Arbeta med olika pivottabellformat i Office Excel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Tack vare de nya funktionerna för pivottabell- och pivotdiagramrapporter i Microsoft Office Excel 2007 kan du nu arbeta med tre pivottabellformat: version 2007, version 2002-2003 och version 2000. Du kan arbeta med alla pivottabellformaten i Microsoft Office Excel 2000, 2002, 2003 och 2007. Det är viktigt att du förstår hur de olika programversionerna och pivottabellformaten fungerar för att lättare kunna besluta om du genast bör uppgradera till det senaste pivottabellformatet (version 2007) eller om du kan vänta.

Artikelinnehåll

Arbeta med olika versioner av Excel-programmet, Excel-fil format och pivottabell versioner

Skillnader mellan olika pivottabell format versioner 2000 och 2002-2003 och 2007-versionen av funktioner

Viktigt att tänka på när du bestämmer om du vill uppgradera en pivottabellformatet från versioner 2000 och 2002-2003 till version 2007

Arbeta med olika Excel-programversioner, Excel-filformat och pivottabellversioner

Om du skapar en ny pivottabellrapport i Office Excel 2007 används, vilket du säkert redan listat ut, version 2007-formatet för pivottabellen. När du arbetar i Excel 2007 och öppnar ett Excel-filformat för version 97-2003 som innehåller en pivottabell i version 2000- eller 2002-2003-format, vilket aktiverar kompatibilitetsläget, kan du arbeta med pivottabellen utan att genast uppgradera den till version 2007-format.

Du kan öppna en tidigare version av filformatet genom att öppna ett Excel 97-2003-filformat i Excel version 2007, spara det i Excel 97-2003-filformatet igen och sedan öppna det igen i Excel version 2007 (kallas även för "tur och retur") och fortfarande behålla version 2000-, 2002-2003- eller 2007-formaten för pivottabeller. Om du sparar en pivottabell i version 2007-format i Excel-filformatet 97-2003 skrivskyddas emellertid pivottabellen och du kan inte skapa pivotdiagram från den skrivskyddade pivottabellen.

Om du använder Excel version 2007 för att uppgradera en pivottabell i version 2000- eller 2002–2003-format till version 2007 uppdaterar du pivottabellrapporten i Excel 2007 (klicka på Uppdatera på fliken Alternativ i gruppen Data) och spara sedan filen till pivottabellformatversion 2007.

Vilket privottabellformat som du arbetar med beror på flera olika faktorer, t.ex. det aktuella Excel-filformatet, om du arbetar i kompatibilitetsläge och om du uppdaterar pivottabellen. Här följer en beskrivning av de viktigaste aspekterna:

  • I Excel 2007 kan du arbeta med fullt interaktiva pivottabeller i version 2000-, 2002-2003- och 2007-format.

  • I tidigare versioner av Excel än Excel 2007 kan du arbeta med fullt interaktiva pivottabeller i version 2000- och 2002-2003-format, och en skrivskyddad pivottabell i version 2007-format.

I följande tabell beskrivs de möjliga interaktionerna.

Med hjälp av Excel 2007   

Öppnad filformatversion

Ursprunglig pivottabellformatversion

Uppdaterad?

Sparad filformatversion

Sparad pivottabellformatversion

Pivottabellfunktion

2007

2007

SAKNAS

2007

2007

Fullt interaktiv

2007

2000, 2002-2003

Ja

97-2003

2000, 2002-2003

Fullt interaktiv

2007

2000, 2002-2003

Nej

97-2003

2000, 2002-2003

Fullt interaktiv

97-2003

2000, 2002-2003

Ja

2007

2007

Fullt interaktiv

97-2003

2000, 2002-2003

Nej

2007

2000, 2002-2003

Fullt interaktiv

97-2003

2007

Ja

2007

2007

Fullt interaktiv

97-2003

2007

Nej

2007

2007

Fullt interaktiv

97-2003

2000, 2002-2003

Ja

97-2003

2000, 2002-2003

Fullt interaktiv

97-2003

2000, 2002-2003

Nej

97-2003

2000, 2002-2003

Fullt interaktiv

Med hjälp av tidigare versioner av Excel än Excel 2007   

Öppnad filformatversion

Ursprunglig pivottabellformatversion

Uppdaterad?

Sparad filformatversion

Sparad pivottabellformatversion

Pivottabellfunktion

97-2003

2007

SAKNAS

97-2003

2007

Skrivskyddad

97-2003

2000, 2002-2003

SAKNAS

97-2003

2000, 2002-2003

Fullt interaktiv

2007

2007

SAKNAS

97-2003

2007

Skrivskyddad

2007

2000, 2002-2003

SAKNAS

97-2003

2000, 2002-2003

Fullt interaktiv

Obs!: När du har konverterat en pivottabell från version 2000- eller 2002-2003-format till version 2007 kan du inte konvertera tillbaka pivottabellen till version 2000- eller 2002-2003-format.

Överst på sidan

Funktionsskillnader mellan olika pivottabellformat: version 2000, 2002-2003 och 2007

Om du arbetar med en pivottabell i version 2007-format i Excel 2007 kan du använda alla funktioner i Excel 2007. Om du arbetar med en pivottabell i version 2000- eller 2002-2003-format i Excel 2007 kan du använda de flesta funktioner i Excel 2007. Vissa funktioner stöds emellertid inte. Du kan exempelvis inte:

  • Filtrera etiketter och värden (förutom med ett filter av typen Högsta 10, som stöds).

  • Filtrera fält som inte finns i den aktuella pivottabellayouten från rutan Fältlista för pivottabell.

  • Dölja eller visa mellanliggande nivåer i hierarkier i OLAP-datakällor (Online Analytical Processing).

  • Använda manuell, inklusiv filtrering (genom att avmarkera kryssrutan Inkludera nya element i manuella filter på fliken Delsummor och filter i dialogrutan Fältinställningar).

  • Överskrida nya pivottabellgränser, t.ex. den nya gränsen för unika element per fält på 1 048 576.

Om du försöker använda dessa funktioner kan ett meddelande visas där du uppmanas att uppdatera pivottabellen så att den kan uppgraderas till version 2007-format.

Överst på sidan

Bra att veta innan du uppgraderar en pivottabell från version 2000- eller 2002-2003-format till version 2007-format

Du bör vara medveten om följande innan du uppgraderar en pivottabell från version 2000- eller 2002-2003-format till version 2007-format.

Dela uppdaterade pivottabellrapporter     Pivottabellrapporter i version 2007-format skrivskyddas i tidigare versioner av Excel 2007. Om användarna behöver kunna dela de uppdaterade pivottabellrapporter som är kopplade till samma datakälla vill du förmodligen att de ska använda Excel 2007.

Använda pivottabellrapporter i en miljö med blandade versioner    Om du behöver skapa en pivottabell som kan användas i tidigare versioner av Excel än Excel 2007 gör inte om du vill spara arbetsboken i ett Excel-version 2007-filformat. Detta garanterar pivottabeller – kompatibilitet mellan olika versioner av Excel med fullständig interaktivitet.

Filtrera resultat kan variera    Det finns ändringar i hur filtreringen fungerar i en pivottabell formatera version 2007. Filtervillkor är tillsatsen, vilket betyder att varje efterföljande filter filtreras aktuella tillämpat filter. Dessutom väljs översta Filtrera objekt som ingår i ett 10 högsta-filter genom en dynamisk utvärdering av deras värden i kontexten för där fältet är placerat i pivottabellen. I båda fallen, beroende på Filtrera och data, kan du se olika filterresultaten mellan pivottabellrapporter i formatversion 2007 och versioner 2000 och 2002-2003.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×