Arbeta med klasser och objekt i UML-statiska strukturdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: UML-statisk strukturdiagram är inte tillgänglig i Visio 2013 och senare versioner. Information finns i UML-diagram i Visio.

Lägga till ett gränssnitt i en klass, komponent eller andra element

 1. I en statisk struktur-komponent eller ett spridningsdiagram drar du klubba Interface form (representeras av en rad och en cirkel) till ritningssidan.

 2. Limma ändpunkten utan cirkeln till en anslutning peka Kopplingspunkt – blått X på komponenten klass eller andra element.

 3. Dubbelklicka på formen gränssnitt för att lägga till ett namn, åtgärder och andra egenskapsvärden.

  Tips: Du kan också representera ett gränssnitt med en rektangulär gränssnitt som liknar en klass. Använd den här formen när du vill visa en lista över gränssnittsåtgärder.

  Tips: Om du vill ändra vilken typ av form som visas för ett gränssnitt, högerklicka på formen gränssnitt och klicka på Visa som klassliknande gränssnitt eller Visa som klubba gränssnitt.

Ange en inser relation mellan en klass och ett gränssnitt eller andra element

 1. Högerklicka på valfri class form (klass, Parameterklass, Utility eller Metaklass ) i ett statiskt strukturdiagram, klicka på Visningsalternativ för form och markera genomförandet under Allmänna alternativ Länk.

 2. Limma kontroll handtaget Kontrollhandtag för länken genomförandet på en klass-form till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på gränssnittet, klass eller andra element.

Lägga till mottagningar i en klassificerare

 1. Dubbelklicka på formen som representerar den klassificerare som du vill lägga till mottagningar till och klicka sedan på kategorin mottagningar.

 2. Klicka på Nytt om du vill lägga till en ny mottagningen.

 3. Klicka på kategorin mottagningen. Skriv ett namn för mottagningen i kolumnen mottagningen. Välj den signal som klassificeraren, förberedd av mottagningen, reagerar i kolumnen Signal och välj övriga önskade egenskapsvärden.

  Obs!: En signal elementet måste finnas i modellen för att vara tillgängligt i listan Signal.

 4. Välj undantag i kategorin undantag om någon, som kan genereras av mottagningen.

  Obs!: Ett undantagselement måste finnas i modellen för att vara tillgängligt i listan Signal.

 5. Lägga till villkor eller märkta värden som du vill använda och klicka sedan på OK tills du stänger dialogrutan för formens UML-egenskaper.

Lägga till mallparametrar i en kurs

 1. Dubbelklicka på formen (Parameterklass, klass, Tillbehör, Metaklass eller Bindningselement ) som representerar det element som du vill lägga till parametrar och klicka sedan på Mallparametrar.

 2. Klicka på Nytt om du vill lägga till en ny parameter.

 3. I listan mall parametrar:

  • Skriv ett nytt namn om du vill redigera en befintlig parameter i kolumnen Mallparameter .

  • Om du vill redigera typen klickar du på ett fält av typen, klickar du på pilen och välj typ i listan.

  • Om du vill lägga till dokumentation skriver du i rutan dokumentation.

 4. Klicka på OK om du vill acceptera ändringarna och stänga dialogrutan Egenskaper för UML-klass.

  Tips: Du kan göra vilken klass en parameterklass genom att lägga till parametrar till en klass-form. Om du vill dölja parametrar för en klass-form högerklickar du på formen, klicka på Visa alternativ för figur och markera Mallparametrar under Utelämna.

Binda mallparametrar till en kurs

 1. Dra formen Bundet Element från stencilen UML-statisk struktur till ritningssidan nära Parameterklass formen med parametrar som du vill binda.

 2. Dra formen bindning till ritningssidan och limma ändpunkten utan pilspets mot en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på bundna elementet.

 3. Limma bindning ändpunkt med pilspets mot en kopplingspunkt på formen Parameterklass.

 4. Dubbelklicka på formen bindning och sedan på Bundet argument.

 5. Markera en parameter som du vill binda en typ (om parametern har ingen typ har angetts) eller välja ett värde (om parametern har angetts) under Bunden argument. Klicka på Egenskaper, Välj vilken typ eller Skriv värdet och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper för UML-bindning.

Attribut och funktioner som är associerad med parameterklassen överförs till bundna elementet. Obunden parametrar (utan angiven typ) som du har tilldelat klassen som attributtyper eller returtyper ersätts i bundna elementet med de typer som du angav i steg 5 ovan.

Skapa ett objekt som en instans av en klass

 1. Dra formen klass till ritningssidan för att representera den kurs som du vill att objektet ska vara en instans av i ett statiskt strukturdiagram.

 2. Valfritt Dubbelklicka på formen så öppnas dialogrutan Egenskaper för UML-klass. Klicka på attribut och klicka sedan på Nytt om du vill lägga till attribut i klassen. Klicka på OK och klicka sedan på OK.

 3. Dra en objekt-form till ritningssidan och dubbelklicka sedan på formen.

 4. I dialogrutan Egenskaper för UML-objekt klickar du på objektet och Skriv ett namn för objektet. Välj den kurs som du vill att objektet ska vara en instans av under klass.

 5. Klicka på Värden för attributet väljer du det attribut som du vill lägga till en instans värdet till och klicka sedan på Egenskaper. Skriv ett värde för attributet.

 6. Klicka på Attributlänk och lägga till andra egenskapsvärden som du vill använda.

 7. Upprepa steg 5 och 6 för alla de attribut som du vill lägga till instansvärden till och klicka sedan på OK.

Ta bort mallparametrar från en kurs

 1. Dubbelklicka på formen (Parameterklass, klass, Tillbehör, Metaklass eller Bindningselement ) som representerar elementet med parametrar som du vill ta bort och klicka sedan på Mallparametrar.

 2. Välj mallparameter som du vill ta bort, klicka på Ta bort och klicka sedan på OK.

Redigera mallparametrar för en klass

 1. Dubbelklicka på formen (Parameterklass, klass, Tillbehör, Metaklass eller Bindningselement ) som representerar elementet med parametrar som du vill redigera och klicka sedan på Mallparametrar.

 2. I listan mall parametrar för varje parameter som vill du redigera klickar du på ett fält av typen. Därefter klickar du på pilen och välj en typ i listan.

  Obs!: Du kan tilldela parametrar med ingen typ har angetts till attribut som typer eller till funktioner som svarstyper.

 3. Skriv ett nytt namn i listan mall parametrar för varje parameter som du vill redigera.

 4. Skriv i dokumentationen som du vill använda i rutan dokumentation.

 5. Klicka på Nytt om du vill lägga till en annan parameter (och följ steg 3 till 5) eller klicka på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper för UML-klass.

Dölja attribut- och avsnitt i en kurs

 1. Högerklicka på formen Class och klicka sedan på Visningsalternativ för form.

 2. Välj attribut att dölja attributavsnittet i dialogrutan Visningsalternativ för UML-form under Utelämna och välj sedan åtgärder för att dölja avsnittet åtgärder.

  Tips: Högerklicka på formen, klicka på Visningsalternativ för form och avmarkera attribut och funktioner när du vill visa attribut och funktioner avsnitt igen.

Ange att klasser i ett paket kan bli refererade

 1. Dra sambandsformen till ritningssidan i ett paketdiagram.

 2. Limma samband ändpunkt utan pilspets mot en kopplingspunkt på paketet som ska referera till klasser i ett annat paket.

 3. Limma samband ändpunkt med pilspets mot en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på paketet som innehåller de målklasser som ska refereras.

 4. Dubbelklicka på formen samband så öppnas dialogrutan Egenskaper för UML-samband.

 5. Skriv ett namn på sambandet under namn. Välj Importera under stereotyp och klicka sedan på OK.

Obs!: Kopplar paket med ett << Importera >> samband endast anger att klasser kan refereras. Du måste ange lämplig visning för målklasser.

Visa implementering av en typ av en implementeringsklass

 1. Dra en klass-form till ritningssidan i ett statiskt strukturdiagram. Dubbelklicka på formen.

 2. I dialogrutan Egenskaper för UML-klasskurs och Skriv ett namn för klassen. Välj typ under stereotyp och klicka sedan på OK.

 3. Dra en andra klass-form till ritningssidan. Dubbelklicka på formen.

 4. I dialogrutan Egenskaper för UML-klasskurs och Skriv ett namn för klassen. Välj Implementeringsklass under stereotyp och klicka sedan på OK.

 5. Högerklicka på kursen som implementeringen och klicka på Visningsalternativ för form. Markera Genomförandet länk i dialogrutan Visningsalternativ för UML-form under Allmänna alternativ och klicka sedan på OK.

 6. Dra kontrollen hantera Kontrollhandtag på formen implementeringen klass att skapa en koppling som representerar en inser relation.

 7. Limma ändpunkten på realiseringskopplingens pilspets till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på formen klass som representerar typen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×