Arbeta med en presentation samtidigt som dina kolleger

I Microsoft PowerPoint 2010 kan flera författare samtidigt ändra samma presentation som lagras på en server.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Översikt av samtidig redigering

Samtidig redigering av en presentation

Granska ändringar som andra författare har gjort

Konfigurera PowerPoint till att meddela dig varje gång författare gör ändringar

Översikt av samtidig redigering

Den nya funktionen för samtidig redigering i Microsoft Office 2010 gör det möjligt för flera användare att arbeta produktivt på samma dokument utan att göra intrång i varandras arbete eller låsa ut varandra.

"An executive report that used to take us 10 days to deliver,
only takes us seven days with co-authoring in PowerPoint 2010
and SharePoint Server 2010—a 30 percent improvement."
~Mike Flannery, Vice President of Operations for North America, Global Crossing

Du kan använda den nya funktionen för samtidig redigering i Microsoft PowerPoint 2010-, Microsoft Word 2010- och Microsoft OneNote 2010-dokument i SharePoint Server 2010. Den nya funktionen för samtidig redigering stöds också i Excel Web App och OneNote Web App.

Samtidig redigering kräver SharePoint Foundation 2010 eller ett Windows Live OneDrive-konto. Servern förvarar en central kopia av presentationen och registrerar redigeringar från flera författare. Du och dina medförfattare kan se vem som redigerar presentationen och var i dokumentet de arbetar, och deras ändringar slås ihop i din presentation.

Tidigare versioner av PowerPoint har inte stöd för samtidig redigering. För att dra nytta av den nya funktionen måste alla medförfattare ha PowerPoint 2010 installerat på sina datorer.

Överst på sidan

Samtidig redigering av en presentation

 1. Öppna presentationen som lagras på servern i PowerPoint 2010.

  Obs!:  En avisering visas i statusfältet längst ned i PowerPoint om du inte är den enda som arbetar med presentationen. Aviseringen talar om hur många som för närvarande arbetar med presentationen. Klicka på talet för att se namnen på medförfattarna.

  Avisering om att andra redigerar presentationen

 2. På fliken Visa, i gruppen Presentationsvyer, klickar du på Normal för att visa presentationen i vyn Normal.

 3. I det vänstra fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder på fliken Bilder letar du efter en liten ikon i det nedre högra hörnet av miniatyrbilden. Den visar att en medförfattare gör ändringar i bilden. Klicka på ikonen om du vill se namnet på medförfattaren.

  Meddelanden: 

  • Ett annat sätt att se namnen på medförfattarna av presentationen är att klicka på fliken Arkiv och sedan klicka på Info på vänster sida av skärmen. Namnen på medförfattarna visas i mittenfönstret.

   Personer som för närvarande redigerar presentationen och hur du skickar ett meddelande till dem

  • Om du vill skicka ett e-postmeddelande eller ett snabbmeddelande till dina medförfattare klickar du på Skicka ett meddelande och klickar sedan på Skicka ett e-postmeddelande eller Skicka ett snabbmeddelande.

  • Om en annan författare sparar sina ändringar får du, ursprungsförfattaren av presentationen, ett meddelande från PowerPoint att ändringar har gjorts. I fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder på fliken Bilder visas en ikon i det nedre högra hörnet av miniatyrbilden som har ändrats.

   Avisering om att ändringar har gjorts

Överst på sidan

Granska ändringar som andra författare har gjort

 1. Om du vill se ifall andra författare har ändrat presentationen klickar du på fliken Arkiv och sedan på Info. Bredvid Dokumentuppdateringar är tillgängliga klickar du på Sparaoch sedan på Spara och granska.

  Fliken Arkiv som ett sätt att se om andra författare har ändrat din presentation

 2. För att därefter se de ändringar som andra författare har gjort klickar du på Granska ändringar.

  Knappen Granska ändringar

 3. När du klickar på Granska ändringar visas fliken Sammanfoga i menyfliksområdet och fönstret Revisioner visas på höger sida i PowerPoint-fönstret. Fönstret Revisioner innehåller fliken Bilder som visar de bilder som andra författare har ändrat, och fliken Detaljer som visar ändringar i den aktuella bilden.

På fliken Sammanfoga kan du använda knapparna i gruppen Upplösningar för att visa nästa eller föregående ändringar som har gjorts av andra författare, och acceptera eller avvisa dessa ändringar. Om du vill avsluta sammanfogningsvyn klickar du på Stäng sammanfogningsvyn.

Obs!:  När du befinner dig i sammanfogningsvyn kan du inte slå samman nya uppdateringar från andra författare eller överföra ändringar till servern. Du måste slutföra din granskning genom att klicka på Stäng sammanfogningsvyn, vilket sedan automatiskt överför dina ändringar till servern.

Fliken Sammanfoga och fönstret Revisioner

Överst på sidan

Konfigurera PowerPoint till att meddela dig varje gång författare gör ändringar

Du kanske vill granska (och sedan acceptera eller avvisa) ändringar som andra författare gör i alla presentationer som du arbetar på, innan de slås ihop. I så fall gör du så här:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ på vänster sida av skärmen och i dialogrutan PowerPoint-alternativ klickar du sedan på Spara.

 3. Under Sammanfogningsalternativ för serverfiler för samarbete av delade dokument markerar du kryssrutan Visa detaljerade sammanfogningsändringar när sammanfogning görs.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×