Arbeta med flera kalendrar i Outlook på webben

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Outlook på webben kan du visa mer än en kalender åt gången. Kalendrarna kan antingen vara dina egna eller en blandning av dina egna och kalendrar som tillhör kollegor eller personer utanför organisationen. Information om hur du delar kalendrar och lägger till andra personers kalendrar i din kalendervy finns i Dela din kalender i Outlook på webben.

Obs!: Logga in på Outlook på webben med ditt arbets- eller skolkonto för Office 365.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder den nya versionen av Outlook på webben. Välj vilken version av Outlook på webben du använder och stegen som gäller för dig.

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

Betaversionen av Outlook på webben

Läs anvisningar för den nya versionen av Outlook på webben.

Obs!: Om organisationen har logotypen i verktygsfältet kan det hända att du ser något annat än vad som beskrivs ovan.

Instruktioner för den nya Outlook på webben.

Börja med att gå till din kalender i Outlook på webben.

Skapa en kalender

 • I navigerings fönstret för kalendern väljer du Lägg till kalender.

  En skärm bild som visar hur du lägger till en kalender

 • Ange ett namn för den nya kalendern.

Lägga till en kalender från Internet

 1. I navigerings fönstret för kalendern väljer du Importera kalender.

  En skärm bild av importera kalender

 2. Under Importera kalender väljer du Från webben.

 3. Ange en länk till den kalender som du vill importera.

 4. Ange ett namn för kalendern.

 5. Välj Importera.

Lägga till en kalender från organisationens katalog

 1. I navigerings fönstret för kalendern väljer du Importera kalender.

  En skärm bild av importera kalender

 2. Under Importera kalender väljer du Från katalog.

 3. Ange namnet eller e-postadressen för den kalender som du vill lägga till. Outlook på webben söker automatiskt efter matchande poster från organisationens katalog.

 4. Välj Lägg till.

Obs!: Du kan endast lägga till en kalender i taget. Upprepa de här stegen för varje kalender som du vill lägga till.

Som standard visas tre grupper i navigeringsfönstret för kalendern: Kalendrar, Andra kalendrar och Personers kalendrar. Med hjälp av snabbmenyn kan du skapa fler grupper.

 1. I navigeringsfönstret för kalendern högerklickar du på Kalendrar eller Andra kalendrar och väljer sedan Ny kalendergrupp.

  Skärmbild som visar knappen Ny kalendergrupp

 2. Ange ett namn för den nya kalendergruppen och tryck på Retur.

  Högerklicka på en befintlig kalendergrupp för att skapa eller öppna en ny kalender i gruppen, byta namn på gruppen eller radera gruppen.

Obs!: Du kan endast byta namn på eller radera kalendergrupper som du själv har skapat. Det går inte att flytta en kalender mellan olika kalendergrupper.

Lägga till eller ta bort kalendrar från kalendervyn

 • Om du vill lägga till eller ta bort en kalender från kalendervyn markerar du kryssrutan intill kalendern i navigeringsfönstret för kalendern.

  Skärmbild som visar kryssrutan bredvid en kalender

Fler alternativ

 • Du kan byta namn på, ta bort, dela, uppdatera behörigheter eller ändra färg och snabbknapp för dina kalendrar. Markera kalendern och högerklicka för att öppna menyn.

 • Om du har lagt till en kalender som tillhör någon annan i din kalendervy högerklickar du för att byta namn på, ta bort eller ändra färg och snabbknapp för kalendern. Om du tar bort en kalender som tillhör någon annan kommer den inte att raderas.

 • Du kan lägga till och visa så många kalendrar du vill på ditt konto. Färgen på varje kalender talar om vilka objekt som tillhör vilken kalender.

 • Du kan visa så många kalendrar du vill. Du kan se alla kalendrarna samtidigt i sammanfogad vy. Du kan behöva rulla vågrätt för att alla ska visas i delad vy.

 • Du kan visa vyerna Dag, Vecka eller Arbetsvecka i sammanfogad eller delad vy. Du kan aktivera eller inaktivera delad vy med hjälp av växlingsknappen i vyväljaren för kalendern överst i kalenderfönstret.

  Välj kalendervy eller aktivera eller inaktivera delad vy.

Om du har flera kalendrar kan du välja vilken kalender som du skapar en händelse i genom att välja den i listrutan överst i fönstret för den nya händelsen.

Skärmbild som visar kalendernamnet i formuläret för händelsedetaljer

Du kan flytta en händelse till en annan kalender. Så här gör du:

 1. Högerklicka på den händelse du vill flytta och välj Redigera.

 2. Välj Mer information längst ned i händelsebeskrivningen.

 3. Välj kalendernamnet överst i händelseformuläret och välj en annan kalender i listrutan.

  Skärmbild som visar kalendernamnet i formuläret för händelsedetaljer

 4. Välj Spara.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben

Du kan använda snabbmenyn (genom att högerklicka) om du vill lägga till fler kalendrar till ditt konto. Till exempel vill du kanske skapa en separat kalender för projektdeadlines eller en sportkalender för ditt favoritlag.

Mina kalendrar är en bra plats att skapa en kalender på såvida du inte tänker skapa många kalendrar. Om du vill skapa många kalendrar kan det vara en god idé att skapa kalendergrupper för att kunna organisera dem bättre. Läs mer i Skapa en kalendergrupp.

Skapa en kalender i Mina kalendrar

 1. I navigeringsfönstret för kalendern väljer du Ikonen Lägg till intill Mina kalendrar.

  Skärmbild som visar områdena Dina kalendrar och Andra kalendrar i navigeringsfönstret för Kalendern.
 2. Ange det namn du vill använda för den nya kalendern i rutan Kalendernamn och tryck på Retur.

Tips: Du kan skapa en kalender i den andra mappen kalendrar precis som du gjorde i mappen kalendrar . Välj Ikonen Lägg till bredvid andra kalendrar, Skriv namnet på den nya kalendern i rutan kalender namn och tryck sedan på RETUR.

Lägga till en kalender från organisationens katalog

 1. Gå till verktygsfältet i kalendern och välj Lägg till kalender > Från katalog.

 2. I rutan Från katalog skriver du namnet på den kalender som du vill lägga till. Outlook på webben söker automatiskt efter matchande poster från organisationens katalog.

 3. Välj den kalender du vill lägga till och välj sedan Öppna.

Lägga till en kalender från Internet

Om du vill veta hur du öppnar en kalender från Internet går du till Importera eller prenumerera på en kalender i Outlook på webben.

Obs!: Du kan endast lägga till en kalender i taget. Upprepa de här stegen för varje kalender som du vill lägga till.

Som standard visas två grupper i navigeringsfönstret för kalendern: Mina kalendrar och Andra kalendrar. Med hjälp av snabbmenyn kan du skapa fler grupper.

Innan du skapar en ny kalendergrupp kan det vara en god idé att bläddra bland dina befintliga grupper och kontrollera att du inte skapar en dubblett av ett gruppnamn.

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret för kalendern (eller tryck och håll ned om du använder en pekenhet) och välj Ny kalendergrupp.

 2. Ange ett namn för den nya gruppen och tryck på Retur.

  Högerklicka på en befintlig grupp för att skapa eller öppna en ny kalender i den, eller för att byta namn på eller ta bort gruppen.

Obs!: Det går inte att flytta en kalender mellan olika grupper.

 • Kalendervyn. Du kan lägga till eller ta bort en kalender från kalendervyn genom att välja ta bort . Håll muspekaren över eller peka på kalendern överst i kalenderfönstret så aktiveras eller inaktiveras ta bort .

 • Fler alternativ. Du kan byta namn på, ta bort, dela, uppdatera behörigheter eller ändra färg och snabbknapp för dina kalendrar. Markera kalendern och högerklicka (eller tryck och håll ned om du använder en pekenhet) för att öppna menyn.

 • Om du har lagt till en kalender som tillhör någon annan i din kalendervy högerklickar du för att byta namn på, ta bort eller ändra färg och snabbknapp för kalendern. Om du tar bort en kalender som tillhör någon annan kommer den inte att raderas.

 • Du kan lägga till hur många kalendrar som helst till ditt konto, men du kan bara visa högst 10 stycken samtidigt. Om du använder någon av vyerna Vecka, Arbetsvecka eller Månad och har aktiverat flera kalendrar sammanfogas de till en samlad vy. Färgen på varje kalender talar om vilka objekt som tillhör vilken kalender. Bakgrundsfärgen för icke-arbetstid ändras också så att den matchar den aktiva kalendern.

 • Om du använder vyn Dag kan du välja Knappen för att sammanfoga kalendrar är bara tillgänglig om flera kalendrar visas i dagsvyn eller Knappen för att dela upp kalendern är bara tillgänglig om flera kalendrar visas i dagsvyn överst till höger i kalenderfönstret för att bestämma hur du vill visa flera kalendrar samtidigt. Med Sammanfoga visas alla öppna kalendrar i ett lodrätt format, och med Dela visas de bredvid varandra.

 • När du visar flera kalendrar samtidigt kan du bestämma vilken som ska vara aktiv genom att markera den längst upp i kalenderfönstret.

Det finns två sätt att lägga till ett nytt objekt i en av dina aktiva kalendrar:

 • Peka på en dag i kalendern, högerklicka och välj sedan Nytt och fyll i rutan Information.

 • I Kalender väljer du nedåtpilen Knappen Ny och nedåtpil > Kalenderhändelse, lägger till information om händelsen och väljer sedan Spara.

Du kan flytta ett objekt till en annan kalender. Så här gör du:

 1. Markera det objekt du vill flytta, högerklicka på det och välj Öppna.

 2. Välj Fler alternativ > Spara i kalendern, välj den nya kalendern i listrutan och välj sedan Spara Knappen Skapa grupp .

Obs!: När du flyttar ett objekt från en kalender till en annan fortsätter det att visas i den ursprungliga kalendern. Det objekt som visas i den ursprungliga kalendern markeras i färgen för den kalender som det flyttades till. Du kan dubbelklicka på objektet i den ursprungliga kalendern för att redigera eller radera det.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×