, blir mängden arbete 16 timmar.

Arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknat eller angett

Beräkning    Det tidfasade arbetet för en aktivitet beräknas som summan av arbetet för alla tilldelade resurser. Detta baseras på tilldelningens tidsrymd, antalet tilldelade resurser och tilldelningens enheter för de tilldelade resurserna. Arbete omfattar såväl verkligt arbete och återstående arbete som övertidsarbete, fördelat över tiden.

Bästa användning    Lägg till fältet Arbete i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning när du vill visa eller ändra arbetsinformation för en aktivitet över tiden.

Exempel    För aktiviteten ”Skapa förslag” är 40 timmars arbete tilldelade Christer. Av dessa arbetstimmar är 8 timmar verkligt arbete och 32 timmar är återstående arbete. I den tidfasade vyn ser du att arbetet fördelas med tio timmar var för måndag, tisdag, onsdag och torsdag.

Obs!    Om du skriver ett värde i fältet Arbete för en aktivitet delas arbetet du anger upp automatiskt mellan de tilldelade resurserna.

Arbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I Microsoft Office Project beräknas summan av allt arbete för vilket resursen är schemalagd på alla tilldelade aktiviteter, fördelat över tiden.

Bästa användning    I den tidfasade delen av vyn Resursanvändning lägger du till fältet Arbete när du vill granska resursens totala arbete på alla tilldelade aktiviteter över en tidsperiod. Det här fältet kan vara särskilt användbart när du jämför arbetsbelastningar bland resurser.

Exempel    Du märker att Sara arbetat mycket övertid, medan Christer verkar ha tid över. Du vill analysera om arbetsbördan fördelas jämnt så att du kan förbättra tilldelningens balans. Du lägger till fältet Arbete i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning för att jämföra den totala arbetsbördan för de två resurserna. Du ser att Sara har 12 timmar arbete schemalagt för varje dag under de kommande två veckorna medan Christer bara arbetar sex timmar per dag.

Arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknat eller angett

Beräkning    I Microsoft Office Project beräknas tidfasat arbete baserat på tilldelningens varaktighet och på tilldelningens enheter för den tilldelade resursen. Arbete omfattar verkligt arbete, återstående arbete och övertidsarbete, fördelat över tiden.

Bästa användning    Lägg till fältet Arbete i den tidfasade delen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller redigera arbetsinformation för tilldelningar över t ex dagar, veckor eller månader.

Exempel    Aktiviteten ”Skriv förslag” har 32 timmars verkligt arbete och 8 timmars återstående arbete som tilldelats Christer. Total har alltså Christer tilldelats 40 timmar arbete med aktiviteten. De tidfasade fälten visar att arbetet fördelas med tio timmar var för måndag, tisdag, onsdag och torsdag.

Obs!    Mängden arbete som beräknas är också beroende av tilldelningsenheterna för den tilldelade resursen. Resursens omfattning multipliceras med tilldelningsenheterna för att räkna fram mängden arbete. Om en resurs med exempelvis 100 procent tilldelningsenhet tilldelas till en aktivitet med en dags varaktighet, är mängden arbete åtta timmar. Om en resurs med 50 procent tilldelningsenhet tilldelas till samma aktivitet, blir mängden arbete fyra timmar. Och om en resurs med 200 procent tilldelningsenhet är tilldelad till samma aktivitet, blir mängden arbete 16 timmar.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×