Arbeta smart: Använda Lync Online med Office 2003 och Office 2007

Den här guiden innehåller tips om hur funktionerna i kommunikationsprogrammet Microsoft® Lync™ Online kan användas tillsammans med Microsoft® Office 2003- och Microsoft® Office 2007-sviterna.

Om du använder Microsoft® Office 2010 kan du läsa Arbeta smart: Använda Lync Online med Office 2010.

Vad vill du göra?

Använda Lync Online med Office 2003

Visa tillgänglighet för en person

Visa kontaktmenyn för en person

Använda Lync Online med Office 2007

Visa kontaktmenyn för en person

Ringa eller skicka ett snabbmeddelande som svar på ett e-postmeddelande

Skicka eller dela ett Word-dokument eller en Excel-arbetsbok

Överst på sidan

Ange alternativ för Personal Information Manager

Använda Lync Online med Office 2003

Om du använder Office 2003 tillsammans med Lync Online kan du visa tillgänglighet för en person och alternativ för hur du kan interagera med honom eller henne i följande program:

 • Meddelande- och samarbetsklienten Microsoft® Outlook® 2003, i rutan Från i e-postmeddelanden

 • Ordbehandlingsprogrammet Microsoft® Word 2003 och kalkylbladsprogrammet Microsoft® Excel® 2003, i ett dokument eller kalkylblad där smarta etiketter har aktiverats

 • Microsoft® SharePoint® Services

Visa tillgänglighet för en person

 • Peka på en persons namn, så visas närvaroindikatorn.

Visa kontaktmenyn för en person

 • Högerklicka på personens namn. En meny visas med alla tillgängliga alternativ för att kontakta personen. Klicka på det alternativ du vill använda.

Lync-kontaktmenyn i Outlook 2003

Obs!:  För att närvaroindikatorn och kontaktmenyn ska visas i Word eller Excel måste smarta etiketter ha aktiverats. Information om hur du aktiverar smarta etiketter finns i Microsoft® Knowledge Base-artikeln 300950: “Felsöka anpassade smarta etiketter i Office” på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147183.

Överst på sidan

Använda Lync Online med Office 2007

Om du använder Office 2007 tillsammans med Lync kan du använda följande Lync-funktioner från Outlook, Word, Excel och SharePoint:

 • Visa tillgänglighet och kontaktmenyn för en person

 • Svara på ett öppet e-postmeddelande genom att ringa eller skicka ett snabbmeddelande

 • Skicka eller dela ett dokument eller en arbetsbok

Obs!:  För att närvaroindikatorn och kontaktmenyn ska visas i Word eller Excel måste smarta etiketter ha aktiverats. Information om hur du aktiverar smarta etiketter finns i Microsoft® Knowledge Base-artikeln 300950: “Felsöka anpassade smarta etiketter i Office” på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147183.

Visa kontaktmenyn för en person

 1. Högerklicka på personens namn på någon av följande platser:

  • I ett e-postmeddelande i Outlook: i någon av rutorna Från, Till och Kopia

  • I en mötesförfrågan som visas i Schemaläggningsassistenten i Outlook

  • I ett dokument eller kalkylblad i Word eller Excel där smarta etiketter har aktiverats

  • På en SharePoint-sida

 2. En meny visas med alla tillgängliga alternativ för att kontakta personen. Klicka på det alternativ du vill använda.

Lync 2010-kontaktmenyn i ett e-postmeddelande i Outlook 2007

Ringa eller skicka ett snabbmeddelande som svar på ett e-postmeddelande

 • I menyfliksområdet för ett öppet e-postmeddelande klickar du på Snabbmeddelande eller Ring upp i gruppen Svara.

Svara på ett e-postmeddelande genom att ringa upp med Lync 2010 i Outlook 2007

Skicka eller dela ett Word-dokument eller en Excel-arbetsbok

 1. I Word eller Excel gör du något av följande i gruppen Dela på fliken Granska:

  • Klicka på Dela nu om du vill dela filen och samarbeta med andra.

   Skicka eller dela från fliken Granska i Office

  • Klicka på Skicka med snabbmeddelande om du vill skicka en kopia av filen som bifogad fil i ett snabbmeddelande.

   Skicka ett öppet Office-dokument som bifogad fil i ett snabbmeddelande i Lync 2010

 2. Markera en eller flera kontakter i fönstret Dela nu eller Skicka fil och klicka på OK.

Ange alternativ för Personal Information Manager

Med hjälp av alternativen för Personal Information Manager kan du ange hur Lync ska interagera med Microsoft® Office-programmen.

 1. I huvudfönstret i Lync klickar du på knappen Alternativ ( Ikonen Alternativ ) och sedan på Personlig.

 2. Under Personal Information Manager väljer du antingen Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook eller Ingen från listrutan.

Alternativ för Personal Information Manager i Lync 2010

Om du klickar på Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook använder sökfunktionen i Lync kontaktlistan i Microsoft® Outlook® som kontaktkälla, utöver den globala adresslistan. Om du klickar på Ingen returnerar sökfunktionerna i Lync endast kontakter från den globala adresslistan. Varken adressboken i Windows eller Outlook-kontaktlistan används.

 1. Om du väljer Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook ska du göra något av följande:

  • Om du vill att det automatiskt ska visas i din närvaro att du är på ett schemalagt möte markerar du kryssrutan Uppdatera min närvaro utifrån min kalenderinformation. Om du vill specificera ytterligare vilka som ska kunna se denna information använder du följande inställningar:

   • Om du vill att den här informationen ska visas för kontakter i din Arbetsgrupp markerar du kryssrutan Visa mötets ämne och plats för kontakter med sekretessrelation i min arbetsgrupp.

   • Om du vill att frånvaroinformationen ska visas för kontakter markerar du kryssrutan Visa min frånvaroinformation för kontakter med sekretessrelationerna Vänner och familj, Arbetsgrupp och Kolleger . Avmarkera kryssrutan om du vill dölja frånvaroinformationen för alla kontakter.

  • Om du vill spara konversationshistorik i Outlook markerar du kryssrutan Spara snabbmeddelandekonversationer i e-postmappen Konversationshistorik. Om du avmarkerar den här kryssrutan innebär det att historiken för snabbmeddelanden inte sparas.

  • Om du vill spara historiken för telefonsamtal i Outlook markerar du kryssrutan Spara samtalsloggar i mappen Konversationshistorik för e-post. Om du avmarkerar den här kryssrutan innebär det att historiken för telefonsamtal inte sparas.

  • Om du vill spara dina kontakter i Microsoft® Exchange Server markerar du kryssrutan Spara mina Lync-kontakter i mappen för personliga kontakter på Exchange-servern. Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas dina Lync-kontakter endast i Lync.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×