Arbeta med sammansatt tillstånd figurer i UML-tillståndsdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: UML-tillståndsdiagram är inte tillgänglig i Visio 2013 och senare versioner. Information om UML-diagram i Visio 2013 och senare versioner finns i UML-diagram i Visio.

Lägga till en historikindikator till ett tillstånd område

  1. Skapa en delstat region i tillståndsdiagram genom att dra en Sammansatt tillstånd-form till ritningssidan.

  2. Dubbelklicka på den nya tillståndsdiagramritningssidan i trädvyn och navigera till den blå triangeln som representerar det sammansatta tillståndet.

Dra formen Ytlig historik eller Djupgående historik till ritningssidan i det diagram som representerar sammansatt tillstånd eller tillståndsregion.

  • Använd övergång former för att ange vilka övergångar som kommer utanför tillståndsregionen. Limma ändpunkterna på övergång formerna med pilspetsar mot anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på historikindikatorformen. Dubbelklicka på övergång former att lägga till övergångssträngar.

  • Använd en övergång form för att ange utgående övergång från historikindikatorformen. Limma övergång-formens ändpunkt utan pilspets till en anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på historikindikatorformen. Limma övergång formens ändpunkt med pilspets mot formen mål tillstånd.

Skapa ett sammansatt eller kapslat tillstånd i ett tillståndsdiagram

  1. I en tillståndsdiagram drar du en sammansatttillstånd-form till ritningssidan.

Sammansatt tillstånd-ikonen visas i trädvyn och en ny tillståndsdiagramritningssida visas som representerar det sammansatta tillståndet.

  1. Dubbelklicka på den nya tillståndsdiagramritningssidan i trädvyn och navigera till den blå triangeln som representerar det sammansatta tillståndet.

  2. Dra tillstånd, övergång, ytlig eller Djupgående historik indikatorer och andra former till ritningssidan för att representera samtidiga, ömsesidigt uteslutande eller kapslade deltillstånd i det sammansatta tillståndet.

Mer information finns i

Skapa ett UML-tillståndsdiagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×